Informace

Služby

Nové produkty

Slevy

Aktuálně nejsou žádné slevy.
KALIBRACE MĚŘIDEL

Provádíme opravy a kalibrace měřidel u většiny revizních měřících přístrojů a měřidel. 

Kalibrace měřidel a přístrojů trvá cca 20 dní a přístroje ke kalibraci bereme každý den od 8-16 hodin. Přístroje dovezte na adresu sídla firmy IRIS ELEKTRO s.r.o., Jarošová 1217/29b, 736 01 Havířov - Šumbark, tel: ¨777 883 966.

Přístroje zasíláme první den v měsíci. Poštovné při zaslání zpět je 150Kč + DPH 21%

Pokud nám budete přístroje ke kalibraci zasílat, přímo do balíku prosím přiložte objednávku, ve které jsou veškeré údaje pro Vaši jednoznačnou identifikaci, tj. především přesná adresa, IČ, DIČ, případně zasílací adresa, pokud se liší od fakturační adresy. Dále uveďte telefonický kontakt, e-mail. K přístrojům je vhodné přiložit měřicí vodiče a přístroj nechat v pouzdře. 

Kdo a jak stanovuje lhůtu kalibrací měřicích přístrojů?  Dobu platnosti kalibrace přístroje stanovuje sám jeho uživatel. Pouze on je totiž zodpovědný za jeho správnou funkci. Během stanoveného intervalu přitom musí být měřidlo schopno měřit s přesností dostatečnou pro předmětné měření. K čemu musí uživatel přístroje při stanovování lhůty přihlédnout?

V §11 odstavci 5 stanovuje zákon číslo 505/1990 Sb.:
Jednotnost a správnost pracovních měřidel zajišťuje v potřebném rozsahu jejich uživatel kalibrací, pokud není pro tento účel vhodnější jiná metoda. Znamená to, že uživatel si také stanovuje dobu platnosti kalibrace přístroje, neboť pouze on je zodpovědný za jeho správnou funkci. Toto velmi odpovědné a závažné rozhodnutí obvykle stanovuje s ohledem na vlastnosti měřidla. Přihlédne přitom k vlastním poznatkům o stabilitě metrologických vlastností (například na základě dlouhodobého sledování parametrů měřidel), podmínkám a četnosti používání, kvalifikaci personálu, který s ním měří, doporučení výrobce a/nebo kalibrační laboratoře atd. Výsledkem pak musí být interval, během kterého je měřidlo schopno měřit s přesností dostatečnou pro předmětné měření.

Lhůtu příští kalibrace tedy zásadně nestanovuje kalibrační středisko.
Pro revizní měřicí přístroje je vhodné stanovit lhůtu kalibrací podle doporučení výrobce, neboť i když není přístroj používán, může dojít vlivem stárnutí jeho elektronických součástek nebo i jiných vlivů (například skladovacích podmínek) ke zhoršení jeho přesnosti.

Kalibraci je také třeba provést po opravě většího rozsahu, zejména takové, která by mohla mít vliv na přesnost měření a v případě nepřípustného namáhání přístroje elektrickými, mechanickými nebo jinými vlivy, zkrátka tehdy, kdy existuje podezření, že přesnost měření přístroje může být zhoršena. Z praktických zkušeností se ukazuje, že značný vliv na zhoršení přesnosti měření má používání měřidel v prašném prostředí nebo v prostředí obsahujícím výpary různých látek. Zvýšená vlhkost ovzduší pak spolu s prachem a jinými nečistotami usazeným na elektronických obvodech přístroje vede ke značnému zhoršení přesnosti měření.

Ceník kalibrací měřidel

Uvedené ceny za kalibrace jsou bez 21% DPH, platnost od 1.8.2023

kalibrace ESKORT 97 1 487,00
kalibrace ETCR 2000+ 687,00
kalibrace ETCR 2100+ 687,00
kalibrace EURO Z290A -> METREL 4 180,00
kalibrace EURO Z440 V -> METREL 5 860,00
kalibrace EUROPA PLUS 1 487,00
kalibrace Eurotest 61557 2 578,00
kalibrace Eurotest PV - Metrel 5 150,00
kalibrace EurotestAT 2 639,00
kalibrace EurotestCOMBO 2 239,00
kalibrace EurotestCOMBO B 2 433,00
kalibrace EurotestCOMBO BT 2 433,00
kalibrace EurotestDL 2 118,00
kalibrace EurotestEASI 2 275,00
kalibrace EurotestEASI s 2 506,00
kalibrace EurotestEASI SE 2 506,00
kalibrace EurotestIM 2 275,00
kalibrace EurotestPV (bez PV funkcí!) 2 517,00
kalibrace EurotestXA 2 821,00
kalibrace EurotestXC 2 833,00
kalibrace EurotestXC 2,5 kV 2 918,00
kalibrace EurotestXD 2 991,00
kalibrace EurotestXE 2 397,00
kalibrace EurotestXE BT 2 542,00
kalibrace EurotestXE HBT 2,5 kV 2 603,00
kalibrace EurotestXE HCL 2,5 kV 2 603,00
kalibrace EX-330 1 912,00
kalibrace EX-623 3 451,00
kalibrace EX-730, 830 1 245,00
kalibrace EX-810 1 294,00
kalibrace E-Ze Test 2500 1 002,00
kalibrace F 203 1 390,00
kalibrace F01 1 050,00
kalibrace F03 1 256,00
kalibrace F05 1 245,00
kalibrace F09 1 746,00
Kalibrace F11 1 172,00
kalibrace F15 1 317,00
kalibrace F27 1 742,00
kalibrace F65 1 426,00
kalibrace FC 33 1 014,00
kalibrace FINEST 110 1 245,00
kalibrace FINEST 113 1 366,00
kalibrace FINEST 135 821,00
kalibrace FINEST 170 1 124,00
kalibrace FINEST 201 1 790,00
kalibrace FITEST 45 712,00
kalibrace FITESTpro 1 475,00
kalibrace FK 1000A 1 197,00
kalibrace FK 8400 1 681,00
kalibrace FK 9450 1 500,00
kalibrace FK-388L 1 415,00
kalibrace FKEM 306B 1 208,00
kalibrace FLUKE 107 1 592,00
kalibrace FLUKE 112 EGFID 1 572,00
kalibrace FLUKE 123 2 360,00
kalibrace FLUKE 1503 1 208,00
kalibrace FLUKE 1507 1 439,00
kalibrace FLUKE 1587 2 154,00
kalibrace FLUKE 1630 1 184,00
kalibrace FLUKE 1652C 2 105,00
kalibrace FLUKE 1653 2 105,00
kalibrace FLUKE 1654B 2 214,00
Kalibrace Fluke 1663 2 542,00
kalibrace FLUKE 1664FC 2 530,00
kalibrace Fluke 175 1 621,00
Kalibrace FLUKE 177 1 742,00
kalibrace FLUKE 179 1 851,00
kalibrace FLUKE 185 2 094,00
kalibrace FLUKE 187 1 985,00
kalibrace FLUKE 189 1 609,00
kalibrace FLUKE 189II 1 609,00
kalibrace FLUKE 287 1 645,00
kalibrace FLUKE 289 1 924,00
kalibrace FLUKE 325 1 512,00
kalibrace FLUKE 334 1 197,00
kalibrace FLUKE 337 1 354,00
kalibrace FLUKE 376 1 802,00
kalibrace FLUKE 561 1 899,00
kalibrace FLUKE 568 1 899,00
kalibrace FLUKE 62 (MAX, MINI) 1 657,00
kalibrace FLUKE 63 MAX 1 657,00
kalibrace FLUKE 76 1 330,00
kalibrace FLUKE 77 1 487,00
kalibrace FLUKE 83 1 414,00
kalibrace FLUKE i200 735,00
kalibrace FLUKE i30s 857,00
kalibrace FLUKE T150 1 014,00
kalibrace FLUKE T5-1000 1 184,00
kalibrace GammaGT 1 256,00
kalibrace GigaOhm 1kV 1 245,00
kalibrace GIGATEST 500 1 002,00
kalibrace GIGATESTpro 1 220,00
kalibrace GPT-9804 1 136,00
kalibrace GTH 1160 808,00
kalibrace HC 81 1 584,00
kalibrace HIOKI 3801 1 790,00
kalibrace HLtest 821,00
kalibrace HT 44 1 342,00
kalibrace HT 5053 893,00
kalibrace HT COMBI 420 2 022,00
kalibrace CHB 140 1 111,00
kalibrace CHB 15 1 245,00
kalibrace IMEG 1000 821,00
kalibrace IMI 11/ IMI 31 663,00
kalibrace IMI 413 687,00
kalibrace IMU 808,00
kalibrace infrateploměru 1 709,00
kalibrace Instaltest 61557 2 154,00
kalibrace ISO 1000 1 184,00
kalibrace ISOTEST (MA2060) 1 256,00
kalibrace ISOTEST 5000 1 184,00
kalibrace ISOtest HT 2060 1 184,00
kalibrace ISOTEST MA 2060 1 256,00
kalibrace IZO 5000 PC 966,00
kalibrace KAISE SK-7711 1 140,00
kalibrace KAISE SK-7720 1 609,00
kalibrace KAISE SK-7722 1 088,00
kalibrace KEW 2027 1 147,00
kalibrace KEW 2031 687,00
kalibrace KEW 2033 869,00
kalibrace KEW 2046R 1 487,00
kalibrace KEW 2055 2 809,00
kalibrace KEW 2056R 1 197,00
kalibrace KEW 2300R 712,00
kalibrace KEW 2431 748,00
kalibrace KEW 2432 760,00
kalibrace KEW 2433 760,00
kalibrace KEW 2434 882,00
kalibrace KEW 2500 675,00
kalibrace KEW 3007A 1 160,00
kalibrace KEW 3122 1 002,00
kalibrace KEW 3123 1 233,00
kalibrace KEW 3125 1 305,00
kalibrace KEW 3132 1 124,00
kalibrace KEW 4200 893,00
kalibrace KEW 4202 1 039,00
kalibrace KEW 6010 1 706,00
kalibrace KEW 6010A 1 500,00
kalibrace KEW 6010B 1 779,00
kalibrace KEW 6011A 2 033,00
kalibrace KEW 6015 2 022,00
kalibrace KEW 6016 2 300,00
kalibrace KEW 6050 1 269,00
kalibrace KEW 6200 1 256,00
kalibrace KEW 6202 1 512,00
kalibrace KEW MATE 2012R 966,00
kalibrace kleště MINIPINCE 5 699,00
kalibrace klešťového ampérmetru 857,00
kalibrace klešťového měřicího transformátoru 602,00
kalibrace klešťového měřicího transformátoru 602,00
kalibrace klešťového měřicího transformátoru 602,00
kalibrace klešťového multimetru 882,00
kalibrace klešťového multimetru 1 147,00
kalibrace klešťového multimetru 1 426,00
kalibrace klešťového multimetru 1 160,00
kalibrace klešťového multimetru AC/DC 2 288,00
kalibrace klešťového multimetru MD9226 1 439,00
kalibrace klešťového multimetru MD9230 1 439,00
kalibrace kleštového přístroje A 1018 602,00
kalibrace klešťového přístroje A 1019 602,00
kalibrace klešťového přístroje A 1033 687,00
kalibrace kleštového přístroje A 1283 602,00
kalibrace KT 200 1 002,00
kalibrace KT 203 1 063,00
kalibrace KT 203 1 063,00
Kalibrace Kyoritsu 31323 A 1 269,00
kalibrace M 3830 1 693,00
kalibrace M 3850D 1 924,00
kalibrace M 3860 1 996,00
kalibrace M 3870D 1 924,00
kalibrace M 3890 2 130,00
kalibrace M 5010 1 657,00
kalibrace M 5010 S 1 779,00
kalibrace M 5012 784,00
kalibrace M 5013 966,00
kalibrace M 5022 941,00
kalibrace M 5111 699,00
kalibrace M3890D 2 275,00
kalibrace MACHINE TESTER 1 350,00
kalibrace MDtest 2 494,00
kalibrace MEDITEST 50 1 426,00
Kalibrace Megger 2 094,00
kalibrace Megger 1 063,00
kalibrace MEGGER 1502/2 2 154,00
kalibrace MEGGER 1825 1 827,00
kalibrace MEGGER BM 121 857,00
kalibrace MEGGER BM 223 990,00
kalibrace MEGGER BM 80/A 1 414,00
kalibrace MEGGER DCM 104R 1 233,00
kalibrace MEGGER DET 20C 1 014,00
kalibrace MEGGER DET 24C 857,00
kalibrace MEGGER DET10C-EU 1 245,00
kalibrace MEGGER DET14C 1 245,00
kalibrace MEGGER DET3TD 1 160,00
kalibrace MEGGER DET4TCR 1 779,00
kalibrace MEGGER ERT1 760,00
kalibrace MEGGER LCB 2000/2 1 729,00
kalibrace MEGGER MFT 1502 1 439,00
kalibrace MEGGER MFT 1720 2 010,00
kalibrace MEGGER MFT 1835 2 469,00
kalibrace MEGGER MFT1825 1 996,00
kalibrace MEGGER MIT 230 1 039,00
kalibrace MEGGER MJ15 1 002,00
kalibrace MEGGER PAT 150 1 779,00
kalibrace MEGGER PAT 150R 1 439,00
kalibrace MEGMET 663,00
kalibrace METERMAN 15XP 1 366,00
kalibrace METERMAN 34XR 1 645,00
kalibrace METERMAN 37XR 1 378,00
kalibrace METERMAN 38XR 1 378,00
kalibrace METEX 4660A 2 166,00
kalibrace METEX M-31 1 403,00
kalibrace METEX M-31 1 294,00
kalibrace METEX M-3270D 1 936,00
kalibrace METEX M-3650B 1 681,00
kalibrace METEX M-3650CR 2 178,00
kalibrace METEX M-3660D 1 948,00
kalibrace METEX M-3800 1 802,00
kalibrace METEX M-3850D 1 548,00
kalibrace METEX M-3860M 1 887,00
kalibrace METEX M-3870D 1 851,00
kalibrace METEX M-4640A 1 754,00
kalibrace METEX MTX 3282 1 451,00
kalibrace METRACLIP 3048 712,00
kalibrace METRAHIT TECH 1 790,00
kalibrace METRATERR 2 1 160,00
kalibrace METRATESTER 3 1 426,00
kalibrace METRATESTER 4 1 378,00
kalibrace METRATESTER 5+ 1 438,00
kalibrace METRISO 1000D 990,00
kalibrace METRISO 3000 M550A 1 609,00
kalibrace METRISO 500 873,00
kalibrace METRISO 5000A 941,00
kalibrace METRISO 5022 1 245,00
kalibrace METRISO B 530-BG129 1 668,00
kalibrace METRISO C 1 256,00
kalibrace METRON QA-STMkII 1 214,00
kalibrace MFT 4010 1 912,00
Kalibrace MFT1845 2 469,00
kalibrace MI 315 1 063,00
kalibrace MI 317 1 063,00
kalibrace MIC 2080W 1 305,00
kalibrace MICRONTA 22-185A 1 426,00
kalibrace MicroOhm 2A -> METREL 4 280,00
kalibrace microvip 3 plus 1 426,00
kalibrace MILIOHM 2 663,00
kalibrace MINI-01 735,00
kalibrace MINI-03 954,00
kalibrace MINITEMP 1 657,00
kalibrace MM11 1 572,00
kalibrace MM7-1 1 790,00
kalibrace MN 16 1 729,00
kalibrace MPI-520 2 736,00
kalibrace MPI-530 2 590,00
Kalibrace MPO-02 617,00
kalibrace MS 2101 1 523,00
kalibrace MS 2102 1 366,00
kalibrace MS 2108 1 245,00
kalibrace MS 2301 882,00
kalibrace MS 8217 2 154,00
kalibrace MS 8218 1 936,00
Kalibrace MT 1280 1 912,00
kalibrace MT 1710 1 912,00
kalibrace MULTI CM 240 857,00
kalibrace multimetru AM 530 EUR 1 960,00
kalibrace multimetru MD 9020 1 718,00
kalibrace multimetru MD 9030 1 718,00
kalibrace multimetru PDM250A1 1 754,00
kalibrace multimetru WÜRTH 2 021,00
kalibrace Multiservicer 1 912,00
kalibrace MultiservicerXA 2 969,00
Kalibrace MW 3105 1 500,00
kalibrace MX 1200S 1 609,00
kalibrace MX 20 1 305,00
kalibrace MX 52 1 403,00
kalibrace MX1200S 1 269,00
kalibrace MX20 1 305,00
kalibrace MY 64 1 706,00
kalibrace MZC-304 1 451,00
Kalibrace OWON OW18E 1 111,00
kalibrace PAT 815 1 584,00
kalibrace PC-6010 1 317,00
kalibrace PK 110 918,00
kalibrace PK 111 1 189,00
kalibrace PK 120 1 178,00
kalibrace PK 150 1 350,00
kalibrace PK 210 955,00
kalibrace PK 240 769,00
kalibrace PK 300 1 079,00
kalibrace PK 310 1 079,00
kalibrace PK 320 696,00
kalibrace PK 370 992,00
kalibrace PK 380 1 004,00
kalibrace PK 382 844,00
kalibrace PK 383 1 350,00
kalibrace PK 384 1 362,00
kalibrace PK 391 807,00
kalibrace PK 394 1 029,00
kalibrace PK 400 918,00
kalibrace PK 401 1 165,00
kalibrace PK 410 11 303,00
kalibrace PK 420 1 128,00
kalibrace PK 425 992,00
kalibrace PK 430 1 709,00
kalibrace PK 430.1 1 140,00
kalibrace PK 435 1 240,00
kalibrace PK 470 1 090,00
kalibrace Power Harmonics Analyser 882,00
kalibrace PROFI 44 517,00
kalibrace PROFITEST 0100 2 275,00
kalibrace PROFITEST 2 1 996,00
kalibrace PROFITEST 204 1 548,00
kalibrace PROFITEST C 1 294,00
kalibrace PROFITEST DC 1 487,00
kalibrace PROFITEST MTECH M5200 2 191,00
kalibrace PROFITEST MXTRA 2 288,00
kalibrace PROFOTEST E-CHECK 2 202,00
kalibrace PROTEK 506 1 681,00
kalibrace PROTEK 640D 1 548,00
kalibrace PROTEK D620 1 632,00
kalibrace PSC 24 578,00
kalibrace PSV 12 638,00
kalibrace PU 130 882,00
kalibrace PU 170 1 050,00
kalibrace PU 180 869,00
kalibrace PU 181 844,00
kalibrace PU 182 954,00
kalibrace PU 182.1 1 147,00
kalibrace PU 183 844,00
kalibrace PU 183.1 844,00
kalibrace PU 184 1 233,00
kalibrace PU 184 DELTA 1 345,00
kalibrace PU 185 1 790,00
kalibrace PU 186 1 039,00
kalibrace PU 187 1 130,00
kalibrace PU 187.1 1 281,00
kalibrace PU 187.2 1 281,00
kalibrace PU 190 1 426,00
kalibrace PU 191 1 464,00
kalibrace PU 193 1 184,00
kalibrace PU 194 DELTA 2 142,00
kalibrace PU 195 2 154,00
kalibrace PU 284 DELTA 1 956,00
kalibrace PU 294 2 240,00
kalibrace PU 294 DELTA 2 240,00
kalibrace PU 296 1 184,00
kalibrace PU 298 1 090,00
kalibrace PU 310 905,00
kalibrace PU 311 905,00
kalibrace PU 313 918,00
kalibrace PU 314 905,00
kalibrace PU 371 651,00
kalibrace PU 430 687,00
kalibrace PU 431 784,00
kalibrace PU 500 1 968,00
kalibrace PU 501 1 202,00
kalibrace PU 510 1 766,00
kalibrace PU 516 2 092,00
kalibrace PU 521 (bez ext. sondy) 941,00
kalibrace PU 550 2 760,00
kalibrace PV Remote Unit 3 609,00
Kalibrace PV-cell 3 245,00
kalibrace QA 071 772,00
Kalibrace QU110 1 993,00
kalibrace RE 266 735,00
kalibrace REVEX 2051 2 027,00
kalibrace REVEX 51 1 039,00
kalibrace REVEXmax S 2 214,00
kalibrace REVEXmax W 2 384,00
kalibrace REVEXplus / USB 2 227,00
kalibrace REVEXprofi (II) 2 391,00
kalibrace RM 2050, PL 2051 936,00
kalibrace SAIT 20 905,00
kalibrace SAIT 200 844,00
kalibrace SAIT 25 1 027,00
kalibrace SEAWARD 1 790,00
kalibrace Seaward Prime Test 300 1 572,00
kalibrace SECULIFE 2 339,00
kalibrace SECUTEST 2 043,00
kalibrace SECUTEST SIII+ 2 142,00
kalibrace SK7711 1 609,00
kalibrace SMARTEC 2,5 kV Insulation/Continuity 1 746,00
kalibrace SMARTEC Insul./Continuity 1 075,00
kalibrace SMARTEC Insulation/Continuity 1 330,00
kalibrace SMARTEC RCD 1 160,00
kalibrace SMARTEC RCD/Loop/Line 1 475,00
kalibrace SMARTEC Z Line-Loop/RCD 2 469,00
kalibrace ST 710 1 039,00
kalibrace ST 720 1 790,00
kalibrace ST 9929 1 972,00
kalibrace SUMMIT SDIT 30 1 245,00
kalibrace SUMMIT SDIT 300 930,00
kalibrace Telaris ProInstal 100 2 300,00
kalibrace tepl. TM 914 782,00
Kalibrace teplotního čidla 2 043,00
kalibrace TERAOHM 5kV 1 063,00
kalibrace termočlánkového snímače teploty 1 227,00
kalibrace TERROMET 663,00
kalibrace TG basic 1 1 233,00
kalibrace třífázového adaptéru 760,00
kalibrace třífázového adaptéru 760,00
kalibrace třífázového adaptéru 760,00
kalibrace třífázového adaptéru 760,00
kalibrace třífázového adaptéru 760,00
kalibrace TV 216N 1 851,00
kalibrace UNILAP 100 2 092,00
kalibrace UNILAP 100 XE 2 092,00
kalibrace Unilap 100E 2 092,00
kalibrace Unilap GEO 1 782,00
kalibrace UNILAP ISO 5 KV 1 004,00
kalibrace UNIMER  09Profi 2 420,00
kalibrace UNIMER 02 1 475,00
kalibrace UNIMER 07 2 275,00
kalibrace UNI-T DT 266 1 208,00
kalibrace UNIT H 50 1 281,00
kalibrace UNI-T M3900 1 899,00
kalibrace UNIT M840D 1 754,00
kalibrace UNI-T UT 107 1 147,00
kalibrace UNI-T UT 204 A 1 536,00
kalibrace UNI-T UT 512 1 245,00
kalibrace UNI-T UT70A 1 815,00
kalibrace UNI-T UT71D 1 596,00
kalibrace UNITEST 0100 1 851,00
kalibrace UNITEST 0701/0702 TELARIS 1 815,00
kalibrace UNITEST 93406 978,00
kalibrace UNITEST 93417 712,00
kalibrace UNITEST EURO EXPERT 2 202,00
kalibrace UNITEST Hexagon 330 2 288,00
kalibrace UNITEST Hexagon 340 2 288,00
kalibrace UNITEST CHB35 1 245,00
kalibrace UNITEST TELARIS ISO 1 548,00
kalibrace UNITESTER 06 1 330,00
kalibrace UNITESTER 07 1 657,00
kalibrace UNIT-T UT90C 1 439,00
Kalibrace UNI-T-UT890C+ 2 033,00
kalibrace Univolt DT 390 2 154,00
kalibrace UT 200 1 548,00
kalibrace UT 201 1 233,00
kalibrace UT 203 1 294,00
kalibrace UT 204 1 269,00
kalibrace UT 208A 2 033,00
kalibrace UT 231 1 512,00
kalibrace UT 251A 760,00
kalibrace UT 275 844,00
kalibrace UT 278A 930,00
kalibrace UT 33B 1 790,00
kalibrace UT 33C 1 512,00
kalibrace UT 39A 2 033,00
kalibrace UT 39C 1 426,00
kalibrace UT 512 1 220,00
kalibrace UT 513 1 063,00
kalibrace UT 521 869,00
kalibrace UT 525 1 560,00
kalibrace UT 526 1 475,00
kalibrace UT 58C 1 366,00
kalibrace UT 58D 1 366,00
kalibrace UT 595 1 851,00
kalibrace UT 60E 1 269,00
kalibrace UT 60H 1 269,00
kalibrace UT 61E 1 487,00
kalibrace UT 70A 1 863,00
kalibrace UT 70D 1 536,00
kalibrace UT 71A 2 202,00
kalibrace UT 71C 2 336,00
kalibrace UT 804 1 536,00
kalibrace UT 90C 1 439,00
kalibrace UT210E 1 560,00
kalibrace UT301A 1 657,00
kalibrace UT301C 1 565,00
kalibrace UT302C 1 657,00
kalibrace UT303C 1 565,00
kalibrace UT502A 1 245,00
kalibrace UT531 2 094,00
kalibrace VA 16 1 863,00
kalibrace VC 1000 1 208,00
kalibrace VC 280 2 094,00
kalibrace VC 290 1 220,00
kalibrace VC 330 1 670,00
kalibrace VEMER VE  2600 735,00
kalibrace VEMER VE 100S 2 275,00
kalibrace VEMER VE 125 1 609,00
kalibrace VEMER VE 2605 1 197,00
kalibrace VEMER VE 2606 1 718,00
kalibrace VOLTCRAFT 650BT 1 294,00
kalibrace VOLTCRAFT ET-02 1 075,00
kalibrace VOLTCRAFT ET-200 1 475,00
kalibrace VOLTCRAFT GDM 703 1 742,00
kalibrace VOLTCRAFT IR 1001A 1 565,00
kalibrace VOLTCRAFT IR 2200-50 1 899,00
kalibrace VOLTCRAFT IR 900-30S 1 899,00
kalibrace VOLTCRAFT M3860M 1 863,00
kalibrace VOLTCRAFT MT-52 1 099,00
kalibrace VOLTCRAFT R-200 1 609,00
kalibrace VOLTCRAFT VC 135 1 269,00
kalibrace VOLTCRAFT VC 511 735,00
kalibrace VOLTCRAFT VC 531 1 050,00
kalibrace VOLTCRAFT VC 605 1 305,00
kalibrace VOLTCRAFT VC 607 1 609,00
kalibrace VOLTCRAFT VC 830 1 682,00
kalibrace VOLTCRAFT VC 850 1 475,00
kalibrace VOLTCRAFT VC 870 2 166,00
kalibrace VOLTCRAFT VC 920 1 500,00
kalibrace VOLTCRAFT VC 950 1 948,00
kalibrace VOLTCRAFT VC265 1 912,00
Kalibrace Voltcraft VC-440 966,00
kalibrace voltohmmetr BM 289 1 851,00
kalibrace VOLTRAFT VC 175 1 827,00
kalibrace WELDtest 954,00
kalibrace XL6-odporová dekáda 1 426,00
kalibrace YDM 301 1 536,00
kalibrace zdroj EP 613 1 124,00
kalibrace zdroj R230R51D 821,00
kalibrace ZEROLINE 60 1 063,00
kalibrace ZEROTEST 46N 772,00
kalibrace ZEROTESTpro 905,00
kalibrace ZO-1 735,00
ostatní přístroje ielektro@ielektro.comKALIBRACE MĚŘIDEL  Počet produktů: 10

Zobrazeno 1 – 10 z 10 položek
Zobrazeno 1 – 10 z 10 položek