ON-LINE zkoušky (elektrikář) podle VYHLÁŠKY č.50/1978 Sb.

online_skoleni_vyhlaska_5078

Nové

Přihlaste se na zkoušky a nám na email nám zašlete:

1) Vyuční list, maturitní vysvědčení nebo diplom
2) Staré osvědčení z vyhlášky 50/78 
3) Lékařské potvrzení o způsobilosti vykonávat práci elektrikáře

My Vám na základě Vašeho emailu zašleme
1) Fakturu k zaplacení
2) Zápis ke zkoušce
3) Test z vyhlášky 50/78 Sb

Pokud budete mít více jak 3 chyby, zašleme Vám jiný test zpět k opravě

Více informací

Skladem

800 Kč s DPH

Více informací

ON-LINE zkoušky vyhlášky 50/78 Sb. 

Přihlaste se na zkoušky a nám na email nám zašlete:

1) Vyuční list, maturitní vysvědčení nebo diplom
2) Staré osvědčení z vyhlášky 50/78 
3) Lékařské potvrzení o způsobilosti vykonávat práci elektrikáře

My Vám na základě Vašeho emailu zašleme
1) Fakturu k zaplacení
2) Zápis ke zkoušce
3) Test z vyhlášky 50/78 Sb

Pokud budete mít více jak 3 chyby, zašleme Vám jiný test zpět k opravě


Odborné vzdělání

Za ukončené odborné vzdělání (§ 5 odst. 1) se považuje

 • dosažení středního odborného vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání v oboru elektrotechniky
 • úspěšné absolvování vysoké školy studijního směru elektrotechnika
 • vyučení v oborech
 1. 21-68-2 důlní elektromontér
 2. 26-81-2 elektromontér rozvodných zařízení
 3. 26-82-2 provozní elektromontér
 4. 26-83-2 elektromechanik
 5. 26-85-2 montér spojových zařízení
 6. 26-86-2 mechanik elektronických zařízení
 7. 26-87-2 elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
 8. 26-88-2 spojový montér
 9. 26-89-2 spojový mechanik
 10. 26-90-2 mechanik dálkových spojů
 11. 26-92-2 mechanik měřicích a regulačních přístrojů
 12. 24-20-2 montér výtahů
 13. 26-87-4,2:01 elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
 14. 24-53-4,2:04 mechanik letadlových přístrojů
 15. 26-92-4,2:04 mechanik měřicích a regulačních přístrojů
 16. 24-41-4,2:03 mechanik programově řízených strojů
 17. 26-83-4,2:02 elektromechanik
 18. 26-86-4,2:03 mechanik elektronických zařízení
 19. 42-75-4,2:02 mechanik zemědělské techniky (pro živočišnou výrobu)
 20. 28-89-2 :08 spojový mechanik (mechanička)
 21. 26-88-2 :09 spojový mechanik pro spojovací sítě
 22. 21-68-4,2:02 důlní elektromontér
 23. 26-89-2:07 mechanik telekomunikačních spojovacích zařízení
 24. 26-89-2:06 montér sdělovacích sítí
 25. a další

Paragrafy podle Vyhlášky 50/1978 Sb. - členění elektrotechnických kvalifikací Členění elektrotechnických kvalifikací dle Vyhlášky 50/78 Sb.

§4 - Pracovník poučený (osoby bez odborného vzdělání v oboru elektro a které nevlastní výjimku od TIČR): Organizace je seznámila v rozsahu jimi vykonávané činnosti s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozornila je na možné ohrožení těmito zařízeními včetně poskytování první pomoci při úrazech el. proudem. Lhůty ověřování znalostí a obsah seznámení musí být předem stanoveny. Mohou: samostatně obsluhovat el. zařízení všech napětí, pracovat na částech el. zařízení bez napětí do vzdálenosti 20cm od ž.č pod napětím, pracovat na vypnutých zařízeních vn, vvn s dohledem. Nesmějí pracovat pod napětím. 

§5 - Pracovník znalý: mají ukončené odborné vzdělání zakončené příslušnou zkouškou, musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky, přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce. Mohou: samostatně obsluhovat el. zařízení, pracovat na částech el. zařízení bez napětí, v blízkosti napětí i pod napětí, pracovat v prostorách zvl. nebezpečných pod dozorem, pracovat na zař. vn, vvn bez napětí sami, v blízkosti částí pod napětím pod dohledem nebo pod dozorem, pracovat na zař. vn, vvn pod napětím pod dozorem-vybrané práce. 

§6 - Pracovník znalý s vyšší kvalifikací (pro samostatnou činnost): ukončené odborné vzdělání zakončené příslušnou zkouškou, musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky, přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce. Musí mít požadovanou dobu praxe (USO, VŠ 1 rok). Mohou: vykonávat veškerou obsluhu a práci na el. zařízení kromě prací zakázaných. Zakázané práce: na zař. mn, nn v souběhu, na křižovatkách a ve společných prostorách s vn – zvn. Na zařízeních vn - zvn v prostorách vlhkých mokrých, v době manipulací. Na zař. nn, vn - zvn v prostorách těsných, mokrých, se zvýšenou a extrémní korozivní agresivitou, za bouřky, snížené viditelnosti, tmy a za větru, teploty, relativní. vlhkosti vzduchu přesahující meze povolené ČSN. Tam, kde nelze dodržet ustanovení příslušných bezpečnostních předpisů

Činnost           Vzdělání   Praxe
Na elektrických zařízeních   do 1000 V   vyučení, SO, ÚSO, VŠ   1 rok
        nad 1000 V   vyučení, SO, ÚSO, VŠ   2 roky
Na hromosvodech         zaškolení     6 měsíců
            vyučení, SO, ÚSO, VŠ   3 měsíce


§7 - Pracovník pro řízení činnosti: požadovaná praxe (SO, USO 1rok, vyučen 2 roky), musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky, přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce, oznamovací povinnost 4 týdny předem na IBP 

Činnost           Vzdělání   Praxe
Na elektrických zařízeních     do 1000 V   vyučení     2 roky
        SO, ÚSO, VŠ   1 rok
        nad 1000 V   vyučení      3 roky
            SO, ÚSO, VŠ   2 roky
Na hromosvodech         zaškolení     1 rok
            vyučení, SO, ÚSO, VŠ     6 měsíců


§8 - Pracovník pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem - požadovaná praxe (SO 6 let, ÚSO 4 roky, VŠ 2 roky), musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky, přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce, oznamovací povinnost 4 týdny předem na IBP 

Činnost           Vzdělání   Praxe
Na elektrických zařízeních     do 1000 V   vyučení     6 roků
        ÚSO     4 roky
                2 roky
        nad 1000 V   vyučení      7 roků
            ÚSO     5 roků
                3 roky
Na hromosvodech         vyučení     2 roky
            SO, ÚSO, VŠ     6 měsíců


§ 9 - Pracovníci pro provádění revizí jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří mají ukončené předepsané odborné vzdělání, předepsanou praxi a složili zkoušku před některým z orgánů dozoru. Zkouška na TIČR min. 1x za 5 let, praxe 3-7 let (Více klikni)


§10 - Pracovníci pro samostatné projektování a pro řízení projektování: - musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky, přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce, oznamovací povinnost 4 týdny předem na IBP

§11 - Zvláštní případy jsou určeny pro absolventy vysoké školy elektrotechnické a přírodovědecké fakulty oboru fyziky, kteří pracují jako asistenti v laboratořích škol; pracovníky vědeckých výzkumných a vývojových ústavů, kteří mají vysokoškolské vzdělání; učitele, kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím.

8 další produkty ve stejné kategorii: