Přípravné testy RTEZ na zkoušky TIČR 1/2023

nove_testy_rtez_2023

Nové

Zdarma demo verze " MINIMUM REVIZNÍHO TECHNIKA ELEKTRO" ke stažení

Po odzkoušení demo verze můžete ceník zakoupit přes náš web.

Více informací

Skladem

700 Kč s DPH

Více informací

Zdarma demo verze " MINIMUM REVIZNÍHO TECHNIKA ELEKTRO" ke stažení

Po odzkoušení můžete zakoupit přes náš web nebo email. IELEKTRO@IELEKTRO.COM

Po zakoupení a zaplacení vložíte do demoverze licenční klíč, který pošleme na váš email.

Minimun Revizního technika elektro x64:

DEMOVERZE 64bit

Minimun Revizního technika elektro x86:
DEMOVERZE 32bit

Informace ke stažení:

Pro uživatele, kteří nepoužívají profesionální antivirový program (Eset, Avast, AVG, Norton, F-Secure apod.) a spoléhají pouze na zabudovaný Windows Defender a jeho součásti.
Tento program hlásí zablokování spuštění aplikace instalátoru nesmyslným hlášením, že stažený soubor je nebezpečný a může poškodit počítač, nebo je zavirován. Není to pravda ! Soubory instalátorů jsou prověřeny aplikací Eset Smart Security Premium a jsou zcela čisté a neškodné.
Problém se týká nastavení programu Defender a jeho součásti Filtr SmartScreen. Jelikož stažený instalační program není v databázi Microftu, preventivně jej prostě zablokuje. Existují ještě dva postupy, které lze použít, ale ty jsou složitější. Uvádíme ten nejjednodušší a nejrychlejší:

1. Při stahování z úložiště "uloz.to" ve vašem prohlížeči zvolit volbu "Uložit soubor" a nikoli "Spustit". V žádném případě jej nespouštět z okna webového prohlížeče !
2. Instalátor spustiťe výhradně pomocí správce souborů (Průzkumníka, Total Commanderu a pod.) z daného adresáře, kam jste jej stáhli.
3. Při posledním kroku instalátoru deaktivovat volbu "Spustit aplikaci".
4. Spusťte aplikaci pomocí zástupce na ploše, nebo v nabídce "Start".

Po odzkoušení demo verze můžete ceník zakoupit přes náš web.

Aktualizace 01/2023 (verze 2023.02)

Součástí aplikace jsou:

Zkušební testy:

 •          Zkušební testy pro přípravu na zkoušky revizního technika (1.část, zákonná znění)
 •          Zkušební testy pro přípravu na zkoušky revizního technika (2.část, normativní znění)
 •          Zkušební testy pro přípravu na zkoušky revizního technika (3.část, přímá znění)
 •          Zkušební testy pro přípravu na zkoušky revizního technika (4.část, plné znění)
 •          Zkušební testy pro písemnou část zkoušky - hromosvody v prostředí bez nebezpečí výbuchu (1. část, přímá znění)
 •          Zkušební testy pro písemnou část zkoušky - hromosvody v prostředí bez nebezpečí výbuchu (2. část, normativní znění)

Postřehy z norem:

 •          ČSN 33 2000-4-41 ed.2                    Ochrana před úrazem elektrickým proudem
 •          ČSN 33 2000-7-701 ed.2                  Elektrická instalace v prostorách s vanou nebo sprchou
 •          ČSN 33 2000-7-702 ed.3                  Plavecké bazény a fontány
 •          ČSN 33 2000-7-703 ed.2                  Místnosti a kabiny se saunovými kamny
 •          ČSN 33 2000-7-708 ed.4                  Parkoviště karavanů, kempingová parkoviště a obdobné lokality
 •          ČSN 33 2000-7-710 ed.2                  Zdravotnické prostory
 •          ČSN 33 2000-7-711                           Zařízení jednoúčelová – výstavy, přehlídky a stánky
 •          ČSN 33 2000-7-713 ed.2                  Zařízení jednoúčelová – nábytek
 •          ČSN 33 2000-7-753 ed.2                  Zařízení jednoúčelová – topné kabely a pevně instalované topné systémy
 •          ČSN 33 2130 ed.3                             Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody
 •          ČSN 33 2180                                     Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů
 •          ČSN EN 50110-1 ed. 3                      Obsluha a práce na elektrických zařízeních - část 1: Obecné požadavky
 •          ČSN EN 50274                                  Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí
 •          ČSN EN 60529                                  Stupně ochrany krytem
 •          ČSN EN 60670-1 změna A1             Krabice a úplné kryty pro domovní a podobné pevné elektrické instalace
 •          ČSN EN 60670-23                             Krabice a úplné kryty pro domovní a podobné instalace – část 23
 •          ČSN EN 61439-1 ed.2                      Rozvaděče nízkého napětí – Všeobecné předpisy
 •          ČSN EN 61439-2 ed.2                      Rozvaděče nízkého napětí – Výkonové rozvaděče
 •          ČSN EN 61439-3 ed.2                      Rozvaděče nízkého napětí - Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)
 •          ČSN EN 61439-4                               Rozvaděče nízkého napětí - Staveništní rozvaděče (ACS)
 •          ČSN EN 61439-5 ed.2                      Rozvaděče pro veřejné distribuční sítě
 •          ČSN EN 61439-6                               Přípojnicové rozvody
 •          ČSN EN 62305-1 ed.2                      Ochrana před bleskem část 1: Obecné principy
 •          ČSN EN 62305-3 ed.2                      Ochrana před bleskem část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života
 •          ČSN EN 62305-3 ed.2                      Ochrana před bleskem část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života
 •          ČSN EN 62305-3 ed.2                      Ochrana před bleskem část 3: Fyzikální škody na objektech a ohrožení života
 •          ČSN EN 62305-4 ed.2                      Ochrana před bleskem část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách
 •          ČSN EN 62305-4 ed.2                      Ochrana před bleskem část 4: Elektrické a elektronické systémy uvnitř objektů

Zákony, vládní nařízení a vyhlášky:

 •          Nařízení vlády č.101/2005 Sb.          o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 •          Nařízení vlády č.117/2016 Sb.          o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
 •          Nařízení vlády č.118/2016 Sb.          o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
 •          Nařízení vlády č.176/2008 Sb.          o technických požadavcích na strojní zařízení
 •          Nařízení vlády č.190/2022 Sb.          o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 •          Nařízení vlády č.191/2022 Sb.          o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 •          Nařízení vlády č.192/2022 Sb.          o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 •          Nařízení vlády č.193/2022 Sb.          o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 •          Nařízení vlády č.194/2022 Sb.          o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
 •          Nařízení vlády č.201/2010 Sb.          o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
 •          Nařízení vlády č.375/2017 Sb.          o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
 •          Nařízení vlády č.378/2001 Sb.          kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení,přístrojů a nářadí
 •          Nařízení vlády č.406/2004 Sb.          o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
 •          Nařízení vlády č.591/2006 Sb.          o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 •          Vyhláška č.23/2008 Sb.                     o technických podmínkách požární ochrany staveb
 •          Vyhláška č.48/1982 Sb.                     kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce u technických zařízení
 •          Vyhláška č.268/2009 Sb.                   o technických požadavcích na stavby
 •          Vyhláška č.499/2006 Sb.                   o dokumentaci staveb
 •          Zákon č.22/1997 Sb.                          o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
 •          Zákon č.90/2016 Sb.                          o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
 •          Zákon č.102/2001 Sb.                       o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
 •          Zákon č.110/2019 Sb.                       o zpracování osobních údajů
 •          Zákon č.183/2006 Sb.                       o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 •          Zákon č.250/2021 Sb.                       o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
 •          Zákon č.251/2005 Sb.                       o inspekci práce
 •          Zákon č.262/2006 Sb.                       Zákoník práce
 •          Zákon č.268/2014 Sb.                       o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
 •          Zákon č.309/2006 Sb.                       o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 •          Zákon č.406/2000 Sb.                       o hospodaření energií
 •          Zákon č.458/2000 Sb.                       o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
 •          Zákon č.505/1990 Sb.                       o metrologii

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také:

3 další produkty ve stejné kategorii: