Nové

Školení revizních techniků E2/A | Havířov

revizní technik e2/a

Nové

IRIS ELEKTRO s.r.o. pořádá pro zájemce z řad budoucích i stávajících revizních techniků čtyřdenní přípravný kurz v rozsahu pro revize elektrických zařízení do 1000 V včetně hromosvodů a revize strojů, přístrojů a rozváděčů

Více informací

skladem

6 000,00 Kč

Více informací

Školení revizních techniků E2/A je od 20.- 23.11.2018 od 8:00 hodin. 

IRIS ELEKTRO s.r.o. pořádá pro zájemce z řad budoucích i stávajících revizních techniků čtyřdenní přípravný kurz v rozsahu pro revize elektrických zařízení do 1000 V včetně hromosvodů a revize strojů, přístrojů a rozváděčů, jehož zaměření je na přípravu ke zkoušce nových revizních techniků i pro přezkoušení revizních techniků po 5 letech
 
Pro koho je kurz určen?
Pro elektrotechniky, elektromontéry, pracovníky údržby, kteří chtějí provádět revize el. zařízení do 1000 V a hromosvodů, vysokého napětí, výbuchů apod. Pro revizní techniky, kteří chtějí prodloužit platnost nebo rozšířit své stávající osvědčení, které  má platnost na dobu pěti let od data vydání.  
 
Jak se na zkoušky revizních techniků připravit?
Na zkoušky před komisí TIČR se lze připravit prostřednictvím čtyřdenního kurzu zaměřeného na přípravu revizních techniků ke zkouškám. (poznámka: pro stávající to může být vhodné opakování) 
 
Cíl kurzu?
Kvalitní příprava účastníků ke zkouškám na revizního technika E2A – revize el. zařízení s napětím do 1000 V včetně hromosvodů v objektech bez nebezpečí výbuchů. 
 
Náplň kurzu?
Rozbory revizních zpráv - požadavky na výkon revizí a zpracování revizních zpráv
Technické normy a právní předpisy, které souvisí s revizní činností - elektro zařízení a hromosvodů a jsou předmětem zkoušky
Informace o zkouškách, požadavky TIČR Praha
Měřící přístroje používané při revizích – praktické předvedení, požadavky na kalibraci
Rozbory testových otázek, odborné diskuse
Konzultace a výměna zkušeností revizních techniků
 
Zkušební testy pro obě skupiny jsou stejné a jsou vytvářeny ze shodného rozsahu zkušebních otázek (testové otázky jsou zveřejněny na webových stránkách Technické inspekce ČR - TIČR).
Kurz je rozdělen: Přednášky 4 dny (většinou útery až pátek)
 
Čtvrtý den kurz je většinou věnován praktickým přednáškám z praxe RT a přípravě na ústní část zkoušky. Může se zdát, že 4 denní kurz je zbytečně dlouhý, nicméně naší snahou je poskytnout našim absolventům kurzu maximální možnou přípravu ne jen na písemnou část, ale i na část ústní, která je velmi často zaměřena na praktickou část činnosti RT. Výsledky našich absolventů nám dávají za pravdu, že délka kurzu je přiměřená náročnosti zkoušky.
 
Účastnický poplatek za školení jednoho revizního technika je 7200,- Kč vč. DPH (6000,- Kč bez DPH)
 
Poplatek za prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení pro revize elektrických zařízení do 1000 V včetně hromosvodů a revize strojů, přístrojů a rozváděčů pro nové žadatele je 5.100,- Kč, poplatek za přezkoušení po 5 letech pro stejný rozsah je 3.300,- Kč (pro informaci: poplatek za přezkoušení pro E1A nebo E2B je 4.050,- Kč). 
Tento poplatek se hradí na účet TIČR na základě pozvánky ke zkoušce, kterou obdržíte cca 2 týdny před zkouškou.
 
V průběhu školení revizních techniků budou dohodnuty termíny zkoušek RTEZ nebo přezkoušení podle § 8 vyhl. č. 50/1978 Sb. Ke zkouškám pošlete on-line žádost (spíše až po kurzu) https://www.ticr.eu (pobočka Ostrava). Lékařské potvrzení (stáří max 1.rok), vyhlášku 50 a doklad ze školy vezměte na zkoušky - originály. (Zkoušky TIČR nejsou v ceně kurzu). Ceník zkoušek na TIČR Žádosti o zkoušky nebo přezkoušení revizních techniků EZ se podávají elektronicky na TIČR Praha.
 
Maximální počet účastníků kurzu: 35 revizních techniků

30 další produkty ve stejné kategorii: