DOPLNĚNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJŮ REVEXmax STANDART A REVEXmax WELD
REVEXmax S je revizní přístroj určen především pro zkoušení bezpečnosti elektrických spotřebičů tak, jak to požaduje ČSN 33 1600 ed.2, ale lze jím testovat obecně jakýkoliv elektrický spotřebič napájený ze sítě 230V/400V, pokud je vybaven pohyblivým přívodem.
REVEXmax W je přístroj k revizím spotřebičů a zkoušení svařovacích zařízení

_____________________________________________

NOVINKY REVIZNÍCH PŘÍSTROJŮ EUROTEST
► Eurotest PV MI3108 špičkový revizní přístroj a tester solárních panelů a elektráren.
► Eurotest XD MI3155 nejnovější špičkový přístroj pro provádění elektrorevizí instalací s dotykovým displejem, plně vybavený pro profesionální použití.

_____________________________________________

  NOVÝ FAKTURAĆNÍ CENÍK REVIZÍ 2018
► Otázky a odpovědi ke zkouškám RT
► Testy E2A a E4A (demo verze zadarmo)
► Nařízení vlády, vyhlášky, zákony a spousta dalšího

V prodeji od dubna-května 2018, cena 800,-Kč + DPH

______________________________________________

  ŠKOLENÍ Z VYHLÁŠKY 50/78 Sb.
Provádíme školení a přezkoušení (pro certifikaci v oboru elektro) pracovníků dle § 14 vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb. a to § 4, 5, 6, 7, 8, 10 a 11

Každý účastník musí u zkoušky doložit: lékařské potvrzení, doklad o odborném vzdělání a doklad o odborné praxi (stará vyhláška, čestné prohlášení nebo potvrzená praxe firmou). Přednášejí akreditovaní lektoři. Požadovaná praxe k § Rozdělení pracovníku dle vyhl.50/78. Všechna školení je nutné zaplatit nejpozději 4 dny předem (vytištěné potvrzení o platbě) nebo zaplatit hotově na místě v den školení. Školení probíhá pokud je zájemců více než 6 osob. Po dohodě školíme v termínu i místě Vámi vyhovujícímu.

Termín školení: 25. dubna 2018   Od 8.00 do 15.00 hodin     
Cena školení: 1000,- Kč + 21% DPH
Přihláška: stáhni zde!

______________________________________________

  KURZ PRO REVIZNÍ TECHNIKY E4/A 
(el. nářadí a spotřebičů, příprava na přezkoušení RTEZ) 

Vzdělávací agentura IRIS  ELEKTRO s.r.o. pořádá kurzy pro pracovníky v elektrotechnice, které se konají v sídle společnosti na Jarošové 29b, Havířov - Šumbark. Součástí školení je seznámení se s normami, vyhláškami a zákony týkající se činnosti RTEZ. Dále jsou probírány otázky ze zkušebních testů. K zhlédnutí jsou připraveny názorné ukázky videotechniky a praktická měření. Po dohodě školíme i v termínu Vámi vyhovujícímu. Přednášejí akreditovaní lektoři. Školení probíhá pokud je zájemců více než 6 osob. Všechna školení je nutné zaplatit nejpozději 4 dny předem, zaplatit hotově na místě v den školení nebo na školení donést vytištěné potrvzení o platbě! Zkoušky na TIČR nejsou v ceně školení. Ceník zkoušek na TIČR
 
Termín školení: 6.června 2018   Od 8.00 do 15.00 hodin     
Cena školení: 2 100,- Kč + 21% DPH 

Přihláška: stáhni zde!
Studijní materiál: stáhni zde!
 
______________________________________________

  KURZ PRO REVIZNÍ TECHNIKY E2/A
(příprava na přezkoušení RTEZ) 

Vzdělávací agentura IRIS  ELEKTRO s.r.o. pořádá kurzy pro pracovníky v elektrotechnice, které se uskuteční v sídle společnosti na ulici Jarošova 29b, Havířov - Šumbark. Přednášet budou kvalifikovaní lektoři . Součásti přednášek budou názorné ukázky videotechnikou a praktická měření. V průběhu kurzu budou dohodnuty termíny zkoušek RTEZ nebo přezkoušení podle § 8 vyhl. č. 50/1978 Sb. Ke zkouškám pošlete on-line žádost (spíše až po kurzu) https://www.ticr.eu (pobočka Ostrava). Lékařské potvrzení (stáří max 1.rok), vyhlášku 50 a doklad ze školy vezměte na zkoušky - originály. (Zkoušky TIČR nejsou v ceně kurzu). Ceník zkoušek na TIČR Všechna školení je nutné zaplatit nejpozději 4.dny předem, zaplatit hotově na místě v den školení nebo na školení donést vytištěné potvrzení o platbě. Školení probíhá pokud je zájemců více než 6 osob.

Termín školení: 19. - 22. června 2018   Od 8.00 do 15.00 hodin      
Cena školení: 6 000,- Kč + 21% DPH
Doporučená literatura: eshop - www.shop.ielektro.com (sekce literatura)
Příhláška: Info a přihláška na školení - pro registraci na školení s platbou v hotovosti stačí vypsat do emailu a poslat

______________________________________________

  SEMINÁŘ PRO VÝROBCE ROZVADĚČŮ
Vzdělávací agentura IRIS  ELEKTRO s.r.o. pořádá kurz pro pracovníky v elektrotechnice, které se uskuteční v sídle společnosti na ulici Jarošova 29b, Havířov - Šumbark. Každý účastník obdrží veškeré podklady a materiály zpracované podle posledních změn ČSN v el.podobě. Nutno si přinést s sebou USB disk. Program bude upřesněn do emailu na zakládě přihlášky.
 

Termín školení: ???  Od 8.00 do 15.00 hodin      
Cena školení: 2500,- Kč + 21% DPH
Přihlášku poslat na email: ielektro@ielektro.com

 

 

 


IRIS - ESHOP, revizní měřící přístroje, eurotest, normy ČSN, školení, semináře | ©2009 design a kód: Počítače, tvorba webu | nahoru |
úprava:www.i-Pages.cz |