Školení (elektrikář) o odborné způsobilosti elektro podle NV 194/2022 Sb. - §5,6,7,8 a 10

skolení odborné způsobilosti

Nové

Školení o odborné způsobilosti elektro dle nařízení vlády 194/2022 Sb. se koná dne 19.10.2022

Více informací

Skladem

1 200 Kč s DPH

Více informací

Školení o odborné způsobilosti elektro dle nařízení vlády 194/2022 Sb. se koná dne 19.10.2022

Obsazenost 0/35

Provádíme školení a přezkoušení (pro certifikaci v oboru elektro) pracovníků 

Každý účastník školení musí u zkoušky doložit:

 1. Lékařské potvrzení
 2. Doklad o odborném vzdělání
 3. Doklad o odborné praxi (stará vyhláška, čestné prohlášení nebo potvrzená   praxe firmou)
 4. Pro paragrafy 5 a vyšší je nutné dokončené ELEKTROTECHNICKÉ vzdělání


Odborné vzdělání

Za ukončené odborné vzdělání (§ 5 odst. 1) se považuje

 • dosažení středního odborného vzdělání
 • úplného středního odborného vzdělání v oboru elektrotechniky
 • úspěšné absolvování vysoké školy studijního směru elektrotechnika
 • nebo vyučení v těchto oborech
 1. 21-68-2 důlní elektromontér
 2. 26-81-2 elektromontér rozvodných zařízení
 3. 26-82-2 provozní elektromontér
 4. 26-83-2 elektromechanik
 5. 26-85-2 montér spojových zařízení
 6. 26-86-2 mechanik elektronických zařízení
 7. 26-87-2 elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
 8. 26-88-2 spojový montér
 9. 26-89-2 spojový mechanik
 10. 26-90-2 mechanik dálkových spojů
 11. 26-92-2 mechanik měřicích a regulačních přístrojů
 12. 24-20-2 montér výtahů
 13. 26-87-4,2:01 elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
 14. 24-53-4,2:04 mechanik letadlových přístrojů
 15. 26-92-4,2:04 mechanik měřicích a regulačních přístrojů
 16. 24-41-4,2:03 mechanik programově řízených strojů
 17. 26-83-4,2:02 elektromechanik
 18. 26-86-4,2:03 mechanik elektronických zařízení
 19. 42-75-4,2:02 mechanik zemědělské techniky (pro živočišnou výrobu)
 20. 28-89-2 :08 spojový mechanik (mechanička)
 21. 26-88-2 :09 spojový mechanik pro spojovací sítě
 22. 21-68-4,2:02 důlní elektromontér
 23. 26-89-2:07 mechanik telekomunikačních spojovacích zařízení
 24. 26-89-2:06 montér sdělovacích sítí

Ověření oboru:

Splňuje obor "XY" nařízení vlůády?

Mám diplom "XY" (kybernetika, strojní mechanik, počítačové systémy, atd.) mohu si udělat vyhl. č. 50/1978 Sb.?
Kdo mi řekne, jestli s "tímto" vysvědčením mohu jít na zkoušky z vyhl. č. 50/1978 Sb.?

Obraťte se na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Na telefon nereagují.

Zde je návod, jak na výše uvedené otázky získat odpověď:

1. Okopírujte si svůj doklad o ukončeném vzdělání (diplom, mat. vysvědčení, výuční list)

2. Přiložte ho k oficiální žádosti (ZDE je uveden VZOR)
3. Odešlete ho doporučeně na adresu:

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Popřípadě můžete stejnou žádost odeslat elektronicky na:

Elektronická podatelna: posta@msmt.cz, ID datové schránky: vidaawt

Výsledkem by mělo být sdělení, kde bude uvedeno, že uvedený obor SPLŇUJE/NESPLŇUJE podmínky pro získání osvědčení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

V případě, že bude výsledek - NESPLŇUJE. Je možné ještě zažádat o tzv. vyjímku.

Další doplňkové informace ke školení 

1. Všechna školení je nutné zaplatit nejpozději 4 dny předem (vytištěné potvrzení o platbě) nebo zaplatit hotově na místě v den školení

2. Školení probíhá pokud je zájemců více než 8 osob. Obsazenost 25/60

3. Po dohodě školíme v termínu i místě Vámi vyhovujícímu

4. Přednášejí akreditovaní lektoři

5. Kapacita školení je až 60 osob!

6. Termín školení je uveden vždy na titulní straně ielektro.com

7. Požadovaná praxe k jednotlivým paragrafům 

8. Rozdělení paragrafů ke stažení

9. Cena jednodenního školení je 1200 Kč + DPH 21%

10. Cena školení ve vašich prostorech nad 10 lidí je 1400 Kč + DPH 21%

12 další produkty ve stejné kategorii: