Nové

Školení revizních techniků E4/A | spotřebiče| Havířov | prosinec 2019

revizní technik e4/a

Nové

Jednodenní školení pro pracovníky v elektrotechnice. Součástí školení revizních techniků je seznámení se s normami, vyhláškami a zákony týkající se činnosti revizních techniků. Dále jsou probírány otázky ze zkušebních testů a ke zhlédnutí jsou připraveny názorné ukázky měření přístrojem REVEX plus.

Více informací

Skladem

2 100 Kč s DPH

Více informací

Školení revizních techniků E4A je dne 4. 12. 2019 (8-16 hodin)

Káva, čaj a svačina zdarma.

Vzdělávací agentura IRIS ELEKTRO s.r.o. pořádá školení pro pracovníky v elektrotechnice, které se konají v sídle společnosti na Jarošové 29b, Havířov - Šumbark. 


Součástí školení revizních techniků je seznámení se s normami, vyhláškami a zákony týkající se činnosti RTEZ. Dále jsou probírány otázky ze zkušebních testů. K zhlédnutí jsou připraveny názorné ukázky videotechniky a praktická měření.

Důvod pro školení Revizních Techniků:
Provádění revizí elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí mohou provádět podle zákona č.251/2005 Sb. o inspekci práce pouze revizní technici s odbornou způsobilostí dle § 9 vyhl. 50/1978Sb.  a osvědčením vydaným TI ČR. Pokud fyzická nebo právnická osoba provádí revize dodavatelským způsobem, musí být také držitelem oprávnění vydané TI ČR. Účinnost změn je platná od 1. července 2007. 
 
Pro koho je školení určeno?
Pro elektrotechniky, elektromontéry, pracovníky údržby , kteří provádí revize elektrických spotřebičů a ručního nářadí.Pro revizní techniky, kteří chtějí prodloužit platnost nebo rozšířit své stávající osvědčení, které  má platnost na dobu pěti let od data vydání Má-li pracovník např. kvalifikaci E2A, E1A apod. není třeba dělat nové přezkoušení. 
 
Cíl školení:
Kvalitní příprava účastníků ke zkouškám revizních techniků E4A – spotřebiče, ruční nářadí.  
 
Jak se na zkoušky revizních techniků připravit?
Na zkoušky před komisí TI ČR se lze připravit na jednodenním školení určeném přímo pro přípravu RT ke zkouškám. První část je zaměřena z části na teoretickou přípravu (ČSN 33 1600, nová ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2 apod.). Součástí školení jsou také praktické ukázky měření a použití zkušebních metod.To vše s využitím měřící techniky uzpůsobené přímo pro spotřebiče a ruční nářadí ( Revex plus, Revex plus USB, Revex profi II atd.). Na testovacím panelu účastníci vidí jak probíhá měření v praxi, simulují se poruchové stavy apod. Druhá část školení je zaměřena na přípravu ke zkoušce. Velkou váhu přikládáme rozborům testových otázek, obecným právním předpisům a legislativě, které musí elektrotechnici znát. Dalším důležitým bodem školení jsou konzultace cvičných revizních zpráv, nákresy používaných měřících metod atd. Součástí školení je také vyplnění žádosti ke zkoušce a dále příprava podkladů, které je nezbytné ke zkoušce doložit.

Zkoušky revizních techniků E4/A
Zkouška se skládá u Technické inspekce České republika, pobočka Ostrava. Budete mít část písemnou a ústní. Písemná část má dva testy (15 minut na vyhodnocení každého) : A – právní předpisy , B - ochrana před úrazem. Zkoušky se budou konat na pobočce TI ČR v Ostravě.
 
K vlastní zkoušce nového uchazeče revizního technika musí být předloženy tyto doklady - vezměte si je s sebou na školení:
a) osobní doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
b) doklad o ukončeném vzdělání (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom, výjimka atd.
c) platný doklad  o odborné způsobilosti (nejméně dle § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb.)
d) doklad o předepsané minimální praxi (dle stupně vzdělání a druhu požadovaného osvědčení v rozsahu vyhl. č. 50/1978 Sb.)
e) doklad o předepsané zdravotní způsobilosti (práce na EZ + práce ve výškách) – doklad  nesmí být v době konání zkoušky starší než 1 rok¨
f)  vypracované cvičné revize na každý druh zařízení pro které je osvědčení požadováno  (nn, vn, vvn, hromosvody, objekty A příp. B) - až po školení přímo ke zkoušce 
 
Cena za zkoušku revizního technika u TIČR E4/A dle sazebníku TIČR: 
3.400,- Kč + 200,- Kč za vydání osvědčení prodloužení platnosti  E4A 1600 + 200 Kč. 


Účastnický poplatek za přípravný kurz revizního technika je 2100,- Kč bez DPH 21%

  1. Po dohodě školíme i v termínu Vámi vyhovujícímu
  2. Přednášejí akreditovaní lektoři
  3. Školení probíhá pokud je zájemců více než 6 osob
  4. Všechna školení je nutné zaplatit nejpozději 4 dny předem, zaplatit hotově na místě v den školení nebo na školení donést vytištěné potrvzení o platbě
  5. Zkoušky na TIČR nejsou v ceně školení
  6. Studijní materiál http://www.ielektro.com/letaky/sbornik.pdf 
  7. Maximální počet účastníků školení: 356 další produkty ve stejné kategorii: