VIDEO přípravný kurz revizních techniků E2/A na zkoušky na USB

online__priprava_rt_elektro

Nové

Video/Online přípravný kurz RT na USB pro zájemce z řad budoucích i stávajících revizních techniků přípravný kurz v rozsahu pro revize elektrických zařízení do 1000 V včetně hromosvodů a revize strojů, přístrojů a rozváděčů

Více informací

Skladem

4 000 Kč s DPH

Více informací

Online přípravný kurz/školení na zkoušky revizních techniků zasíláme pouze na USB flash disku Českou poštou nebo PPL. USB Obsahuje více 65 videí a 30 písemných materiálů.

Nefunguje na operační systém MAC, funguje pouze na WINDOWS.

USB nekopírujte.

Úvodní video zde

 video kocib

skoleni vejmelek

Obsah školení revizních techniků EZ: 

Vyhláška č.50/1978 Sb.                        Odborná způsobilost v elektrotechnice

Zákon č. 251/2005 Sb.                         Zákon o inspekci práce

NV     č. 378/2001 Sb.                          Používání technických zařízení, nářadí ….

NV     č. 176/2008 Sb.                          Požadavky na strojní výrobu

NV     č. 495/2001 Sb.                          Poskytování OPP

Zákon č. 174 /1968 Sb.                        O státním odborném dozoru nad bezpečností práce

ČSN EN 60204-1 ed.2                          Pracovní stroje

ČSN EN 60073 ed.2                             Zásady kódování sdělovačů a ovládačů

ČSN 33 2000-4-46 ed.3                       Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-52 ed.2                       Výběr a stavba el. vedení

ČSN 33 2000-5-537 ed.2                     Přístroje pro odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-559 ed.2                     Svítidla a světelná instalace

ČSN 33 2000-7-714 ed.2                     Venkovní světelné instalace

ČSN 33 2000-7-715 ed.2                     Světelné instalace napájena malým napětím

ČSN 33 2312 ed.2                                Instalace v hořlavých látkách a na nich

ČSN 33 3080                                        Kompenzace indukčního výkonu

ČSN 33 2000-7-729                             otázka 88, jak se otvírají dveře el. provozoven

ČSN 34 0350 ed.2                                Pohyblivé přívody a šňůrová vedení

ČSN 34 1090 ed.2                                Prozatímní elektrická zařízení

ČSN EN 50 110-1 ed.3                        Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN 33 1600 ed.2                                Revize a kontroly el. spotřebičů

ČSN 33 2000-6 ed.2                            El. instalace NN – Revize

ČSN 33 1500                                        Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-5-54 ed.3                       Uzemnění ochranné vodiče

ČSN 33 2000-7-704 ed.2 (ed.3)           El. zařízení na staveništích a demolicích

ČSN 33 2000-7-705 ed.2                     Zemědělská a zahradnická zařízení

ČSN 33 2000-7-706 ed.2                     Omezené vodivé prostory

ČSN 33 2000-5-51 ed.3                       Výběr a stavba el. zařízení - Všeobecné předpisy

Zákon č. 458/2000 Sb.                         Energetický zákon

Nařízení vlády   č.   11/2002 Sb.           Stanovení a umístění bezpečnostních značek

Nařízení vlády   č.   406/2004 Sb.

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (ed.3)             Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2130 ed.3                                Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2000-7-701 ed.2                     Prostory s vanou nebo sprchou                  

ČSN 33 2000-7-702 ed.3                     Plavecké bazény a jiné nádrže

ČSN 33 2000-7-703 ed.2                     Místnosti se saunovými kamny

ČSN 33 2000-7-710 ed.2                     Zdravotnické prostory

ČSN EN 61439-1 ed.2                         Rozvaděče nn všeobecná ustanovení

ČSN EN 61439-2 ed.2                         Výkonové rozvaděče

ČSN EN 61439-3                                 Rozvodnice určené pro laiky

ČSN EN 61439-4                                 Staveništní rozvaděč

ČSN EN 62305-1 ed.2                        Ochrana před bleskem – obecné principy

ČSN EN 62305-2 ed.2                         Ochrana před bleskem – řízení rizika

ČSN EN 62305-3 ed.2                         Ochrana před bleskem – hmotné škody na stavbách

ČSN EN 62305-4 ed.2                         Ochrana před bleskem – elektr. a elektronické systémy

 

 

Možnost platby i přes ÚP. Zde ji nabízíme v několika hlavních bodech. Nutnou podmínkou je samozřejmě to, že jste již déle jak měsíc registrováni na Úřadu práce. 

  1. informujte ÚP, že chcete absolvovat rekvalifikační kurz a pořádejte o žádost 
  2. zastavte se s žádostí a my ji vyplníme (dokument typu C pro rekvalifikaci)
  3. tento dokument předáte svému koordinátoru a tím jej i podáte ke schválení
  4. po schválení nás informujte, že nastupujete do kurzu a přihlašte se na něj 

 

- Poplatek za prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení pro revize elektrických zařízení do 1000 V včetně hromosvodů a revize strojů, přístrojů a rozváděčů pro nové žadatele je 5.100,- Kč, 
- Poplatek za přezkoušení po 5 letech pro stejný rozsah je 3.300,- Kč 
(pro informaci: poplatek za přezkoušení pro E1A nebo E2B je 4.050,- Kč). 
Tento poplatek se hradí na účet TIČR na základě pozvánky ke zkoušce, kterou obdržíte cca 2 týdny před zkouškou.
 
Nejkratší praxe požadovaná pro pracovníky uvedené v § 9 Činnost Vzdělání Praxe roků v objektech
A C
  vyučení, SO 4 7 -
strojů, přístrojů, rozvaděčů ÚSO 3 5 5
  2 3 3
  vyučení, SO 7 9 -
Na elektrických zařízeních do 1000 V včetně hromosvodů ÚSO 5 7 7
  3 5 5
  vyučení, SO 8 9 -
bez omezení napětí  a hromosvody ÚSO 6 7 7
  4 5 5
Na hromosvodech   vyučení, SO 3 5 5
  ÚSO, VŠ 1 2 2

Pro koho je online / video kurz určen? Pro elektrotechniky, elektromontéry, pracovníky údržby, kteří chtějí provádět revize el. zařízení do 1000 V a hromosvodů, vysokého napětí, výbuchů apod. Pro revizní techniky, kteří chtějí prodloužit platnost nebo rozšířit své stávající osvědčení, které má platnost na dobu pěti let od data vydání.  

jak se na zkoušky revizních techniků připravit? Na zkoušky před komisí TIČR se lze připravit prostřednictvím video kurzu zaměřeného na přípravu revizních techniků ke zkouškám. (poznámka: pro stávající to může být vhodné opakování) 

Cíl online / video kurzu? Kvalitní příprava účastníků ke zkouškám na revizního technika E2A – revize el. zařízení s napětím do 1000 V včetně hromosvodů v objektech bez nebezpečí výbuchů. 

Náplň online / video kurzu? Rozbory revizních zpráv - požadavky na výkon revizí a zpracování revizních zpráv Technické normy a právní předpisy, které souvisí s revizní činností - elektro zařízení a hromosvodů a jsou předmětem zkoušky

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také:

12 další produkty ve stejné kategorii: