VIDEO/TEXT přípravný kurz revizních techniků E2/A (2023)

online__priprava_rt_elektro

Nové

VIDEO/TEXT přípravný kurz pro revizní techniky.

Demoverze ke stažení zdarma pro zájemce z řad budoucích i stávajících revizních techniků přípravný kurz v rozsahu pro revize elektrických zařízení do 1000 V včetně hromosvodů a revize strojů, přístrojů a rozváděčů

Více informací

Skladem

4 000 Kč s DPH

Více informací

Aktualizace 04/2023 (verze 2023.04)

VIDEO/TEXT přípravný kurz/školení na zkoušky revizních techniků. 

Obsahuje více 60 videí a 60 písemných materiálů.

Po odzkoušení můžete zakoupit přes náš web nebo email. ielektro@ielektro.com

Po zakoupení a zaplacení vložíte do demoverze licenční klíč, který pošleme na váš email.

Demoverze ke stažení zdarma:

Školení RTEZ E2A x64:
DEMOVERZE 64bit

Školení RTEZ E2A X86:
DEMOVERZE 32bit

.

Informace ke stažení:

Pro uživatele, kteří nepoužívají profesionální antivirový program (Eset, Avast, AVG, Norton, F-Secure apod.) a spoléhají pouze na zabudovaný Windows Defender a jeho součásti.
Tento program hlásí zablokování spuštění aplikace instalátoru nesmyslným hlášením, že stažený soubor je nebezpečný a může poškodit počítač, nebo je zavirován. Není to pravda ! Soubory instalátorů jsou prověřeny aplikací Eset Smart Security Premium a jsou zcela čisté a neškodné.
Problém se týká nastavení programu Defender a jeho součásti Filtr SmartScreen. Jelikož stažený instalační program není v databázi Microftu, preventivně jej prostě zablokuje. Existují ještě dva postupy, které lze použít, ale ty jsou složitější. Uvádíme ten nejjednodušší a nejrychlejší:

1. Při stahování z úložiště "uloz.to" ve vašem prohlížeči zvolit volbu "Uložit soubor" a nikoli "Spustit". V žádném případě jej nespouštět z okna webového prohlížeče !
2. Instalátor spustiťe výhradně pomocí správce souborů (Průzkumníka, Total Commanderu a pod.) z daného adresáře, kam jste jej stáhli.
3. Při posledním kroku instalátoru deaktivovat volbu "Spustit aplikaci".
4. Spusťte aplikaci pomocí zástupce na ploše, nebo v nabídce "Start".

 video kocib

skoleni vejmelek

Vzhledem k velkému zájmu o přípravný kurz RT E2/A jsme pro Vás připravili i jeho softwarovou aktualizovanou verzi. Můžete se tak připravovat se na zkoušky z pohodlí Vašeho domova.

Aktualizace 03/2023 (verze 2023.02)

Součástí aplikace jsou:

Video lekce a návody:

 •          ČSN 33 0010 ed.2                  (Rozdělení el zařízení)
 •          ČSN 33 1500                          (Revize) - 1. část
 •          ČSN 33 1500                          (Revize) - 2. část
 •          ČSN 33 1500                          (Revize) - 3. část
 •          ČSN 33 2000-4-42 ed.2         (Ochrana před účinky tepla)
 •          ČSN 33 2000-5-51 ed.3         (Výběr a stavba el. zařízení - všeobecné předpisy) - 1.část
 •          ČSN 33 2000-5-51 ed.3         (Výběr a stavba el. zařízení - všeobecné předpisy) - 2.část
 •          ČSN 33 2000-5-51 ed.3         (Výběr a stavba el. zařízení - všeobecné předpisy) - 3.část
 •          ČSN 33 2000-5-51 ed.3         (Výběr a stavba el. zařízení - všeobecné předpisy) - 4.část
 •          ČSN 33 2000-5-52 ed.2         (Výběr a stavba el. vedení)
 •          ČSN 33 2000-5-54 ed.3         (Uzemnění ochranné vodiče)
 •          ČSN 33 2000-5-537 ed.2       (Přístroje pro odpojování a spínání)
 •          ČSN 33 2000-5-559 ed.2       (Svítidla a světelná instalace)
 •          ČSN 33 2000-7-701 ed.2       (El. instalace v prostorách s vanou nebo sprchou)
 •          ČSN 33 2000-7-702 ed.3       (Plavecké bazény a fontány)
 •          ČSN 33 2000-7-703 ed.2       (Místnosti a kabiny se saunovými kamny)
 •          ČSN 33 2000-7-704 ed.3       (El. zařízení na staveništích a demolicích)
 •          ČSN 33 2000-7-705 ed.2       (Zemědělská a zahradnická zařízení)
 •          ČSN 33 2000-7-706 ed.2       (Omezené vodivé prostory)
 •          ČSN 33 2000-7-710 ed.2       (Zdravotnické prostory)
 •          ČSN 33 2000-7-714 ed.2       (Venkovní světelné instalace)
 •          ČSN 33 2000-7-715 ed.2       (Světelné instalace napájené malým napětím)
 •          ČSN 33 2130 ed.3                  (El. instalace nízkého napětí - vnitřní rozvody) - 1.část
 •          ČSN 33 2130 ed.3                  (El. instalace nízkého napětí - vnitřní rozvody) - 2.část
 •          ČSN 33 2130 ed.3                  (El. instalace nízkého napětí - vnitřní rozvody) - 3.část
 •          ČSN 33 2312 ed.2                  (Instalace v hořlavých látkách a na nich)
 •          ČSN 34 0350 ed.2                  (Pohyblivé přívody a šňůrová vedení)
 •          ČSN 34 1090 ed.2                  (Prozatimní elektrická zařízení)
 •          ČSN EN 50110-1 ed.3           (Obsluha a práce na elektrických zařízeních) - 1.část
 •          ČSN EN 50110-1 ed.3           (Obsluha a práce na elektrických zařízeních) - 2.část
 •          ČSN EN 50110-1 ed.3           (Obsluha a práce na elektrických zařízeních) - 3.část
 •          ČSN EN 50110-1 ed.3           (Obsluha a práce na elektrických zařízeních) - 4.část
 •          ČSN EN 50110-1 ed.3           (Obsluha a práce na elektrických zařízeních) - 5.část
 •          ČSN EN 50110-1 ed.3           (Praktické zkušenosti) 1.část
 •          ČSN EN 50110-1 ed.3           (Praktické zkušenosti) 2.část
 •          ČSN EN 50110-1 ed.3           (Praktické zkušenosti) 3.část
 •          ČSN EN 60073 ed.2             (Zásady kódování sdělovačů a ovladačů)
 •          ČSN EN 60079-17 ed.4         (Revize v prostorách s nebezpečím výbuchu) - 1.část
 •          ČSN EN 60079-17 ed.4         (Revize v prostorách s nebezpečím výbuchu) - 2.část
 •          ČSN EN 60445 ed.5             (Značení vodičů a svorek)
 •          ČSN EN 61439-2 ed.2           (Rozvaděče nízkého napětí - výkonové rozvaděče)
 •          ČSN EN 61439-4 ed.2           (Rozvaděče) - 1.část
 •          ČSN EN 61439-4 ed.2           (Rozvaděče) - 2.část
 •          ČSN EN 61439-4                   (Rozvaděče nízkého napětí - staveništní rozvaděče)
 •          ČSN EN 61439-6 ed.2           (Přípojnicové rozvody)
 •          Zákon č.251/2005 SB.           (Zákon o inspekci práce)
 •          Zákon č.458/2006 SB.           (Energetický zákon)
 •          Nařízení vlády č.101/2005 SB.         (Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí)
 •          Nařízení vlády č.201/2010 SB.         (Způsob evidence úrazů)
 •          Nařízení vlády č.378/2001 SB.         (Používání technických zařízení, nářadí...)
 •          Nařízení vlády č.406/2004 SB.         (Prostředí s nebezpečím výbuchu)
 •          Ing.Kočíb Radomír - Praktické poznatky
 •          DEHNISO COMBI
 •          Jímací tyče - Sestavení
 •          Jímací tyče - Použití
 •          Rovnání drátů
 •          Oddálený jímač - 1.část
 •          Oddálený jímač  - 2.část
 •          Oddálený hromosvod
 •          Základový zemnič

Další dokumenty:

Postřehy z norem:

 •          ČSN 33 2000-4-41 ed.2                    Ochrana před úrazem elektrickým proudem
 •          ČSN 33 2000-7-701 ed.2                  Elektrická instalace v prostorách s vanou nebo sprchou
 •          ČSN 33 2000-7-702 ed.3                  Plavecké bazény a fontány
 •          ČSN 33 2000-7-703 ed.2                  Místnosti a kabiny se saunovými kamny
 •          ČSN 33 2000-7-708 ed.4                  Parkoviště karavanů, kempingová parkoviště a obdobné lokality
 •          ČSN 33 2000-7-710 ed.2                  Zdravotnické prostory
 •          ČSN 33 2000-7-711                           Zařízení jednoúčelová – výstavy, přehlídky a stánky
 •          ČSN 33 2000-7-713 ed.2                  Zařízení jednoúčelová – nábytek
 •          ČSN 33 2000-7-753 ed.2                  Zařízení jednoúčelová – topné kabely a pevně instalované topné systémy
 •          ČSN 33 2130 ed.3                             Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody
 •          ČSN 33 2180                                     Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů
 •          ČSN EN 50110-1 ed. 3                      Obsluha a práce na elektrických zařízeních - část 1: Obecné požadavky
 •          ČSN EN 50274                                  Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí
 •          ČSN EN 60529                                  Stupně ochrany krytem
 •          ČSN EN 60670-1 změna A1             Krabice a úplné kryty pro domovní a podobné pevné elektrické instalace
 •          ČSN EN 60670-23                             Krabice a úplné kryty pro domovní a podobné instalace – část 23
 •          ČSN EN 61439-1 ed.2                      Rozvaděče nízkého napětí – Všeobecné předpisy
 •          ČSN EN 61439-2 ed.2                      Rozvaděče nízkého napětí – Výkonové rozvaděče
 •          ČSN EN 61439-3 ed.2                      Rozvaděče nízkého napětí - Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)
 •          ČSN EN 61439-4                               Rozvaděče nízkého napětí - Staveništní rozvaděče (ACS)
 •          ČSN EN 61439-5 ed.2                      Rozvaděče pro veřejné distribuční sítě
 •          ČSN EN 61439-6                               Přípojnicové rozvody
 •          ČSN EN 62305-1 ed.2                      Ochrana před bleskem část 1: Obecné principy
 •          ČSN EN 62305-3 ed.2                      Ochrana před bleskem část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života
 •          ČSN EN 62305-3 ed.2                      Ochrana před bleskem část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života
 •          ČSN EN 62305-3 ed.2                      Ochrana před bleskem část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života
 •          ČSN EN 62305-3 ed.2                      Ochrana před bleskem část 3: Fyzikální škody na objektech a ohrožení života
 •          ČSN EN 62305-4 ed.2                      Ochrana před bleskem část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách
 •          ČSN EN 62305-4 ed.2                      Ochrana před bleskem část 4: Elektrické a elektronické systémy uvnitř objektů

Zkušební testy:

 •          Zkušební testy pro přípravu na zkoušky revizního technika (1.část, zákonná znění)
 •          Zkušební testy pro přípravu na zkoušky revizního technika (2.část, normativní znění)
 •          Zkušební testy pro přípravu na zkoušky revizního technika (3.část, přímá znění)
 •          Zkušební testy pro přípravu na zkoušky revizního technika (4.část, plné znění)
 •          Zkušební testy pro písemnou část zkoušky - hromosvody v prostředí bez nebezpečí výbuchu (1. část, přímá znění)
 •          Zkušební testy pro písemnou část zkoušky - hromosvody v prostředí bez nebezpečí výbuchu (2. část, normativní znění)

Zákony, vládní nařízení a vyhlášky:

 •          Nařízení vlády č.101/2005 Sb.          o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 •          Nařízení vlády č.117/2016 Sb.          o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
 •          Nařízení vlády č.118/2016 Sb.          o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
 •          Nařízení vlády č.176/2008 Sb.          o technických požadavcích na strojní zařízení
 •          Nařízení vlády č.190/2022 Sb.          o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 •          Nařízení vlády č.191/2022 Sb.          o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 •          Nařízení vlády č.192/2022 Sb.          o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 •          Nařízení vlády č.193/2022 Sb.          o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 •          Nařízení vlády č.194/2022 Sb.          o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
 •          Nařízení vlády č.201/2010 Sb.          o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
 •          Nařízení vlády č.375/2017 Sb.          o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
 •          Nařízení vlády č.378/2001 Sb.          kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 •          Nařízení vlády č.406/2004 Sb.          o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
 •          Nařízení vlády č.591/2006 Sb.          o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 •          Vyhláška č.23/2008 Sb.                     o technických podmínkách požární ochrany staveb
 •          Vyhláška č.48/1982 Sb.                     kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce u technických zařízení
 •          Vyhláška č.268/2009 Sb.                   o technických požadavcích na stavby
 •          Vyhláška č.499/2006 Sb.                   o dokumentaci staveb
 •          Zákon č.22/1997 Sb.                          o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
 •          Zákon č.90/2016 Sb.                          o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
 •          Zákon č.102/2001 Sb.                       o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
 •          Zákon č.110/2019 Sb.                       o zpracování osobních údajů
 •          Zákon č.183/2006 Sb.                       o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 •          Zákon č.250/2021 Sb.                       o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
 •          Zákon č.251/2005 Sb.                       o inspekci práce
 •          Zákon č.262/2006 Sb.                       Zákoník práce
 •          Zákon č.268/2014 Sb.                       o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
 •          Zákon č.309/2006 Sb.                       o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 •          Zákon č.406/2000 Sb.                       o hospodaření energií
 •          Zákon č.458/2000 Sb.                       o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
 •          Zákon č.505/1990 Sb.                       o metrologii

IRIS ELEKTRO s.r.o. pořádá pro zájemce z řad budoucích i stávajících revizních techniků čtyřdenní přípravný kurz v rozsahu pro revize elektrických zařízení do 1000 V včetně hromosvodů a revize strojů, přístrojů a rozváděčů, jehož zaměření je na přípravu ke zkoušce nových revizních techniků i pro přezkoušení revizních techniků po 5 letech

27-30.března 2023 od 8 - 16 hodin

Pro koho je kurz určen?

Pro elektrotechniky, elektromontéry, pracovníky údržby, kteří chtějí provádět revize el. zařízení do 1000 V a hromosvodů, vysokého napětí, výbuchů apod. Pro revizní techniky, kteří chtějí prodloužit platnost nebo rozšířit své stávající osvědčení, které  má platnost na dobu pěti let od data vydání.  

 

Jak se na zkoušky revizních techniků připravit?

Na zkoušky před komisí TIČR se lze připravit prostřednictvím čtyřdenního kurzu zaměřeného na přípravu revizních techniků ke zkouškám. (poznámka: pro stávající to může být vhodné opakování) 

 

Cíl kurzu?
Kvalitní příprava účastníků ke zkouškám na revizního technika E2A – revize el. zařízení s napětím do 1000 V včetně hromosvodů v objektech bez nebezpečí výbuchů. 

 

Náplň kurzu?

Rozbory revizních zpráv - požadavky na výkon revizí a zpracování revizních zpráv

Technické normy a právní předpisy, které souvisí s revizní činností - elektro zařízení a hromosvodů a jsou předmětem zkoušky

Informace o zkouškách, požadavky TIČR Praha

Měřící přístroje používané při revizích – praktické předvedení, požadavky na kalibraci

Rozbory testových otázek, odborné diskuse

Konzultace a výměna zkušeností revizních techniků

  

Zkušební testy pro obě skupiny jsou stejné a jsou vytvářeny ze shodného rozsahu zkušebních otázek (testové otázky jsou zveřejněny na webových stránkách Technické inspekce ČR - TIČR).

 

Kurz je rozdělen: Přednášky 4 dny (většinou úterý až pátek)

 

Čtvrtý den kurz je většinou věnován praktickým přednáškám z praxe RT a přípravě na ústní část zkoušky. Může se zdát, že 4 denní kurz je zbytečně dlouhý, nicméně naší snahou je poskytnout našim absolventům kurzu maximální možnou přípravu ne jen na písemnou část, ale i na část ústní, která je velmi často zaměřena na praktickou část činnosti RT. Výsledky našich absolventů nám dávají za pravdu, že délka kurzu je přiměřená náročnosti zkoušky.

 

Účastnický poplatek za školení jednoho revizního technika je 7260,- Kč vč. DPH (6000,- Kč bez DPH)

Možnost platby i přes ÚP. Zde ji nabízíme v několika hlavních bodech. Nutnou podmínkou je samozřejmě to, že jste již déle jak měsíc registrováni na Úřadu práce. 

 1. informujte ÚP, že chcete absolvovat rekvalifikační kurz a pořádejte o 
 1.  
 2. zastavte se s žádostí a my ji vyplníme (dokument typu C pro rekvalifikaci)
 3. tento dokument předáte svému koordinátoru a tím jej i podáte ke schválení
 4. po schválení nás informujte, že nastupujete do kurzu a přihlašte se na něj 

 

Poplatek za prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení pro revize elektrických zařízení do 1000 V včetně hromosvodů a revize strojů, přístrojů a rozváděčů pro nové žadatele je 5.100,- Kč, poplatek za přezkoušení po 5 letech pro stejný rozsah je 3.300,- Kč (pro informaci: poplatek za přezkoušení pro E1A nebo E2B je 4.050,- Kč). 

Tento poplatek se hradí na účet TIČR na základě pozvánky ke zkoušce, kterou obdržíte cca 2 týdny před zkouškou.

 
V průběhu školení revizních techniků budou dohodnuty termíny zkoušek RTEZ nebo přezkoušení podle § 8 vyhl. č. 50/1978 Sb. Ke zkouškám pošlete on-line žádost (spíše až po kurzu) https://www.ticr.eu (pobočka Ostrava). Lékařské potvrzení (stáří max 1.rok), vyhlášku 50 a doklad ze školy vezměte na zkoušky - originály. (Zkoušky TIČR nejsou v ceně kurzu).
Ceník zkoušek na TIČR. Žádosti o zkoušky nebo přezkoušení revizních techniků EZ se podávají elektronicky na TIČR Praha.

  

Maximální počet účastníků kurzu: 35 revizních techniků

 
Nejkratší praxe požadovaná pro pracovníky uvedené v § 7 Činnost Vzdělání Praxe roků v objektech
A C
  vyučení, SO 4 7 -
strojů, přístrojů, rozvaděčů ÚSO 3 5 5
  2 3 3
  vyučení, SO 7 9 -
Na elektrických zařízeních do 1000 V včetně hromosvodů ÚSO 5 7 7
  3 5 5
  vyučení, SO 8 9 -
bez omezení napětí  a hromosvody ÚSO 6 7 7
  4 5 5
Na hromosvodech   vyučení, SO 3 5 5
  ÚSO, VŠ 1 2 2

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také:

9 další produkty ve stejné kategorii: