Školení podle VYHLÁŠKY č.50/1978 Sb. - § 4-8 a § 10

Nové

Provádíme školení a přezkoušení podle vyhlášky č.50/78 Sb.(pro certifikaci v oboru elektro) pracovníků dle § 14 vyhl. ČÚBP č.50/1978 Sb. a to § 4, 5, 6, 7, 8, 10

Více informací

skladem

1 000,00 Kč

Více informací

Školení začíná dne 25.9.2018 od 8:00 hodin.

Pokud vám vybraný termín nevyhovuje, tak se zastavte v dopoledních hodinách nebo volejte na 777883966.

Přihlásit se můžete také emailem ielektro@ielektro.com

Provádíme školení a přezkoušení podle vyhlášky 50/78 Sb. (pro certifikaci v oboru elektro) pracovníků dle § 14 vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb. a to § 4, 5, 6, 7, 8, 10
 
Každý účastník školení z vyhlášky 50/78 Sb. musí u zkoušky doložit:
 1.  Lékařské potvrzení
 2.  Doklad o odborném vzdělání
 3.  Doklad o odborné praxi (stará vyhláška, čestné prohlášení nebo potvrzená   praxe firmou)


UPOZORŇUJEME: Pro paragrafy 5 a vyšší je nutné dokončené ELEKTROTECHNICKÉ vzdělání.

Osnova školení z vyhlášky 50/78 Sb.:

 • ČSN 332000-4-41 ed3
 • ČSN 332000-5-54 ed2
 • ČSN 332000-5-52 ed2
 • ČSN 332000-7-701 ed2
 • ČSN 332130 ed2
 • ČSN EN 623-5-234
 • ČSN EN 50110-1 ed3
 • ČSN 333201, ČSN 333320
 • ČSN 332180
 • ČSN 332312 ed2
 • ČSN 332000-4-47
 • ČSN 332000-5-537
 • ČSN 341090
 • ČSN EN 60204-1
 • ČSN 332000-5-51
 • ČSN 330172
 • ČSN 332000-4-43
 • ČSN EN 62305-3,4
 • ČSN EN 60079-14 ed3
 • ČSN EN 60079-17 ed3
 • ČSN 332030, ČSN 33 1600 ed2
 • Zákoník práce v pl.znění
 • Vyhl. č. 50/78 Sb.
 • zák. 257/2013Sb.
 • vyhl. 378/2001 Sb.
 • zák. 22/97 Sb.
 • vyhl. 73/2010 Sb.
 • Nař. vl. č. 11/2002
 • Nař. vl. 362/2005
 • Nař.vl. 101/2005 Sb.
 • ČSN 33 21 40
 • ČSN 33 32 40
 • Rizika a pracovní postupy při práci na elektrickém zařízení nn
 • První pomoc při úrazu elektrickým proudem
 • Diskuse k předneseným předpisům

Další doplňkové informace o školení z vyhlášky 50/78 Sb.:

 1. Všechna školení je nutné zaplatit nejpozději 4 dny předem (vytištěné potvrzení o platbě) nebo zaplatit hotově na místě v den školení
 2. Školení probíhá pokud je zájemců více než 6 osob.
 3. Po dohodě školíme v termínu i místě Vámi vyhovujícímu
 4. Přednášejí akreditovaní lektoři
 5. Kapacita školení je až 60 osob!
 6. Termín školení je uveden vždy na titulní straně ielektro.com
 7. Požadovaná praxe k jednotlivým paragrafům 
 8. Rozdělení paragrafů ke stažení
 9. Cena jednodenního školení je 1000 Kč + DPH 21%

Vyhláška 50/1978 Sb. - členění elektrotechnických kvalifikací Členění elektrotechnických kvalifikací dle Vyhl. 50/78 Sb.

§4 - Pracovník poučený (osoby bez odborného vzdělání v oboru elektro a které nevlastní výjimku od TIČR): Organizace je seznámila v rozsahu jimi vykonávané činnosti s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozornila je na možné ohrožení těmito zařízeními včetně poskytování první pomoci při úrazech el. proudem. Lhůty ověřování znalostí a obsah seznámení musí být předem stanoveny. Mohou: samostatně obsluhovat el. zařízení všech napětí, pracovat na částech el. zařízení bez napětí do vzdálenosti 20cm od ž.č pod napětím, pracovat na vypnutých zařízeních vn, vvn s dohledem. Nesmějí pracovat pod napětím. 

§5 - Pracovník znalý: mají ukončené odborné vzdělání zakončené příslušnou zkouškou, musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky, přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce. Mohou: samostatně obsluhovat el. zařízení, pracovat na částech el. zařízení bez napětí, v blízkosti napětí i pod napětí, pracovat v prostorách zvl. nebezpečných pod dozorem, pracovat na zař. vn, vvn bez napětí sami, v blízkosti částí pod napětím pod dohledem nebo pod dozorem, pracovat na zař. vn, vvn pod napětím pod dozorem-vybrané práce. 

§6 - pracovník znalý s vyšší kvalifikací (pro samostatnou činnost): ukončené odborné vzdělání zakončené příslušnou zkouškou, musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky, přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce. Musí mít požadovanou dobu praxe (USO, VŠ 1 rok). Mohou: vykonávat veškerou obsluhu a práci na el. zařízení kromě prací zakázaných. Zakázané práce: na zař. mn, nn v souběhu, na křižovatkách a ve společných prostorách s vn – zvn. Na zařízeních vn - zvn v prostorách vlhkých mokrých, v době manipulací. Na zař. nn, vn - zvn v prostorách těsných, mokrých, se zvýšenou a extrémní korozivní agresivitou, za bouřky, snížené viditelnosti, tmy a za větru, teploty, relativní. vlhkosti vzduchu přesahující meze povolené ČSN. Tam, kde nelze dodržet ustanovení příslušných bezpečnostních předpisů

Činnost           Vzdělání   Praxe
Na elektrických zařízeních   do 1000 V   vyučení, SO, ÚSO, VŠ   1 rok
        nad 1000 V   vyučení, SO, ÚSO, VŠ   2 roky
Na hromosvodech         zaškolení     6 měsíců
            vyučení, SO, ÚSO, VŠ   3 měsíce


§7 - Pracovník pro řízení činnosti: požadovaná praxe (SO, USO 1rok, vyučen 2 roky), musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky, přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce, oznamovací povinnost 4 týdny předem na IBP 

Činnost           Vzdělání   Praxe
Na elektrických      do 1000 V   vyučení     2 roky
zařízeních         SO, ÚSO, VŠ   1 rok
        nad 1000 V   vyučení      3 roky
            SO, ÚSO, VŠ   2 roky
Na hromosvodech         zaškolení     1 rok
            vyučení, SO, ÚSO, VŠ     6 měsíců


§8 - Pracovník pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem - požadovaná praxe (SO 6 let, ÚSO 4 roky, VŠ 2 roky), musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky, přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce, oznamovací povinnost 4 týdny předem na IBP 

Činnost           Vzdělání   Praxe
Na elektrických      do 1000 V   vyučení     6 roků
zařízeních         ÚSO     4 roky
                2 roky
        nad 1000 V   vyučení      7 roků
            ÚSO     5 roků
                3 roky
Na hromosvodech         vyučení     2 roky
            SO, ÚSO, VŠ     6 měsíců§9 - Pracovník pro provádění revizí: - zkouška na TIČR min. 1x za 5 let, praxe 3-7 let

§10 - Pracovníci pro samostatné projektování a pro řízení projektování: - musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky, přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce, oznamovací povinnost 4 týdny předem na IBP 

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také:

30 další produkty ve stejné kategorii: