Informace

Nové produkty

KALIBRACE MĚŘIDEL

Provádíme opravy a kalibrace měřidel u většiny revizních měřících přístrojů a měřidel. 

Kalibrace měřidel a přístrojů trvá 7-21 dní a přístroje ke kalibraci bereme každý den o 8-16 hodin. Přístroje dovezte na adresu sídla firmy IRIS ELEKTRO s.r.o., Jarošová 1217/29b, 736 01 Havířov - Šumbark, tel: 596 882 388.

Pokud nám budete přístroje ke kalibraci zasílat, přímo do balíku prosím přiložte objednávku, ve které jsou veškeré údaje pro Vaši jednoznačnou identifikaci, tj. především přesná adresa, IČ, DIČ, případně zasílací adresa, pokud se liší od fakturační adresy. Dále uveďte telefonický kontakt, e-mail a preferovaný způsob platby, tj. dobírkou nebo proformafakturou. K přístrojům je vhodné přiložit měřicí vodiče.

Kdo a jak stanovuje lhůtu kalibrací měřicích přístrojů?  Dobu platnosti kalibrace přístroje stanovuje sám jeho uživatel. Pouze on je totiž zodpovědný za jeho správnou funkci. Během stanoveného intervalu přitom musí být měřidlo schopno měřit s přesností dostatečnou pro předmětné měření. K čemu musí uživatel přístroje při stanovování lhůty přihlédnout?

V §11 odstavci 5 stanovuje zákon číslo 505/1990 Sb.:
Jednotnost a správnost pracovních měřidel zajišťuje v potřebném rozsahu jejich uživatel kalibrací, pokud není pro tento účel vhodnější jiná metoda. Znamená to, že uživatel si také stanovuje dobu platnosti kalibrace přístroje, neboť pouze on je zodpovědný za jeho správnou funkci. Toto velmi odpovědné a závažné rozhodnutí obvykle stanovuje s ohledem na vlastnosti měřidla. Přihlédne přitom k vlastním poznatkům o stabilitě metrologických vlastností (například na základě dlouhodobého sledování parametrů měřidel), podmínkám a četnosti používání, kvalifikaci personálu, který s ním měří, doporučení výrobce a/nebo kalibrační laboratoře atd. Výsledkem pak musí být interval, během kterého je měřidlo schopno měřit s přesností dostatečnou pro předmětné měření.

Lhůtu příští kalibrace tedy zásadně nestanovuje kalibrační středisko.
Pro revizní měřicí přístroje je vhodné stanovit lhůtu kalibrací podle doporučení výrobce, neboť i když není přístroj používán, může dojít vlivem stárnutí jeho elektronických součástek nebo i jiných vlivů (například skladovacích podmínek) ke zhoršení jeho přesnosti.

Kalibraci je také třeba provést po opravě většího rozsahu, zejména takové, která by mohla mít vliv na přesnost měření a v případě nepřípustného namáhání přístroje elektrickými, mechanickými nebo jinými vlivy, zkrátka tehdy, kdy existuje podezření, že přesnost měření přístroje může být zhoršena. Z praktických zkušeností se ukazuje, že značný vliv na zhoršení přesnosti měření má používání měřidel v prašném prostředí nebo v prostředí obsahujícím výpary různých látek. Zvýšená vlhkost ovzduší pak spolu s prachem a jinými nečistotami usazeným na elektronických obvodech přístroje vede ke značnému zhoršení přesnosti měření.

Ceník kalibrací měřidel

Uvedené ceny za kalibrace jsou bez 21% DPH

kalibrace 266 CLAMP METER (MASTECH) 700,-
kalibrace 701_702, Multitester 1 230,-
kalibrace ALF 10   470,-
kalibrace ALPHA PAT  1400,-
Kalibrace BM 161/162,  1430,-
kalibrace BM 201,  1100,-
kalibrace BM 805,  1200,-
kalibrace Brymen BM111/112  1300,-
kalibrace C.A 5220,  1225,-
kalibrace C.A 6101 770
kalibrace C.A 6116 1 950
kalibrace C.A 6410 510
kalibrace C.A 6411 670
kalibrace C.A 6412 670
kalibrace C.A 6413 663
kalibrace C.A 6415 710
kalibrace C.A 6549 720
kalibrace C.A 8230 1 600
kalibrace CA 6115 1 700
kalibrace DCM 270 470
kalibrace DI 2000M, D-1200M 930
kalibrace DIGIOHM 20 L 450
kalibrace DIGIOHM 40 590
kalibrace DM 6057 1 100
kalibrace DM-6008 850
kalibrace DMM 3900 1 400
kalibrace DMM 8050 1 420
kalibrace Earth - Insulation Tester 1 700
kalibrace Earth 2/3 520
kalibrace EASYTEST 1 700
kalibrace EM 391 1 310
kalibrace ESKORT 97 1 150
kalibrace ETCR 2000+ 490
kalibrace ETCR 2100+ 490
kalibrace EURO Z290A 3 800
kalibrace Eurotest 61557 2 050
kalibrace EurotestCOMBO 1 800
kalibrace EurotestCOMBO B 1 850
kalibrace EurotestAT 2 100
kalibrace EurotestEASI 1 800
kalibrace EurotestEASI s 1 990
kalibrace EurotestEASI SE 1 990
kalibrace EurotestXA 2 250
kalibrace EurotestXE 1 900
kalibrace EurotestXE BT 2 020
kalibrace EurotestXE HBT 2,5 kV 2 070
kalibrace EurotestXE HCL 2,5 kV 2 070
kalibrace EurotestXC 2 250
kalibrace F01 790
kalibrace F03 960
kalibrace F05 950
kalibrace F09 1 600
kalibrace F11 890
kalibrace F15 1 010
kalibrace F65 1 100
kalibrace Finest 113 950
kalibrace FINEST 113 1 050
kalibrace FINEST 135 600
kalibrace FINEST 170 850
kalibrace FINEST 201 1 400
kalibrace FITEST 45 510
kalibrace FITESTpro 1 140
kalibrace FK 1000A 910
kalibrace FLUKE 112 EGFID 1 220
kalibrace FLUKE 123 1 870
kalibrace FLUKE 1587 1 700
kalibrace FLUKE 1653 1 660
kalibrace FLUKE 1654B 1 750
kalibrace FLUKE 289 1 510
kalibrace FLUKE 83 1 090
kalibrace FLUKE T5-1000 900
kalibrace GigaOhm 1kV 950
kalibrace GIGATEST 500 750
kalibrace GIGATESTpro 930
kalibrace HC 81 1 230
kalibrace HC81 1 230
kalibrace HT 44 1 030
kalibrace CHB 140 840
Kalibrace CHB 15 950
kalibrace IMEG 1000 600
kalibrace IMI 11/ IMI 31 470
kalibrace IMI 413 490
kalibrace IMU 590
kalibrace infrateploměru 1 290
kalibrace INSTALLTEST 61557 2 050
kalibrace Instaltest 61557 1 700
kalibrace ISO 1000 900
kalibrace ISOTEST 5000 900
kalibrace ISOTEST MA 2060 960
kalibrace IZO 5000 PC 720
kalibrace KEW 2031 490
kalibrace KEW 2056R 910
kalibrace KEW 2300R 510
kalibrace KEW 2431 540
kalibrace KEW 2432 550
kalibrace KEW 2433 550
kalibrace KEW 3132 826
kalibrace KEW 4200 980
kalibrace KEW 6010B 1 390
kalibrace klešťového ampérmetru 630
kalibrace klešťového měřicího transformátoru 420
kalibrace klešťového multimetru 870
kalibrace klešťového multimetru 650
kalibrace klešťového multimetru MD9230 1 110
kalibrace klešťového přístroje A 1033 490
kalibrace kleštového přístroje A1018 420
kalibrace klešťového přístroje A1019 420
kalibrace KT 200 750
kalibrace KT 203 800
kalibrace KYORITSU 2300R 510
kalibrace KYORITSU 3132 890
kalibrace KYORITSU 4200 690
kalibrace KYORITSU 6010 1 330
kalibrace KYORITSU 6011A 1 600
kalibrace KYORITSU 6405A 650
kalibrace luxmetr - všechny typy B a C Metrel 3 400
kalibrace M 3890 +(M3890D) 1 680
kalibrace M 5010 1 290
kalibrace M 5010 S 1 390
kalibrace M 5012 570
kalibrace M 5013 720
kalibrace M 5022 700
kalibrace M 5111 500
kalibrace MEDITEST 50 795
kalibrace MEGGER 1502/2 1 700
kalibrace MEGGER 1825 1 430
Kalibrace Megger BM 121 630
kalibrace Megger BM 223 740
kalibrace MEGGER BM 80/A 1 090
kalibrace MEGGER DCM 104R 940
kalibrace MEGGER DET10C-EU 650
kalibrace MEGGER DET4TCR 1 390
kalibrace MEGGER ERT1 550
kalibrace MEGGER LCB 2000/2 1 350
kalibrace MEGGER MFT 1502 1 110
kalibrace MEGGER MGT 1835 1 380
kalibrace MEGGER MJ15 750
kalibrace MEGMET 2500V 470
kalibrace METERMAN 15XP 1 050
kalibrace METERMAN 15XP 1 050
kalibrace METERMAN 34XR 1 280
kalibrace METERMAN 37XR 1 060
kalibrace METERMAN 38XR 1 060
kalibrace METEX M-31 990
kalibrace METEX M-31 1 080
kalibrace METEX M-3270D 1 520
kalibrace METEX M-3650B 1 310
kalibrace METEX M-3660D 1 530
kalibrace METEX M-3800 1 410
kalibrace METEX M-3850D 1 200
kalibrace METEX M-3860M 1 480
kalibrace METEX M-3870D 1 450
kalibrace METEX M-4640A 1 370
kalibrace METEX M-4650CR 1 190
kalibrace METRACLIP 3048 510
kalibrace METRATERR 2 880
kalibrace METRATESTER 3 1 100
kalibrace METRATESTER 4 1 060
kalibrace METRISO 1000D 740
kalibrace METRISO 500 500
kalibrace METRISO 5000A 700
kalibrace METRISO C 960
kalibrace MFT 4010 1 500
kalibrace MI 315 800
kalibrace MI 317 800
kalibrace MIC 2080W 1 000
kalibrace MILIOHM 2 470
kalibrace MINI-03 710
kalibrace MPI-520 2 180
kalibrace MS 2102 1 050
kalibrace MS 2108 950
kalibrace MS 2301 650
kalibrace multimetru 1 340
kalibrace multimetru 1 340
kalibrace Multiservicer 1 500
kalibrace Multiservicer XA 1 970
kalibrace MX 1200S 1 250
kalibrace MX 20 1 000
kalibrace MX 52 1 000
kalibrace MX20 1 000
kalibrace MY 64 1 330
kalibrace PK 110 650
kalibrace PK 111 870
kalibrace PK 120 860
kalibrace PK 210 680
kalibrace PK 240 530
kalibrace PK 300 780
kalibrace PK 310 780
kalibrace PK 320 470
kalibrace PK 370 710
kalibrace PK 380 720
kalibrace PK 382 590
kalibrace PK 391 560
kalibrace PK 394 740
kalibrace PK 400 650
kalibrace PK 401 850
kalibrace PK 410 800
kalibrace PK 420 820
kalibrace PK 435 910
kalibrace PK 470 790
kalibrace Power Harmonics Analyser 650
kalibrace PROFI 44 350
kalibrace PROFITEST 0100 1 800
kalibrace PROFITEST 2 1 570
kalibrace PROFITEST C 990
kalibrace PROFOTEST E-CHECK 1 740
kalibrace PROTEK D620 1 270
kalibrace PU 180 640
kalibrace PU 182 710
kalibrace PU 182.1 870
kalibrace PU 183 620
kalibrace PU 183.1 620
kalibrace PU 184 940
kalibrace PU 184 DELTA 995
kalibrace PU 185 1 400
kalibrace PU 186 780
kalibrace PU 187 855
kalibrace PU 187.1 980
kalibrace PU 187.2 980
kalibrace PU 190 1 100
kalibrace PU 191 1 130
kalibrace PU 193 900
kalibrace PU 194 DELTA 1 690
kalibrace PU 195 1 700
kalibrace PU 294 DELTA 1 540
kalibrace PU 298 790
kalibrace PU 310 670
kalibrace PU 311 670
kalibrace PU 313 680
kalibrace PU 314 670
kalibrace PU 371 460
kalibrace PU 430 490
kalibrace PU 431 570
kalibrace PU 500 1 500
kalibrace PU 501 880
kalibrace PU 510 1 380
kalibrace PU 516 1 380
kalibrace REVEX 2051 1 595
kalibrace REVEX 51 780
kalibrace REVEXplus / USB 1 760
kalibrace REVEXprofi 1 895
kalibrace RM 2050 695
kalibrace SAIT 200 670
kalibrace SAIT 200 620
kalibrace SAIT 25 770
kalibrace Seaward Prime Test 300 1 220
kalibrace SECUTEST 1 560
kalibrace Smartec Earth 710
kalibrace Smartec Insul./Continuity 810
kalibrace SMARTEC RCD 880
kalibrace Smartec RCD/Loop/Line 1 140
kalibrace ST 710 780
kalibrace SUMMIT SDIT 300 690
kalibrace TERAOHM 5kV 800
kalibrace TERROMET 470
kalibrace třífázového adapteru 550
kalibrace třífázového adapteru 550
kalibrace třífázového adaptéru 550
kalibrace třífázového adaptéru 550
kalibrace UNILAP 100 XE 1 370
kalibrace Unilap 100E 1 790
kalibrace Unilap GEO 1 350
kalibrace UNILAP ISO 5 KV 720
kalibrace UNIMER 02 1 140
kalibrace UNIMER 07 1 800
kalibrace UNI-T DT 266 920
kalibrace UNIT H 50 980
kalibrace UNI-T M3900 1 490
kalibrace UNIT M840D 1 370
kalibrace UNI-T UT 107 870
kalibrace UNI-T UT70A 1 420
kalibrace UNITEST 93406 730
kalibrace UNITEST 93406 730
kalibrace UNITEST 93417 510
kalibrace UNITEST Hexagon 340 1 560
kalibrace UNITEST CHB35 950
kalibrace UNITESTER 06 1 020
kalibrace UNITESTER 07 1 290
kalibrace UNITESTER06 1 020
kalibrace UNIT-T UT90C 1 110
kalibrace UT 201 940
kalibrace UT 203 990
kalibrace UT 204 970
kalibrace UT 275 610
kalibrace UT 33C 1 170
kalibrace UT 39C 1 100
kalibrace UT 513 800
kalibrace UT 521 640
kalibrace UT 58D 1 050
kalibrace UT 60E 970
kalibrace UT 61E 1 150
kalibrace UT 70A 1 460
kalibrace UT 71A 1 170
kalibrace UT 804 1 190
kalibrace UT 90C 1 110
kalibrace VA 16 1 460
kalibrace VC 1000 920
kalibrace VC 290 930
kalibrace VEMER VE 2600 530
kalibrace VEMER VE 100S 1 800
kalibrace VEMER VE 125 1 250
kalibrace VEMER VE 2605 910
kalibrace VOLCRAFT M3860M 1 460
kalibrace VOLTCRAFT ET-02 810
kalibrace VOLTCRAFT R-200 1 250
kalibrace VOLTCRAFT VC 531 790
kalibrace VOLTCRAFT VC 605 1 000
kalibrace VOLTCRAFT VC 607 1 250
kalibrace VOLTCRAFT VC 920 1 160
kalibrace WELDtest 710
kalibrace ZEROLINE 60 800
kalibrace ZEROTEST 46N 560
kalibrace ZEROTESTpro 670

KALIBRACE MĚŘIDEL  Počet produktů: 4

Zobrazeno 1 – 4 z 4 položek
Zobrazeno 1 – 4 z 4 položek