ONLINE zkoušky (elektrikář) dle VYHLÁŠKY č.50/1978 Sb. (bez školení) §4, 5, 6, 7, 8 a 10

online_zkousky_vyhlaska_50

Nové

Online elektrikářské zkoušky (bez školení) Vyhláška 50/1978 Sb.

Vzhledem k aktuální koronavirové situaci v ČR jsme nuceni přikročit na online zkoušky z pohodlí Vašeho domova 

Více informací

Skladem

800 Kč s DPH

Více informací

ONLINE elektrikářské zkoušky (bez školení) Vyhláška 50/78 Sb.  §3, §4, §5, §6, §7, §8, §10 a §11

Přihlaste se na zkoušky tím, že nám na email zašlete tyto dokumenty: 

 • Email: ielektro@ielektro.com 
 • Zašlete kopii vyučního listu, maturitní vysvědčení nebo diplom VŠ
 • Zašlete kopii starého osvědčení z vyhlášky 50/78 Sb.
 • Do předmětu emailu napište ONLINE ZKOUŠKA VYHLÁŠKA 50/78 SB. 
 • Do zprávy emailu napište jména+příjmení školených lidí 
 • Do zprávy emailu uveďte na kterou firmu fakturovat + IČO, DIČ, telefon
 • Dokumenty stačí vyfotit mobilem
 • Nevíte si s něčím rady? Zavolejte nám 777883966
 • Na online vyhlášce pracujeme v pracovní dny 8-16h

My Vám na základě Vašeho emailu zašleme:

 • Fakturu k zaplacení (968,- Kč za jedno školení) Pokud se na zkoušky přihlásíte 4 a víc, jeden má osvědčení zdarma! Žádné další poplatky už neplatíte! 
 • K vyplnění ZÁPIS O ZKOUŠCE (přihláška ke zkoušce, kterou vyplníte Vašimi údaji jako je jméno, příjmení, adresa bydliště, firma, vzdělání, praxe let, požadované paragrafy..)
 • K vyplnění TEST Z VYHLÁŠKY 50/78 Sb - 30 otázek (pouze pro paragraf 5 a vyšší). Laiků s paragarfem 4 se test netýká
 • Pokud budete mít více jak 3 chyby, zašleme Vám jiný test zpět k opravě. Pokud budete mít 0-2 chyby, zašleme Vám emaile osvědčení VYHLÁŠKY 50/78 Sb
 • Pokud Vám nedorazí odpověď, mrkněte do spamové pošty. Sem tam v ní náš email uvízne.

Koho se zkoušky z vyhlášky 50/78 týkají?

Zkrátka všech osob (zaměstnanci, majitelé firem, osvč…) bez rozdílu na vzdělání nebo praxi, které přichází do styku s elektrickým proudem nebo zařízením (varná konvice, el. rozvaděč, počitač, pojistky, kávovar, žárovka, vrtačka, stroje a podobně) nejen v prostorách určené k podnikání

Kdo potřebuje školení a osvědčení - vyhláška 50/1978?

 • Samostatný projektant elektro
 • Pracovník montáže a údržby
 • Pracovník projekce montáže elektrických rozvodů ve zdravotnictví
 • Revizní technik elektro - vyhláška 50, paragraf 9
 • Budoucí revizní technik elektro 
 • Pracovník pověřený prováděním revizí elektrických spotřebičů a nářadí
 • servisní technik
 • Opravář elektrických spotřebičů, nářadí a svařovacích zařízení

Délka platnosti Vyhlášky 50/78 Sb.? 

Termín platnosti vyhlášky 50 jsou 3 roky od datumu vydání

Paragrafy podle Vyhlášky 50/1978 Sb. - členění elektrotechnických kvalifikací Členění elektrotechnických kvalifikací dle Vyhlášky 50/78 Sb.

§4 - Pracovník poučený, takzvaně LAIK (osoby bez odborného vzdělání v oboru elektro a nevlastní výjimku od TIČR): Organizace je seznámila v rozsahu jimi vykonávané činnosti s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozornila je na možné ohrožení těmito zařízeními včetně poskytování první pomoci při úrazech el. proudem. Lhůty ověřování znalostí a obsah seznámení musí být předem stanoveny. Mohou: samostatně obsluhovat el. zařízení všech napětí, pracovat na částech el. zařízení bez napětí do vzdálenosti 20cm od ž.č pod napětím, pracovat na vypnutých zařízeních vn, vvn s dohledem. Nesmějí pracovat pod napětím. 

§5 - Pracovník znalý: mají ukončené odborné vzdělání zakončené příslušnou zkouškou, musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky, přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce. Mohou: samostatně obsluhovat el. zařízení, pracovat na částech el. zařízení bez napětí, v blízkosti napětí i pod napětí, pracovat v prostorách zvl. nebezpečných pod dozorem, pracovat na zař. vn, vvn bez napětí sami, v blízkosti částí pod napětím pod dohledem nebo pod dozorem, pracovat na zař. vn, vvn pod napětím pod dozorem-vybrané práce. 

§6 - Pracovník znalý s vyšší kvalifikací (pro samostatnou činnost): ukončené odborné vzdělání zakončené příslušnou zkouškou, musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky, přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce. Musí mít požadovanou dobu praxe (USO, VŠ 1 rok). Mohou: vykonávat veškerou obsluhu a práci na el. zařízení kromě prací zakázaných. Zakázané práce: na zař. mn, nn v souběhu, na křižovatkách a ve společných prostorách s vn – zvn. Na zařízeních vn - zvn v prostorách vlhkých mokrých, v době manipulací. Na zař. nn, vn - zvn v prostorách těsných, mokrých, se zvýšenou a extrémní korozivní agresivitou, za bouřky, snížené viditelnosti, tmy a za větru, teploty, relativní. vlhkosti vzduchu přesahující meze povolené ČSN. Tam, kde nelze dodržet ustanovení příslušných bezpečnostních předpisů

Činnost           Vzdělání   Praxe
Na elektrických zařízeních  do 1000 V   vyučení, SO, ÚSO, VŠ  1 rok
       nad 1000 V   vyučení, SO, ÚSO, VŠ  2 roky
Na hromosvodech         zaškolení    6 měsíců
            vyučení, SO, ÚSO, VŠ  3 měsíce


§7 - Pracovník pro řízení činnosti: požadovaná praxe (SO, USO 1rok, vyučen 2 roky), musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky, přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce, oznamovací povinnost 4 týdny předem na IBP 

Činnost           Vzdělání   Praxe
Na elektrických zařízeních   do 1000 V   vyučení   2 roky
        SO, ÚSO, VŠ  1 rok
       nad 1000 V   vyučení     3 roky
            SO, ÚSO, VŠ  2 roky
Na hromosvodech         zaškolení    1 rok
            vyučení, SO, ÚSO, VŠ   6 měsíců


§8 - Pracovník pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem - požadovaná praxe (SO 6 let, ÚSO 4 roky, VŠ 2 roky), musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky, přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce, oznamovací povinnost 4 týdny předem na IBP 

Činnost           Vzdělání   Praxe
Na elektrických zařízeních   do 1000 V   vyučení    6 roků
        ÚSO    4 roky
               2 roky
       nad 1000 V   vyučení     7 roků
            ÚSO    5 roků
               3 roky
Na hromosvodech         vyučení    2 roky
            SO, ÚSO, VŠ   6 měsíců


§ 9 - Pracovníci pro provádění revizí jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří mají ukončené předepsané odborné vzdělání, předepsanou praxi a složili zkoušku před některým z orgánů dozoru. Zkouška na TIČR min. 1x za 5 let, praxe 3-7 let (Více klikni)


§10 - Pracovníci pro samostatné projektování a pro řízení projektování: - musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky, přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce, oznamovací povinnost 4 týdny předem na IBP

Odborné vzdělání:

Za ukončené odborné vzdělání (§ 5 odst. 1) se považuje

 • dosažení středního odborného vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání v oboru elektrotechniky
 • úspěšné absolvování vysoké školy studijního směru elektrotechnika
 • vyučení v oborech
 1. 21-68-2 důlní elektromontér
 2. 26-81-2 elektromontér rozvodných zařízení
 3. 26-82-2 provozní elektromontér
 4. 26-83-2 elektromechanik
 5. 26-85-2 montér spojových zařízení
 6. 26-86-2 mechanik elektronických zařízení
 7. 26-87-2 elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
 8. 26-88-2 spojový montér
 9. 26-89-2 spojový mechanik
 10. 26-90-2 mechanik dálkových spojů
 11. 26-92-2 mechanik měřicích a regulačních přístrojů
 12. 24-20-2 montér výtahů
 13. 26-87-4,2:01 elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
 14. 24-53-4,2:04 mechanik letadlových přístrojů
 15. 26-92-4,2:04 mechanik měřicích a regulačních přístrojů
 16. 24-41-4,2:03 mechanik programově řízených strojů
 17. 26-83-4,2:02 elektromechanik
 18. 26-86-4,2:03 mechanik elektronických zařízení
 19. 42-75-4,2:02 mechanik zemědělské techniky (pro živočišnou výrobu)
 20. 28-89-2 :08 spojový mechanik (mechanička)
 21. 26-88-2 :09 spojový mechanik pro spojovací sítě
 22. 21-68-4,2:02 důlní elektromontér
 23. 26-89-2:07 mechanik telekomunikačních spojovacích zařízení
 24. 26-89-2:06 montér sdělovacích sítí
 25. a další

8 další produkty ve stejné kategorii: