Nové

Fakturační ceník REVIZE ELEKTRO 2023 (demo zdarma), testy RT a doplňky

fakturacniceniknew2023

Nové

Fakturační ceník elektro revizí 2023. Nové uživatelské rozhraní ve stylu MS Office. Zobrazení všech položek v jednom náhledu. Umožňuje informativní náhled sestavy aktuální revizní zprávy, která obsahuje jen zadané položky.

Více informací

Skladem

1 000 Kč s DPH

Více informací

Zdarma demo verze "FAKTURAČNÍ CENÍK" ke stažení

Aktualizace 04/2023 (verze 2023.04)

Po odzkoušení můžete zakoupit přes náš web nebo email. IELEKTRO@IELEKTRO.COM

Po zakoupení a zaplacení vložíte do demoverze licenční klíč, který pošleme na váš email.

Fakturační ceník x64:
DEMOVERZE 64bit

Fakturační ceník x86:
DEMOVERZE 32bit

.

Informace ke stažení:

Pro uživatele, kteří nepoužívají profesionální antivirový program (Eset, Avast, AVG, Norton, F-Secure apod.) a spoléhají pouze na zabudovaný Windows Defender a jeho součásti.
Tento program hlásí zablokování spuštění aplikace instalátoru nesmyslným hlášením, že stažený soubor je nebezpečný a může poškodit počítač, nebo je zavirován. Není to pravda ! Soubory instalátorů jsou prověřeny aplikací Eset Smart Security Premium a jsou zcela čisté a neškodné.
Problém se týká nastavení programu Defender a jeho součásti Filtr SmartScreen. Jelikož stažený instalační program není v databázi Microftu, preventivně jej prostě zablokuje. Existují ještě dva postupy, které lze použít, ale ty jsou složitější. Uvádíme ten nejjednodušší a nejrychlejší:

1. Při stahování z úložiště "uloz.to" ve vašem prohlížeči zvolit volbu "Uložit soubor" a nikoli "Spustit". V žádném případě jej nespouštět z okna webového prohlížeče !
2. Instalátor spustiťe výhradně pomocí správce souborů (Průzkumníka, Total Commanderu a pod.) z daného adresáře, kam jste jej stáhli.
3. Při posledním kroku instalátoru deaktivovat volbu "Spustit aplikaci".
4. Spusťte aplikaci pomocí zástupce na ploše, nebo v nabídce "Start".

  •   

   Zdarma demo verze "FAKTURAČNÍ CENÍK" ke stažení

   Po odzkoušení demo verze můžete ceník zakoupit přes náš web.

   Aktualizace 03/2023 (verze 2023.02)

   •   Součástí aplikace:

   Testové otázky:

   •          Zkušební testy pro přípravu na zkoušky revizního technika (1.část, zákonná znění)
   •          Zkušební testy pro přípravu na zkoušky revizního technika (2.část, normativní znění)
   •          Zkušební testy pro přípravu na zkoušky revizního technika (3.část, přímá znění)
   •          Zkušební testy pro přípravu na zkoušky revizního technika (4.část, plné znění)
   •          Zkušební testy pro písemnou část zkoušky - hromosvody v prostředí bez nebezpečí výbuchu (1. část, přímá znění)
   •          Zkušební testy pro písemnou část zkoušky - hromosvody v prostředí bez nebezpečí výbuchu (2. část, normativní znění)

    

   Obsažené zákony:

   •          Nařízení vlády č.101/2005 Sb.          o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
   •          Nařízení vlády č.117/2016 Sb.          o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
   •          Nařízení vlády č.118/2016 Sb.          o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
   •          Nařízení vlády č.176/2008 Sb.          o technických požadavcích na strojní zařízení
   •          Nařízení vlády č.190/2022 Sb.          o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
   •          Nařízení vlády č.191/2022 Sb.          o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
   •          Nařízení vlády č.192/2022 Sb.          o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
   •          Nařízení vlády č.193/2022 Sb.          o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
   •          Nařízení vlády č.194/2022 Sb.          o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
   •          Nařízení vlády č.201/2010 Sb.          o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
   •          Nařízení vlády č.375/2017 Sb.          o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
   •          Nařízení vlády č.378/2001 Sb.          kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
   •          Nařízení vlády č.406/2004 Sb.          o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
   •          Nařízení vlády č.591/2006 Sb.          o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
   •          Vyhláška č.23/2008 Sb.                     o technických podmínkách požární ochrany staveb
   •          Vyhláška č.48/1982 Sb.                     kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce u technických zařízení
   •          Vyhláška č.268/2009 Sb.                   o technických požadavcích na stavby
   •          Vyhláška č.499/2006 Sb.                   o dokumentaci staveb
   •          Zákon č.22/1997 Sb.                          o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
   •          Zákon č.90/2016 Sb.                          o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
   •          Zákon č.102/2001 Sb.                       o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
   •          Zákon č.110/2019 Sb.                       o zpracování osobních údajů
   •          Zákon č.183/2006 Sb.                       o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   •          Zákon č.250/2021 Sb.                       o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
   •          Zákon č.251/2005 Sb.                       o inspekci práce
   •          Zákon č.262/2006 Sb.                       Zákoník práce
   •          Zákon č.268/2014 Sb.                       o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
   •          Zákon č.309/2006 Sb.                       o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
   •          Zákon č.406/2000 Sb.                       o hospodaření energií
   •          Zákon č.458/2000 Sb.                       o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
   •          Zákon č.505/1990 Sb.                       o metrologii

    

   Postřehy z norem:

   •          ČSN 33 2000-4-41 ed.2                    Ochrana před úrazem elektrickým proudem
   •          ČSN 33 2000-7-701 ed.2                  Elektrická instalace v prostorách s vanou nebo sprchou
   •          ČSN 33 2000-7-702 ed.3                  Plavecké bazény a fontány
   •          ČSN 33 2000-7-703 ed.2                  Místnosti a kabiny se saunovými kamny
   •          ČSN 33 2000-7-708 ed.4                  Parkoviště karavanů, kempingová parkoviště a obdobné lokality
   •          ČSN 33 2000-7-710 ed.2                  Zdravotnické prostory
   •          ČSN 33 2000-7-711                           Zařízení jednoúčelová – výstavy, přehlídky a stánky
   •          ČSN 33 2000-7-713 ed.2                  Zařízení jednoúčelová – nábytek
   •          ČSN 33 2000-7-753 ed.2                  Zařízení jednoúčelová – topné kabely a pevně instalované topné systémy
   •          ČSN 33 2130 ed.3                             Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody
   •          ČSN 33 2180                                     Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů
   •          ČSN EN 50110-1 ed. 3                      Obsluha a práce na elektrických zařízeních - část 1: Obecné požadavky
   •          ČSN EN 50274                                  Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí
   •          ČSN EN 60529                                  Stupně ochrany krytem
   •          ČSN EN 60670-1 změna A1             Krabice a úplné kryty pro domovní a podobné pevné elektrické instalace
   •          ČSN EN 60670-23                             Krabice a úplné kryty pro domovní a podobné instalace – část 23
   •          ČSN EN 61439-1 ed.2                      Rozvaděče nízkého napětí – Všeobecné předpisy
   •          ČSN EN 61439-2 ed.2                      Rozvaděče nízkého napětí – Výkonové rozvaděče
   •          ČSN EN 61439-3 ed.2                      Rozvaděče nízkého napětí - Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)
   •          ČSN EN 61439-4                               Rozvaděče nízkého napětí - Staveništní rozvaděče (ACS)
   •          ČSN EN 61439-5 ed.2                      Rozvaděče pro veřejné distribuční sítě
   •          ČSN EN 61439-6                               Přípojnicové rozvody
   •          ČSN EN 62305-1 ed.2                      Ochrana před bleskem část 1: Obecné principy
   •          ČSN EN 62305-3 ed.2                      Ochrana před bleskem část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života
   •          ČSN EN 62305-3 ed.2                      Ochrana před bleskem část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života
   •          ČSN EN 62305-3 ed.2                      Ochrana před bleskem část 3: Fyzikální škody na objektech a ohrožení života
   •          ČSN EN 62305-4 ed.2                      Ochrana před bleskem část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách
   •          ČSN EN 62305-4 ed.2                      Ochrana před bleskem část 4: Elektrické a elektronické systémy uvnitř objektů

    

   Možnost zadávání individuální slevy nebo navýšení ceny. Komplexní práce s ceníkem od úpravy koeficientu navýšení, práce s jednotlivýma položkami nebo plošného navýšení nebo snížení vše úkonů.

   V doplňcích obsahuje základní zákony, vládní nařízení a vyhlášky pro práci revizních techniků.

   Pomocí vestavěného prohlížeče, umožňuje zobrazení webových stránek všech nejnutnějších doporučených institucí včetně vlastního vyhledávání.

   Aplikace je portovaná pro 32 i 64 bitové platformy operačního sytému Windows 10 a 11.

   Veškeré údaje jsou kódovány a tím znemožněno jejich případné zneužití. Aplikace je vytvořena podle ceníku BHR a navýšena přepočtem o inflaci k roku 2015. Nové uživatelské rozhraní ceníku ve stylu MS Office 2022

   •          Zobrazení všech položek v jednom náhledu. Umožňuje informativní náhled sestavy aktuální revizní zprávy a faktury
   •          Možnost zadávání individuální slevy nebo navýšení ceny
   •          Nově umožňuje zadání neomezeného počtu dodatečných víceprací a materiálů
   •          Komplexní práce s ceníkem od úpravy koeficientu navýšení, práce s jednotlivými položkami nebo plošného navýšení nebo snížení vše úkonů. Výsledné zprávy a jejich faktury nově umožňuje exportovat do formátu HTML a DOCX pro možnosti pošty, dodatečných úprav, či pozdějšího vytištění
   •          Komplexní archivace zpráv a ceníků včetně jejich prohlížení bez nutnosti jejich dekomprimace. Samozřejmostí je možnost importování revizních zpráv, ceníků a archívů z verze 2016 a jejich uložení v novém formátu
   •          Umožňuje komplexní práci s více ceníky a hotově je lze aplikovat na již vytvořené revizní zprávy
   •          Pomocí vestavěného prohlížeče, umožňuje zobrazení webových stránek všech nejnutnějších doporučených institucí
   •          Veškeré údaje jsou kódovány 256 bitovým algoritmem standartu Rijndael a tím vyhovuje zákonu 110/2019Sb o ochraně osobních údajů

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také:

3 další produkty ve stejné kategorii: