Informace

Služby

Nové produkty

KALIBRACE MĚŘIDEL

Provádíme opravy a kalibrace měřidel u většiny revizních měřících přístrojů a měřidel. 

Kalibrace měřidel a přístrojů trvá 7-21 dní a přístroje ke kalibraci bereme každý den o 8-16 hodin. Přístroje dovezte na adresu sídla firmy IRIS ELEKTRO s.r.o., Jarošová 1217/29b, 736 01 Havířov - Šumbark, tel: 596 882 388.

Pokud nám budete přístroje ke kalibraci zasílat, přímo do balíku prosím přiložte objednávku, ve které jsou veškeré údaje pro Vaši jednoznačnou identifikaci, tj. především přesná adresa, IČ, DIČ, případně zasílací adresa, pokud se liší od fakturační adresy. Dále uveďte telefonický kontakt, e-mail a preferovaný způsob platby, tj. dobírkou nebo proformafakturou. K přístrojům je vhodné přiložit měřicí vodiče.

Kdo a jak stanovuje lhůtu kalibrací měřicích přístrojů?  Dobu platnosti kalibrace přístroje stanovuje sám jeho uživatel. Pouze on je totiž zodpovědný za jeho správnou funkci. Během stanoveného intervalu přitom musí být měřidlo schopno měřit s přesností dostatečnou pro předmětné měření. K čemu musí uživatel přístroje při stanovování lhůty přihlédnout?

V §11 odstavci 5 stanovuje zákon číslo 505/1990 Sb.:
Jednotnost a správnost pracovních měřidel zajišťuje v potřebném rozsahu jejich uživatel kalibrací, pokud není pro tento účel vhodnější jiná metoda. Znamená to, že uživatel si také stanovuje dobu platnosti kalibrace přístroje, neboť pouze on je zodpovědný za jeho správnou funkci. Toto velmi odpovědné a závažné rozhodnutí obvykle stanovuje s ohledem na vlastnosti měřidla. Přihlédne přitom k vlastním poznatkům o stabilitě metrologických vlastností (například na základě dlouhodobého sledování parametrů měřidel), podmínkám a četnosti používání, kvalifikaci personálu, který s ním měří, doporučení výrobce a/nebo kalibrační laboratoře atd. Výsledkem pak musí být interval, během kterého je měřidlo schopno měřit s přesností dostatečnou pro předmětné měření.

Lhůtu příští kalibrace tedy zásadně nestanovuje kalibrační středisko.
Pro revizní měřicí přístroje je vhodné stanovit lhůtu kalibrací podle doporučení výrobce, neboť i když není přístroj používán, může dojít vlivem stárnutí jeho elektronických součástek nebo i jiných vlivů (například skladovacích podmínek) ke zhoršení jeho přesnosti.

Kalibraci je také třeba provést po opravě většího rozsahu, zejména takové, která by mohla mít vliv na přesnost měření a v případě nepřípustného namáhání přístroje elektrickými, mechanickými nebo jinými vlivy, zkrátka tehdy, kdy existuje podezření, že přesnost měření přístroje může být zhoršena. Z praktických zkušeností se ukazuje, že značný vliv na zhoršení přesnosti měření má používání měřidel v prašném prostředí nebo v prostředí obsahujícím výpary různých látek. Zvýšená vlhkost ovzduší pak spolu s prachem a jinými nečistotami usazeným na elektronických obvodech přístroje vede ke značnému zhoršení přesnosti měření.

Ceník kalibrací měřidel

Uvedené ceny za kalibrace jsou bez 21% DPH, platnost od 10.3.2019

akreditovaná kalibrace A 13787 (Metrel) 3 190,00
akreditovaná kalibrace EurotestPV (Metrel) 9 680,00
akreditovaná kalibrace PV-cell (Metrel) 9 680,00
kalibrace  GTH 1160 649,00
kalibrace  MM11 1 342,00
kalibrace  MZC- 304 1 232,00
kalibrace (omezená ) CEM DT-61 1 980,00
kalibrace (omezená) DT 266 1 122,00
kalibrace (omezená) TeraOhm 10kV 902,00
kalibrace 266 Clamp Meter (MASTECH) 1 089,00
kalibrace 701_702 Multitester 1 562,00
kalibrace ALF 10 583,00
kalibrace ALPHA PAT 1 331,00
kalibrace AMB-25 935,00
kalibrace AMPROBE 34XR-A 1 309,00
kalibrace AMPROBE AC50A 1 573,00
kalibrace AMPROBE telaris proinst. 200 2 156,00
kalibrace APPA 109N 1 991,00
kalibrace APPA 36R 1 089,00
kalibrace APPA 39MR 1 540,00
kalibrace APPA A18 plus 1 012,00
kalibrace AX-MS 8221A 1 694,00
kalibrace AX-TI220 1 738,00
kalibrace Berner 043345 1 100,00
kalibrace bezkont. tepl. DT 8819 1 419,00
kalibrace BM 161 / 162 1 287,00
kalibrace BM 201 1 617,00
kalibrace BM 22 (multimetr Brymen) 1 210,00
kalibrace BM 805 1 793,00
kalibrace Brymen BM 111 / 112 1 133,00
kalibrace C.A 5220 1 348,00
kalibrace C.A 5233 1 188,00
kalibrace C.A 6101 847,00
kalibrace C.A 6115 1 870,00
kalibrace C.A 6116 2 145,00
kalibrace C.A 6410 561,00
kalibrace C.A 6411 737,00
kalibrace C.A 6412 737,00
Kalibrace C.A 6413 781,00
kalibrace C.A 6415 781,00
kalibrace C.A 6416 902,00
kalibrace C.A 6549 792,00
kalibrace C.A 8230 1 760,00
kalibrace C.A F205 1 056,00
kalibrace CE MultiTester (částečná) 1 980,00
kalibrace CEM DT-3343T 1 397,00
kalibrace Clamp Meter 640 D 1 122,00
kalibrace CM 9930 1 166,00
kalibrace CM1-2 1 100,00
kalibrace CM2 1 243,00
kalibrace CM8 1 430,00
kalibrace D 620 1 397,00
kalibrace DCM 270 517,00
kalibrace DeltaGT 1 683,00
kalibrace DI 2000M, D-1200M 1 023,00
kalibrace DIGIOHM 20 L 495,00
kalibrace DIGIOHM 40 649,00
kalibrace DIGIOHMpro 891,00
kalibrace DM 1699030 1 760,00
kalibrace DM 6057 1 210,00
kalibrace DM-6008 935,00
kalibrace DM-6055C 1 210,00
kalibrace DM-9960 MULTIMETER 1 760,00
kalibrace DMM 3900 1 540,00
kalibrace DMM 68 MY 68 1 331,00
kalibrace DMM 8050 1 562,00
kalibrace DT 2017 814,00
kalibrace DT 4281 2 068,00
kalibrace DT 5300B 1 177,00
kalibrace DT 9929 1 650,00
kalibrace DT860E 1 375,00
kalibrace DU 20 1 397,00
kalibrace DUODYI DY 1000 517,00
kalibrace Earth - Insulation Tester 1 870,00
kalibrace Earth 2/3 572,00
kalibrace EASYTEST 1 870,00
kalibrace EASYTEST 2085 1 870,00
kalibrace EM 391 1 441,00
kalibrace EM 420 1 474,00
kalibrace EMOS SN-4 583,00
kalibrace ENA330.11 858,00
kalibrace ESKORT 97 1 265,00
kalibrace ETCR 2000+ 539,00
kalibrace ETCR 2100+ 539,00
kalibrace EURO Z290A -> METREL 4 180,00
kalibrace Eurotest 61557 2 255,00
kalibrace EurotestAT 2 310,00
kalibrace EurotestCOMBO 1 947,00
kalibrace EurotestCOMBO B 2 123,00
kalibrace EurotestCOMBO BT 2 123,00
kalibrace EurotestDL 1 837,00
kalibrace EurotestEASI 1 980,00
kalibrace EurotestEASI s 2 189,00
kalibrace EurotestEASI SE 2 189,00
kalibrace EurotestIM 1 980,00
kalibrace EurotestPV (bez PV funkcí!) 2 200,00
kalibrace EurotestXA 2 475,00
kalibrace EurotestXC 2 486,00
kalibrace EurotestXC 2,5 kV 2 563,00
kalibrace EurotestXE 2 090,00
kalibrace EurotestXE BT 2 222,00
kalibrace EurotestXE HBT 2,5 kV 2 277,00
kalibrace EurotestXE HCL 2,5 kV 2 277,00
kalibrace EX-330 1 650,00
kalibrace EX-623 3 047,00
kalibrace EX-810 1 089,00
kalibrace EX-830 1 045,00
kalibrace E-Ze Test 2500 825,00
kalibrace F 203 1 177,00
kalibrace F01 869,00
kalibrace F03 1 056,00
kalibrace F05 1 045,00
kalibrace F09 1 760,00
Kalibrace F11 979,00
kalibrace F15 1 111,00
kalibrace F27 1 496,00
kalibrace F65 1 210,00
kalibrace FC 33 836,00
kalibrace FINEST 110 1 045,00
kalibrace FINEST 113 1 155,00
kalibrace FINEST 135 660,00
kalibrace FINEST 170 935,00
kalibrace FINEST 201 1 540,00
kalibrace FITEST 45 561,00
kalibrace FITESTpro 1 254,00
kalibrace FK 1000A 1 001,00
kalibrace FK 8400 1 441,00
kalibrace FK 9450 1 276,00
kalibrace FKEM 306B 1 012,00
kalibrace FLUKE 112 EGFID 1 342,00
kalibrace FLUKE 123 2 057,00
kalibrace FLUKE 1503 1 012,00
kalibrace FLUKE 1507 1 221,00
kalibrace FLUKE 1587 1 870,00
kalibrace FLUKE 1652C 1 826,00
kalibrace FLUKE 1653 1 826,00
kalibrace FLUKE 1654B 1 925,00
kalibrace FLUKE 179 1 595,00
kalibrace FLUKE 185 1 815,00
kalibrace FLUKE 187 1 716,00
kalibrace FLUKE 189 1 375,00
kalibrace FLUKE 189II 1 375,00
kalibrace FLUKE 287 1 408,00
kalibrace FLUKE 289 1 661,00
kalibrace FLUKE 334 1 001,00
kalibrace FLUKE 337 1 144,00
kalibrace FLUKE 561 1 639,00
kalibrace FLUKE 568 1 639,00
kalibrace FLUKE 62 (MAX, MINI) 1 419,00
kalibrace FLUKE 63 MAX 1 419,00
kalibrace FLUKE 76 1 122,00
kalibrace FLUKE 77 1 265,00
kalibrace FLUKE 83 1 199,00
kalibrace FLUKE ESA 612 1 144,00
kalibrace FLUKE T150 836,00
kalibrace FLUKE T5-1000 990,00
kalibrace GigaOhm 1kV 1 045,00
kalibrace GIGATEST 500 825,00
kalibrace GIGATESTpro 1 023,00
kalibrace GPT-9804 946,00
kalibrace HC 81 1 353,00
kalibrace HIOKI 3801 1 540,00
kalibrace HLtest 660,00
kalibrace HT 44 1 133,00
kalibrace HT 5053 726,00
kalibrace CHB 140 924,00
kalibrace CHB 15 1 045,00
kalibrace IMEG 1000 660,00
kalibrace IMI 11/ IMI 31 517,00
kalibrace IMI 413 539,00
kalibrace IMU 649,00
kalibrace infrateploměru 1 419,00
kalibrace INSTALLTEST 61557 2 255,00
kalibrace Instaltest 61557 1 870,00
kalibrace ISO 1000 990,00
kalibrace ISOTEST (MA2060) 1 056,00
kalibrace ISOTEST 5000 990,00
kalibrace ISOtest HT 2060 990,00
kalibrace ISOTEST MA 2060 1 056,00
kalibrace IZO 5000 PC 792,00
kalibrace KEW 2027 957,00
kalibrace KEW 2031 539,00
kalibrace KEW 2033 704,00
kalibrace KEW 2046R 1 265,00
kalibrace KEW 2056R 1 001,00
kalibrace KEW 2300R 561,00
kalibrace KEW 2431 594,00
kalibrace KEW 2432 605,00
kalibrace KEW 2433 605,00
kalibrace KEW 2434 715,00
kalibrace KEW 3007A 968,00
kalibrace KEW 3122 825,00
kalibrace KEW 3123 1 034,00
kalibrace KEW 3125 1 100,00
kalibrace KEW 3132 935,00
kalibrace KEW 4200 726,00
kalibrace KEW 4202 858,00
kalibrace KEW 6010 1 463,00
kalibrace KEW 6010B 1 529,00
kalibrace KEW 6011A 1 760,00
kalibrace KEW 6016 2 002,00
kalibrace KEW 6050 1 067,00
kalibrace KEW 6200 1 056,00
kalibrace KEW 6202 1 276,00
kalibrace KEW 6405A 715,00
kalibrace kleště MINIPINCE 5 550,00
kalibrace klešťového ampérmetru 693,00
kalibrace klešťového měřicího transformátoru 462,00
kalibrace klešťového multimetru 715,00
kalibrace klešťového multimetru 957,00
kalibrace klešťového multimetru 1 210,00
kalibrace klešťového multimetru 968,00
kalibrace klešťového multimetru MD9226 1 221,00
kalibrace klešťového multimetru MD9230 1 221,00
kalibrace klešťového přístroje A 1033 539,00
kalibrace kleštového přístroje A1018 462,00
kalibrace klešťového přístroje A1019 462,00
kalibrace KT 200 825,00
kalibrace KT 203 880,00
kalibrace KT 203 880,00
kalibrace KYORITSU 4105A 792,00
kalibrace KYORITSU 6010A 1 276,00
kalibrace KYORITSU 6202 1 287,00
kalibrace luxmetr - všechny typy B a C Metrel 3 740,00
kalibrace luxmetr typ B 3 740,00
kalibrace M 3830 1 452,00
kalibrace M 3850D 1 661,00
kalibrace M 3860 1 727,00
kalibrace M 3870D 1 661,00
kalibrace M 3890 1 848,00
kalibrace M 5010 1 419,00
kalibrace M 5010 S 1 529,00
kalibrace M 5012 627,00
kalibrace M 5013 792,00
kalibrace M 5022 770,00
kalibrace M 5111 550,00
kalibrace M3890D 1 980,00
kalibrace MACHINE TESTER 1 100,00
kalibrace MDtest 2 178,00
kalibrace MEDITEST 50 1 210,00
kalibrace MEGGER 1502/2 1 870,00
kalibrace MEGGER 1825 1 573,00
kalibrace MEGGER BM 121 693,00
kalibrace MEGGER BM 223 814,00
kalibrace MEGGER BM 80/A 1 199,00
kalibrace MEGGER DCM 104R 1 034,00
kalibrace MEGGER DET 20C 836,00
kalibrace MEGGER DET 24C 693,00
kalibrace MEGGER DET10C-EU 1 045,00
kalibrace MEGGER DET14C 1 045,00
kalibrace MEGGER DET3TD 968,00
kalibrace MEGGER DET4TCR 1 529,00
kalibrace MEGGER ERT1 605,00
kalibrace MEGGER LCB 2000/2 1 485,00
kalibrace MEGGER MFT 1502 1 221,00
kalibrace MEGGER MFT 1835 2 156,00
kalibrace MEGGER MFT1825 1 727,00
kalibrace MEGGER MIT 230 858,00
kalibrace MEGGER MJ15 825,00
kalibrace MEGGER PAT 150R 1 221,00
kalibrace MEGMET 2500V 517,00
kalibrace METERMAN 15XP 1 155,00
kalibrace METERMAN 15XP 1 155,00
kalibrace METERMAN 34XR 1 408,00
kalibrace METERMAN 37XR 1 166,00
kalibrace METERMAN 38XR 1 166,00
kalibrace METEX M-31 1 188,00
kalibrace METEX M-31 1 089,00
kalibrace METEX M-3270D 1 672,00
kalibrace METEX M-3650B 1 441,00
kalibrace METEX M-3660D 1 683,00
kalibrace METEX M-3800 1 551,00
kalibrace METEX M-3850D 1 320,00
kalibrace METEX M-3860M 1 628,00
kalibrace METEX M-3870D 1 595,00
kalibrace METEX M-4640A 1 507,00
kalibrace METEX MTX 3282 1 232,00
kalibrace METRACLIP 3048 561,00
kalibrace METRAHIT TECH 1 540,00
kalibrace METRATERR 2 968,00
kalibrace METRATESTER 3 1 210,00
kalibrace METRATESTER 4 1 166,00
kalibrace METRISO 1000D 814,00
kalibrace METRISO 500 708,00
kalibrace METRISO 5000A 770,00
kalibrace METRISO 5022 1 045,00
kalibrace METRISO C 1 056,00
kalibrace METRON QA-STMkII 979,00
kalibrace MFT 4010 1 650,00
kalibrace MI 315 880,00
kalibrace MI 317 880,00
kalibrace MIC 2080W 1 100,00
kalibrace MICRONTA 22-185A 1 210,00
kalibrace MicroOhm 2A 935,00
kalibrace microvip 3 plus 1 210,00
kalibrace MILIOHM 2 517,00
kalibrace MINI-01 583,00
kalibrace MINI-03 781,00
kalibrace MINITEMP 1 419,00
kalibrace MM7-1 1 540,00
kalibrace MN 16 1 485,00
kalibrace MPI-520 2 398,00
kalibrace MPI-530 2 266,00
kalibrace MS 2102 1 155,00
kalibrace MS 2108 1 045,00
kalibrace MS 2301 715,00
kalibrace MS 8217 1 870,00
kalibrace MS2101 1 298,00
kalibrace MULTI CM 240 693,00
kalibrace multimetru MD 9020 1 474,00
kalibrace multimetru MD 9030 1 474,00
kalibrace Multiservicer 1 650,00
kalibrace MultiservicerXA 2 530,00
kalibrace MX 1200S 1 375,00
kalibrace MX 20 1 100,00
kalibrace MX 52 1 188,00
kalibrace MX 52 1 188,00
kalibrace MX1200S 1 067,00
kalibrace MX20 1 100,00
kalibrace MY 64 1 463,00
kalibrace PC-6010 1 111,00
kalibrace PK 110 715,00
kalibrace PK 111 957,00
kalibrace PK 120 946,00
kalibrace PK 150 1 100,00
kalibrace PK 210 748,00
kalibrace PK 240 583,00
kalibrace PK 300 858,00
kalibrace PK 310 858,00
kalibrace PK 320 517,00
kalibrace PK 370 781,00
kalibrace PK 380 792,00
kalibrace PK 382 649,00
kalibrace PK 383 1 100,00
kalibrace PK 384 1 111,00
kalibrace PK 391 616,00
kalibrace PK 394 814,00
kalibrace PK 400 715,00
kalibrace PK 401 935,00
kalibrace PK 410 880,00
kalibrace PK 420 902,00
kalibrace PK 425 781,00
kalibrace PK 430 1 419,00
kalibrace PK 430.1 913,00
kalibrace PK 435 1 001,00
kalibrace PK 470 869,00
kalibrace Power Harmonics Analyser 715,00
kalibrace PROFI 44 385,00
kalibrace PROFITEST 0100 1 980,00
kalibrace PROFITEST 2 1 727,00
kalibrace PROFITEST 204 1 320,00
kalibrace PROFITEST C 1 089,00
kalibrace PROFITEST DC 1 265,00
kalibrace PROFITEST MTECH M5200 1 903,00
kalibrace PROFITEST MXTRA 1 991,00
kalibrace PROFOTEST E-CHECK 1 914,00
kalibrace PROTEK 506 1 441,00
kalibrace PROTEK 640D 1 320,00
kalibrace PROTEK D620 1 397,00
kalibrace PSC 24 440,00
kalibrace PSV 12 495,00
kalibrace PU 130 715,00
kalibrace PU 170 869,00
kalibrace PU 180 704,00
kalibrace PU 181 682,00
kalibrace PU 182 781,00
kalibrace PU 182.1 957,00
kalibrace PU 183 682,00
kalibrace PU 183.1 682,00
kalibrace PU 184 1 034,00
kalibrace PU 184 DELTA 1 095,00
kalibrace PU 185 1 540,00
kalibrace PU 186 858,00
kalibrace PU 187 941,00
kalibrace PU 187.1 1 078,00
kalibrace PU 187.2 1 078,00
kalibrace PU 190 1 210,00
kalibrace PU 191 1 243,00
kalibrace PU 193 990,00
kalibrace PU 194 DELTA 1 859,00
kalibrace PU 195 1 870,00
kalibrace PU 284 DELTA 1 639,00
kalibrace PU 294 1 892,00
kalibrace PU 294 DELTA 1 892,00
kalibrace PU 296 990,00
kalibrace PU 298 869,00
kalibrace PU 310 737,00
kalibrace PU 311 737,00
kalibrace PU 313 748,00
kalibrace PU 314 737,00
kalibrace PU 371 506,00
kalibrace PU 430 539,00
kalibrace PU 431 627,00
kalibrace PU 500 1 650,00
kalibrace PU 501 968,00
kalibrace PU 510 1 518,00
kalibrace PU 516 1 760,00
kalibrace PU 521 (bez ext. sondy) 770,00
kalibrace PU 550 2 420,00
kalibrace PV Remote Unit 3 190,00
Kalibrace PV-cell 2 860,00
kalibrace QA 071 616,00
kalibrace RE 266 583,00
kalibrace REVEX 2051 1 755,00
kalibrace REVEX 51 858,00
kalibrace REVEXmax S 1 925,00
kalibrace REVEXmax W 2 079,00
kalibrace REVEXplus / USB 1 936,00
kalibrace REVEXprofi (II) 2 085,00
kalibrace RM 2050, PL 2051 765,00
kalibrace SAIT 20 737,00
kalibrace SAIT 200 682,00
kalibrace SAIT 25 847,00
kalibrace SEAWARD 1 540,00
kalibrace Seaward Prime Test 300 1 342,00
kalibrace SECULIFE 1 980,00
kalibrace SECUTEST 1 716,00
kalibrace SECUTEST SIII+ 1 804,00
kalibrace SK7711 1 375,00
kalibrace SK-7720 1 375,00
kalibrace SMARTEC Insul./Continuity 891,00
kalibrace SMARTEC Insulation/Continuity 1 122,00
kalibrace SMARTEC RCD 968,00
kalibrace SMARTEC RCD/Loop/Line 1 254,00
kalibrace SMARTEC Z Line-Loop/RCD 2 156,00
kalibrace ST 710 858,00
kalibrace ST 720 1 540,00
kalibrace ST 9929 1 705,00
kalibrace SUMMIT SDIT 30 1 045,00
kalibrace SUMMIT SDIT 300 759,00
kalibrace Telaris ProInstal 100 2 002,00
kalibrace tepl. TM 914 594,00
Kalibrace teplotního čidla 1 716,00
kalibrace TERAOHM 5kV 880,00
kalibrace termočlánkového snímače teploty 990,00
kalibrace TERROMET 517,00
kalibrace TG basic 1 1 034,00
kalibrace třífázového adapteru 605,00
kalibrace třífázového adapteru 605,00
kalibrace třífázového adaptéru 605,00
kalibrace třífázového adaptéru 605,00
kalibrace třífázového adaptéru 605,00
kalibrace TV 216N 1 595,00
kalibrace UNILAP 100 1 760,00
kalibrace UNILAP 100 XE 1 760,00
kalibrace Unilap 100E 1 760,00
kalibrace Unilap GEO 1 485,00
kalibrace UNILAP ISO 5 KV 792,00
kalibrace UNIMER 02 1 254,00
kalibrace UNIMER 07 1 980,00
kalibrace UNI-T DT 266 1 012,00
kalibrace UNIT H 50 1 078,00
kalibrace UNI-T M3900 1 639,00
kalibrace UNIT M840D 1 507,00
kalibrace UNI-T UT 107 957,00
kalibrace UNI-T UT 512 1 045,00
kalibrace UNI-T UT70A 1 562,00
kalibrace UNITEST 0100 1 595,00
kalibrace UNITEST 0701/0702 1 562,00
kalibrace UNITEST 93406 803,00
kalibrace UNITEST 93417 561,00
kalibrace UNITEST EURO EXPERT 1 914,00
kalibrace UNITEST Hexagon 330 1 991,00
kalibrace UNITEST Hexagon 340 1 991,00
kalibrace UNITEST CHB35 1 045,00
kalibrace UNITEST TELARIS ISO 1 320,00
kalibrace UNITESTER 06 1 122,00
kalibrace UNITESTER 07 1 419,00
kalibrace UNIT-T UT90C 1 221,00
kalibrace Univolt DT 390 1 870,00
kalibrace UT 200 1 320,00
kalibrace UT 201 1 034,00
kalibrace UT 203 1 089,00
kalibrace UT 204 1 067,00
kalibrace UT 208A 1 760,00
kalibrace UT 231 1 287,00
kalibrace UT 251A 605,00
kalibrace UT 275 900,00
kalibrace UT 33B 1 540,00
kalibrace UT 33C 1 287,00
kalibrace UT 39A 1 760,00
kalibrace UT 39C 1 210,00
kalibrace UT 512 1 023,00
kalibrace UT 513 880,00
kalibrace UT 521 704,00
kalibrace UT 526 1 254,00
kalibrace UT 58D 1 155,00
kalibrace UT 595 1 595,00
kalibrace UT 60E 1 067,00
kalibrace UT 61E 1 265,00
kalibrace UT 70A 1 606,00
kalibrace UT 71A 1 914,00
kalibrace UT 71C 2 035,00
kalibrace UT 804 1 309,00
kalibrace UT 90C 1 221,00
kalibrace UT301A 1 419,00
kalibrace UT302C 1 419,00
kalibrace UT303C 1 419,00
kalibrace UT502A 1 045,00
kalibrace UT531 1 815,00
kalibrace VA 16 1 606,00
kalibrace VC 1000 1 012,00
kalibrace VC 280 1 815,00
kalibrace VC 290 1 023,00
kalibrace VC 330 1 430,00
kalibrace VEMER VE  2600 583,00
kalibrace VEMER VE 100S 1 980,00
kalibrace VEMER VE 125 1 375,00
kalibrace VEMER VE 2605 1 001,00
kalibrace VEMER VE 2606 1 474,00
kalibrace VOLTCRAFT ET-02 891,00
kalibrace VOLTCRAFT GDM 703 1 496,00
kalibrace VOLTCRAFT IR 2200-50 1 639,00
kalibrace VOLTCRAFT IR 900-30S 1 639,00
kalibrace VOLTCRAFT M3860M 1 606,00
kalibrace VOLTCRAFT R-200 1 375,00
kalibrace VOLTCRAFT VC 511 583,00
kalibrace VOLTCRAFT VC 531 869,00
kalibrace VOLTCRAFT VC 605 1 100,00
kalibrace VOLTCRAFT VC 607 1 375,00
kalibrace VOLTCRAFT VC 850 1 254,00
kalibrace VOLTCRAFT VC 870 1 881,00
kalibrace VOLTCRAFT VC 920 1 276,00
kalibrace VOLTCRAFT VC 950 1 683,00
kalibrace VOLTCRAFT VC265 1 650,00
kalibrace voltohmmetr BM 289 1 595,00
kalibrace WELDtest 781,00
kalibrace XL6-odporová dekáda 1 210,00
kalibrace YDM 301 1 309,00
kalibrace zdroj EP 613 935,00
kalibrace zdroj R230R51D 660,00
kalibrace ZEROLINE 60 880,00
kalibrace ZEROTEST 46N 616,00
kalibrace ZEROTESTpro 737,00
kalibrace ZO-1 583,00

KALIBRACE MĚŘIDEL  Počet produktů: 6

Zobrazeno 1 – 6 z 6 položek
Zobrazeno 1 – 6 z 6 položek