18. mezinárodní seminář RIZIKA NEBEZPEČÍ VÝBUCHU | EX | MALENOVICE

Nové

11-12.4.2019, Hotel Petr Bezruč, Malenovice

Více informací

Skladem

4 027 Kč

Více informací

Program 18. mezinárodního semináře RIZIKA NEBEZPEČÍ VÝBUCHU

Uplatňování vyhl. č.73/2010 Sb  Miroslav Vondena, TIČR Ostrava

Nové normy v oblasti nevýbušných zařízení – Určování vnějších vlivů a elektrické instalace v prostorech s nebezpečím výbuchu   Ing. Jan Pohludka, FTZÚ Ostrava, s.p.

Zkušenosti z inspekcí a prohlídek elektrických vybavení strojních zařízeních určených do prostředís nebezpečím výbuchu  Ing. Miroslav Kubalák, FTZÚ Ostrava, s.p.

Antistatické podlahy + potrubní rozvody  Ing. Zdeněk Svoboda

Právní podklady k výkonu činnosti na el. zařízeních  Ing. Břetislav Cichoň Bc., OBÚ

Vyhledávání rizik v ochraně před bleskem v prostředí s nebezpečím výbuchu z hlediska pracovně-právních vztahů  Ing. Jiří Kutáč, DEHN s.r.o.

Poznatky z dozoru  Ing. Radomír Kočíb Bc. OIP Ostrava

Rizika při manipulaci s hořlavými látkami   Ing. Rostislav Mechúr, IHAS s.r.o.

Ochrana před účinky statické elektřiny v prostoru s nebezpečím výbuchu  
Ing. Dušan Vavera, COUP Ostrava

Stanovování rozsahu zón prostorů s nebezpečím výbuchu ve vztahu k ČSN EN 60079-10-1 ed.2
Ing. Jan Cigán, specialista analýzy rizik, VVUÚ a.s.

Elektrické stroje a přístroje v prostředí s nebezpečím výbuchu  Ing. Edmund Pantůček, znalec

Nevýbušné závěry, značení přístrojů a přehled jejich značení v průběhu legislativních změn
Martin Sýkora, EX-TECHNIK s.r.o.

Odkaz ke stažení PROGRAMU semináře

Nebo pro přihlášení si stáhni přihlášku

______________________________________________________________________________________

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Řádně vyplněnou závaznou přihlášku a platbu zašlete do 8. Dubna 2019 e-mailem nebo poštou na adresu:
IRIS ELEKTRO s.r.o., Jarošova 1217/29b,73601 Havířov – Šumbark

ÚČASTNICKÝ POPLATEK
Zápisné – 2800,- Kč (+21% DPH 588,- Kč) 3388,- Kč
Publikace – „Sborník přednášek“ 200,- Kč (+10% DPH 20,- Kč) 220,- Kč
Ubytování – 600,- Kč (+15% DPH 90,- Kč) 690,- Kč
Strava 500,- Kč (+15% DPH 75,- Kč) 575,- Kč
CELKEM včetně DPH 4 873,-Kč

Platbu uhraďte na účet č. 35-9895110227/0100, VS 42019
Popis příkazce: jméno účastníka

UBYTOVÁNÍ:
Je zajištěno v hotelu Petr Bezruč v Malenovicích ve dvoulůžkových pokojích.

STRAVOVÁNÍ:
(1x svačina, 2x oběd, snídaně, večeře) je zajištěno v místě konání semináře. Rozdíl mezi nárokem a poskytnutou
stravou si vyúčtuje vysílací organizace s účastníkem.

______________________________________________________________________________________

FOTKY ZE SEMINÁŘE 2011 ZDE

FOTKY ZE SEMINÁŘE 2012 ZDE

2 další produkty ve stejné kategorii: