Informace

Služby

Nové produkty

Slevy

Aktuálně nejsou žádné slevy.
KALIBRACE MĚŘIDEL

Provádíme opravy a kalibrace měřidel u většiny revizních měřících přístrojů a měřidel. 

Kalibrace měřidel a přístrojů trvá cca 20 dní a přístroje ke kalibraci bereme každý den od 8-16 hodin. Přístroje dovezte na adresu sídla firmy IRIS ELEKTRO s.r.o., Jarošová 1217/29b, 736 01 Havířov - Šumbark, tel: 596 882 388.

Přístroje zasíláme první den v měsíci. Poštovné při zaslání zpět je 100Kč + DPH 21%

Pokud nám budete přístroje ke kalibraci zasílat, přímo do balíku prosím přiložte objednávku, ve které jsou veškeré údaje pro Vaši jednoznačnou identifikaci, tj. především přesná adresa, IČ, DIČ, případně zasílací adresa, pokud se liší od fakturační adresy. Dále uveďte telefonický kontakt, e-mail. K přístrojům je vhodné přiložit měřicí vodiče. 

Kdo a jak stanovuje lhůtu kalibrací měřicích přístrojů?  Dobu platnosti kalibrace přístroje stanovuje sám jeho uživatel. Pouze on je totiž zodpovědný za jeho správnou funkci. Během stanoveného intervalu přitom musí být měřidlo schopno měřit s přesností dostatečnou pro předmětné měření. K čemu musí uživatel přístroje při stanovování lhůty přihlédnout?

V §11 odstavci 5 stanovuje zákon číslo 505/1990 Sb.:
Jednotnost a správnost pracovních měřidel zajišťuje v potřebném rozsahu jejich uživatel kalibrací, pokud není pro tento účel vhodnější jiná metoda. Znamená to, že uživatel si také stanovuje dobu platnosti kalibrace přístroje, neboť pouze on je zodpovědný za jeho správnou funkci. Toto velmi odpovědné a závažné rozhodnutí obvykle stanovuje s ohledem na vlastnosti měřidla. Přihlédne přitom k vlastním poznatkům o stabilitě metrologických vlastností (například na základě dlouhodobého sledování parametrů měřidel), podmínkám a četnosti používání, kvalifikaci personálu, který s ním měří, doporučení výrobce a/nebo kalibrační laboratoře atd. Výsledkem pak musí být interval, během kterého je měřidlo schopno měřit s přesností dostatečnou pro předmětné měření.

Lhůtu příští kalibrace tedy zásadně nestanovuje kalibrační středisko.
Pro revizní měřicí přístroje je vhodné stanovit lhůtu kalibrací podle doporučení výrobce, neboť i když není přístroj používán, může dojít vlivem stárnutí jeho elektronických součástek nebo i jiných vlivů (například skladovacích podmínek) ke zhoršení jeho přesnosti.

Kalibraci je také třeba provést po opravě většího rozsahu, zejména takové, která by mohla mít vliv na přesnost měření a v případě nepřípustného namáhání přístroje elektrickými, mechanickými nebo jinými vlivy, zkrátka tehdy, kdy existuje podezření, že přesnost měření přístroje může být zhoršena. Z praktických zkušeností se ukazuje, že značný vliv na zhoršení přesnosti měření má používání měřidel v prašném prostředí nebo v prostředí obsahujícím výpary různých látek. Zvýšená vlhkost ovzduší pak spolu s prachem a jinými nečistotami usazeným na elektronických obvodech přístroje vede ke značnému zhoršení přesnosti měření.

Ceník kalibrací měřidel

Uvedené ceny za kalibrace jsou bez 21% DPH, platnost od 1.1.2021

MA1378AK akreditovaná kalibrace A 13787 -> METREL 3 190,00
MI3108AK akreditovaná kalibrace EurotestPV -> METREL 9 680,00
A1427AK akreditovaná kalibrace PV-cell -> METREL 9 680,00
GTH1160 kalibrace GTH 1160 649,00
BENNINGMM11 kalibrace MM11 1 342,00
SONELMZC-304 kalibrace MZC-304 1 232,00
CEMDT61 kalibrace (omezená ) CEM DT-61 1 980,00
DT266 kalibrace (omezená) DT 266 1 122,00
MI3200 kalibrace (omezená) TeraOhm 10kV 902,00
MAS266 kalibrace 266 Clamp Meter (MASTECH) 1 089,00
UNITBeha kalibrace 701_702 Multitester 1 562,00
IL1010 kalibrace ALF 10 583,00
MI2142 kalibrace ALPHA PAT 1 331,00
AMB25 kalibrace AMB-25 935,00
AMPROBE34XR-A kalibrace AMPROBE 34XR-A 1 309,00
AMPROBEAC50A kalibrace AMPROBE AC50A 1 573,00
AMPROBE kalibrace AMPROBE telaris proinst. 200 2 156,00
APPA109N kalibrace APPA 109N 1 991,00
APPA36R kalibrace APPA 36R 1 089,00
APPA39MR kalibrace APPA 39MR 1 540,00
APPAA18plus kalibrace APPA A18 plus 1 012,00
AX-MS8221A kalibrace AX-MS 8221A 1 694,00
AX-TI220 kalibrace AX-TI220 1 738,00
Berner043345 kalibrace Berner 043345 1 100,00
DT8819 kalibrace bezkont. tepl. DT 8819 1 419,00
BM161/162 kalibrace BM 161 / 162 1 287,00
BM201 kalibrace BM 201 1 617,00
BM22 kalibrace BM 22 (multimetr Brymen) 1 210,00
BM805 kalibrace BM 805 1 793,00
BM111/112 kalibrace Brymen BM 111 / 112 1 133,00
CA5220 kalibrace C.A 5220 1 348,00
CA5233 kalibrace C.A 5233 1 188,00
CA6101 kalibrace C.A 6101 847,00
CA6115 kalibrace C.A 6115 1 870,00
CA6116 kalibrace C.A 6116 2 145,00
CA6410 kalibrace C.A 6410 561,00
CA6411 kalibrace C.A 6411 737,00
CA6412 kalibrace C.A 6412 737,00
CA6413 Kalibrace C.A 6413 781,00
CA6415 kalibrace C.A 6415 781,00
CA6416 kalibrace C.A 6416 902,00
CA6549 kalibrace C.A 6549 792,00
CA8230 kalibrace C.A 8230 1 760,00
CAF205 kalibrace C.A F205 1 056,00
MI2094 kalibrace CE MultiTester (částečná) 1 980,00
CEMDT3343T kalibrace CEM DT-3343T 1 397,00
640D kalibrace Clamp Meter 640 D 1 122,00
LUTRONCM kalibrace CM 9930 1 166,00
BENNINGCM1-2 kalibrace CM1-2 1 100,00
BENNINGCM2 kalibrace CM2 1 243,00
BENNINGCM8 kalibrace CM8 1 430,00
D620 kalibrace D 620 1 397,00
DCM270 kalibrace DCM 270 517,00
MI3309BT kalibrace DeltaGT 1 683,00
DI2000M kalibrace DI 2000M, D-1200M 1 023,00
D20 kalibrace DIGIOHM 20 L 495,00
IL1400 kalibrace DIGIOHM 40 649,00
IL1730 kalibrace DIGIOHMpro 891,00
!DM1699030 kalibrace DM 1699030 1 760,00
DM6057 kalibrace DM 6057 1 210,00
DM-6008 kalibrace DM-6008 935,00
DM-6055C kalibrace DM-6055C 1 210,00
DM-9960 kalibrace DM-9960 MULTIMETER 1 760,00
DMM3900 kalibrace DMM 3900 1 540,00
DMM68 kalibrace DMM 68 MY 68 1 331,00
DMM8050 kalibrace DMM 8050 1 562,00
DT2017 kalibrace DT 2017 814,00
DT4281 kalibrace DT 4281 2 068,00
DT5300B kalibrace DT 5300B 1 177,00
DT9929 kalibrace DT 9929 1 650,00
DT860E kalibrace DT860E 1 375,00
DU20 kalibrace DU 20 1 397,00
DUODYIDY1000 kalibrace DUODYI DY 1000 517,00
MI2088 kalibrace Earth - Insulation Tester 1 870,00
MI2126 kalibrace Earth 2/3 572,00
MA2064 kalibrace EASYTEST 1 870,00
MA2085 kalibrace EASYTEST 2085 1 870,00
EM391 kalibrace EM 391 1 441,00
EM420 kalibrace EM 420 1 474,00
EMOSSN-4 kalibrace EMOS SN-4 583,00
ENA330.11 kalibrace ENA330.11 858,00
ESK97 kalibrace ESKORT 97 1 265,00
ETCR2000+ kalibrace ETCR 2000+ 539,00
ETCR2100+ kalibrace ETCR 2100+ 539,00
MA1143 kalibrace EURO Z290A -> METREL 4 180,00
MI2086 kalibrace Eurotest 61557 2 255,00
MI3101 kalibrace EurotestAT 2 310,00
MI3125 kalibrace EurotestCOMBO 1 947,00
MI3125B kalibrace EurotestCOMBO B 2 123,00
MI3125BT kalibrace EurotestCOMBO BT 2 123,00
MI3002 kalibrace EurotestDL 1 837,00
MI3100 kalibrace EurotestEASI 1 980,00
MI3100S kalibrace EurotestEASI s 2 189,00
MI3100SE kalibrace EurotestEASI SE 2 189,00
MI3110 kalibrace EurotestIM 1 980,00
MI3108 kalibrace EurotestPV (bez PV funkcí!) 2 200,00
MI3105 kalibrace EurotestXA 2 475,00
MI3152 kalibrace EurotestXC 2 486,00
MI3152H kalibrace EurotestXC 2,5 kV 2 563,00
MI3155 kalibrace EurotestXD 2 629,00
MI3102 kalibrace EurotestXE 2 090,00
MI3102BT kalibrace EurotestXE BT 2 222,00
MI3102HBT kalibrace EurotestXE HBT 2,5 kV 2 277,00
MI3102HCL kalibrace EurotestXE HCL 2,5 kV 2 277,00
EXTECH3 kalibrace EX-330 1 650,00
EX623 kalibrace EX-623 3 047,00
EXTECH8 kalibrace EX-810 1 089,00
EXTECH kalibrace EX-830 1 045,00
E-Ze Test2500 kalibrace E-Ze Test 2500 825,00
F203 kalibrace F 203 1 177,00
F01 kalibrace F01 869,00
F03 kalibrace F03 1 056,00
F05 kalibrace F05 1 045,00
F09 kalibrace F09 1 760,00
F11 Kalibrace F11 979,00
F15 kalibrace F15 1 111,00
F27 kalibrace F27 1 496,00
F65 kalibrace F65 1 210,00
CEMFC33 kalibrace FC 33 836,00
FINEST 110 kalibrace FINEST 110 1 045,00
FINEST113 kalibrace FINEST 113 1 155,00
FIN135 kalibrace FINEST 135 660,00
FIN170 kalibrace FINEST 170 935,00
FIN201 kalibrace FINEST 201 1 540,00
IL4450 kalibrace FITEST 45 561,00
IL1710 kalibrace FITESTpro 1 254,00
FK1000A kalibrace FK 1000A 1 001,00
FK8400 kalibrace FK 8400 1 441,00
FK9450 kalibrace FK 9450 1 276,00
FKEM306B kalibrace FKEM 306B 1 012,00
FLUKE112 kalibrace FLUKE 112 EGFID 1 342,00
FLUKE123 kalibrace FLUKE 123 2 057,00
FLUKE1503 kalibrace FLUKE 1503 1 012,00
FLUKE1507 kalibrace FLUKE 1507 1 221,00
FLUKE1587 kalibrace FLUKE 1587 1 870,00
FLUKE1652C kalibrace FLUKE 1652C 1 826,00
FLUKE1653 kalibrace FLUKE 1653 1 826,00
FLUKE1654B kalibrace FLUKE 1654B 1 925,00
FLUKE179 kalibrace FLUKE 179 1 595,00
FLUKE185 kalibrace FLUKE 185 1 815,00
FLUKE187 kalibrace FLUKE 187 1 716,00
FLUKE189 kalibrace FLUKE 189 1 375,00
FLUKE189II kalibrace FLUKE 189II 1 375,00
FLUKE287 kalibrace FLUKE 287 1 408,00
FLUKE289 kalibrace FLUKE 289 1 661,00
FLUKE334 kalibrace FLUKE 334 1 001,00
FLUKE337 kalibrace FLUKE 337 1 144,00
FLUKE561 kalibrace FLUKE 561 1 639,00
FLUKE568 kalibrace FLUKE 568 1 639,00
FLUKE62 kalibrace FLUKE 62 (MAX, MINI) 1 419,00
FLUKE63 kalibrace FLUKE 63 MAX 1 419,00
FLUKE76 kalibrace FLUKE 76 1 122,00
FLUKE77 kalibrace FLUKE 77 1 265,00
FLUKE83 kalibrace FLUKE 83 1 199,00
FLUKESA612 kalibrace FLUKE ESA 612 1 144,00
FLUKET150 kalibrace FLUKE T150 836,00
FLUKET5 kalibrace FLUKE T5-1000 990,00
MI3103 kalibrace GigaOhm 1kV 1 045,00
IL1030 kalibrace GIGATEST 500 825,00
IL1700 kalibrace GIGATESTpro 1 023,00
GPT-9804 kalibrace GPT-9804 946,00
HC 81 kalibrace HC 81 1 353,00
HIOKI3801 kalibrace HIOKI 3801 1 540,00
IL1704 kalibrace HLtest 660,00
HT44 kalibrace HT 44 1 133,00
HT5053 kalibrace HT 5053 726,00
CHB140 kalibrace CHB 140 924,00
CHB15 kalibrace CHB 15 1 045,00
IMEG1000 kalibrace IMEG 1000 660,00
IMI11/31 kalibrace IMI 11/ IMI 31 517,00
IMI413 kalibrace IMI 413 539,00
IMU kalibrace IMU 649,00
TN kalibrace infrateploměru 1 419,00
INSTALL kalibrace INSTALLTEST 61557 2 255,00
MI2087 kalibrace Instaltest 61557 1 870,00
ISO1000 kalibrace ISO 1000 990,00
MA2060 kalibrace ISOTEST (MA2060) 1 056,00
ISOTEST5000 kalibrace ISOTEST 5000 990,00
MHT2060 kalibrace ISOtest HT 2060 990,00
ISOTESTMA2060 kalibrace ISOTEST MA 2060 1 056,00
IZO5000PC kalibrace IZO 5000 PC 792,00
KEW2027 kalibrace KEW 2027 957,00
KEW2031 kalibrace KEW 2031 539,00
KEW2033 kalibrace KEW 2033 704,00
KEW2046R kalibrace KEW 2046R 1 265,00
KEW2056R kalibrace KEW 2056R 1 001,00
KEW2300R kalibrace KEW 2300R 561,00
KEW2431 kalibrace KEW 2431 594,00
KEW2432 kalibrace KEW 2432 605,00
KEW2433 kalibrace KEW 2433 605,00
KEW2434 kalibrace KEW 2434 715,00
KEW3007A kalibrace KEW 3007A 968,00
KEW3122 kalibrace KEW 3122 825,00
KEW3123 kalibrace KEW 3123 1 034,00
KEW3125 kalibrace KEW 3125 1 100,00
KEW3132 kalibrace KEW 3132 935,00
KEW4200 kalibrace KEW 4200 726,00
KEW4202 kalibrace KEW 4202 858,00
KEW6010 kalibrace KEW 6010 1 463,00
KEW6010B kalibrace KEW 6010B 1 529,00
KEW6011A kalibrace KEW 6011A 1 760,00
KEW6016 kalibrace KEW 6016 2 002,00
KEW6050 kalibrace KEW 6050 1 067,00
KEW6200 kalibrace KEW 6200 1 056,00
KEW6202 kalibrace KEW 6202 1 276,00
KEW4105A kalibrace KEW 6405A 715,00
MINP5 kalibrace kleště MINIPINCE 5 550,00
MA1391 kalibrace klešťového ampérmetru 693,00
IP8010 kalibrace klešťového měřicího transformátoru 462,00
MD9270 kalibrace klešťového multimetru 715,00
MD9210 kalibrace klešťového multimetru 957,00
CM9940 kalibrace klešťového multimetru 1 210,00
MD9272 kalibrace klešťového multimetru 968,00
MD9226 kalibrace klešťového multimetru MD9226 1 221,00
MD9230 kalibrace klešťového multimetru MD9230 1 221,00
MA1033 kalibrace klešťového přístroje A 1033 539,00
MA1018 kalibrace kleštového přístroje A 1018 462,00
MA1019 kalibrace klešťového přístroje A 1019 462,00
KT200 kalibrace KT 200 825,00
KEWTECH kalibrace KT 203 880,00
KT203 kalibrace KT 203 880,00
KYOR4105A kalibrace KYORITSU 4105A 792,00
KYOR6010A kalibrace KYORITSU 6010A 1 276,00
KYOR6202 kalibrace KYORITSU 6202 1 287,00
MA1119 kalibrace luxmetr - všechny typy B a C Metrel 3 740,00
MA1172 kalibrace luxmetr typ B 3 740,00
METEXM3830 kalibrace M 3830 1 452,00
METEX3850D kalibrace M 3850D 1 661,00
METEX3860 kalibrace M 3860 1 727,00
METEX3870 kalibrace M 3870D 1 661,00
METEXM3890 kalibrace M 3890 1 848,00
M5010 kalibrace M 5010 1 419,00
M5010S kalibrace M 5010 S 1 529,00
M5012 kalibrace M 5012 627,00
M5013 kalibrace M 5013 792,00
M5022 kalibrace M 5022 770,00
M5011 kalibrace M 5111 550,00
METEX3890D kalibrace M3890D 1 980,00
MA2082 kalibrace MACHINE TESTER 1 100,00
IL2550 kalibrace MDtest 2 178,00
IL2500 kalibrace MEDITEST 50 1 210,00
MFT1502-MG kalibrace MEGGER 1502/2 1 870,00
MFT1825 kalibrace MEGGER 1825 1 573,00
BM121-MG kalibrace MEGGER BM 121 693,00
BM223-MG kalibrace MEGGER BM 223 814,00
BM80/A kalibrace MEGGER BM 80/A 1 199,00
MEGGDCM104R kalibrace MEGGER DCM 104R 1 034,00
MEGGDET20C kalibrace MEGGER DET 20C 836,00
MEGGDET24C kalibrace MEGGER DET 24C 693,00
MEGGDET10C kalibrace MEGGER DET10C-EU 1 045,00
MEGGDET14C kalibrace MEGGER DET14C 1 045,00
MEGGERDET kalibrace MEGGER DET3TD 968,00
MEGGDET4TCR kalibrace MEGGER DET4TCR 1 529,00
MEGGERT1 kalibrace MEGGER ERT1 605,00
MFT2000-MG kalibrace MEGGER LCB 2000/2 1 485,00
MEGGMFT1502 kalibrace MEGGER MFT 1502 1 221,00
MEGGMFT1835 kalibrace MEGGER MFT 1835 2 156,00
MEGGMFT1825 kalibrace MEGGER MFT1825 1 727,00
MEGGMIT230 kalibrace MEGGER MIT 230 858,00
MEGGMJ15 kalibrace MEGGER MJ15 825,00
MEGGPAT150R kalibrace MEGGER PAT 150R 1 221,00
MEGMET kalibrace MEGMET 2500V 517,00
!METERMAN kalibrace METERMAN 15XP 1 155,00
M15XP kalibrace METERMAN 15XP 1 155,00
M34XR kalibrace METERMAN 34XR 1 408,00
M37XR kalibrace METERMAN 37XR 1 166,00
M38XR kalibrace METERMAN 38XR 1 166,00
ME-31-MTX kalibrace METEX M-31 1 188,00
M31-MTX kalibrace METEX M-31 1 089,00
M3270-MTX kalibrace METEX M-3270D 1 672,00
M3650-MTX kalibrace METEX M-3650B 1 441,00
M3660-MTX kalibrace METEX M-3660D 1 683,00
M3800-MTX kalibrace METEX M-3800 1 551,00
M3850-MTX kalibrace METEX M-3850D 1 320,00
M3860-MTX kalibrace METEX M-3860M 1 628,00
M3870-MTX kalibrace METEX M-3870D 1 595,00
M4640-MTX kalibrace METEX M-4640A 1 507,00
MTX3282 kalibrace METEX MTX 3282 1 232,00
METRACLIP3048 kalibrace METRACLIP 3048 561,00
METRAHIT kalibrace METRAHIT TECH 1 540,00
METRATERR2 kalibrace METRATERR 2 968,00
METRATESTER 3 kalibrace METRATESTER 3 1 210,00
METRATESTE... kalibrace METRATESTER 4 1 166,00
MET1000D kalibrace METRISO 1000D 814,00
MET500 kalibrace METRISO 500 708,00
MET5000A kalibrace METRISO 5000A 770,00
METRISO5022 kalibrace METRISO 5022 1 045,00
METRISO C kalibrace METRISO C 1 056,00
METRON QA kalibrace METRON QA-STMkII 979,00
MFT4010 kalibrace MFT 4010 1 650,00
MI315 kalibrace MI 315 880,00
MI317 kalibrace MI 317 880,00
MIC kalibrace MIC 2080W 1 100,00
MICRONTA22-185A kalibrace MICRONTA 22-185A 1 210,00
MI3242 kalibrace MicroOhm 2A 935,00
microvip kalibrace microvip 3 plus 1 210,00
MILIOHM2 kalibrace MILIOHM 2 517,00
MINI-01 kalibrace MINI-01 583,00
MINI-03 kalibrace MINI-03 781,00
MINITEMP kalibrace MINITEMP 1 419,00
BENNINGMM7-1 kalibrace MM7-1 1 540,00
MN16 kalibrace MN 16 1 485,00
SONELMPI-520 kalibrace MPI-520 2 398,00
SONELMPI-530 kalibrace MPI-530 2 266,00
MS2102 kalibrace MS 2102 1 155,00
MS2108 kalibrace MS 2108 1 045,00
MS2301 kalibrace MS 2301 715,00
MS8217 kalibrace MS 8217 1 870,00
MS2101 kalibrace MS2101 1 298,00
MULTICM240 kalibrace MULTI CM 240 693,00
MD9020 kalibrace multimetru MD 9020 1 474,00
MD9030 kalibrace multimetru MD 9030 1 474,00
MI2170 kalibrace Multiservicer 1 650,00
MI3321 kalibrace MultiservicerXA 2 530,00
ITTMX1200S kalibrace MX 1200S 1 375,00
ITTMX20 kalibrace MX 20 1 100,00
ITTMX52 kalibrace MX 52 1 188,00
!MX52 kalibrace MX 52 1 188,00
MX1200S kalibrace MX1200S 1 067,00
MX20 kalibrace MX20 1 100,00
MY64 kalibrace MY 64 1 463,00
PC-6010 kalibrace PC-6010 1 111,00
PK110 kalibrace PK 110 715,00
PK111 kalibrace PK 111 957,00
PK120 kalibrace PK 120 946,00
PK150 kalibrace PK 150 1 100,00
PK210 kalibrace PK 210 748,00
PK240 kalibrace PK 240 583,00
PK300 kalibrace PK 300 858,00
PK310 kalibrace PK 310 858,00
PK320 kalibrace PK 320 517,00
PK370 kalibrace PK 370 781,00
PK380 kalibrace PK 380 792,00
PK382 kalibrace PK 382 649,00
PK383 kalibrace PK 383 1 100,00
PK384 kalibrace PK 384 1 111,00
PK391 kalibrace PK 391 616,00
PK394 kalibrace PK 394 814,00
PK400 kalibrace PK 400 715,00
PK401 kalibrace PK 401 935,00
PK410 kalibrace PK 410 880,00
PK420 kalibrace PK 420 902,00
PK425 kalibrace PK 425 781,00
PK430 kalibrace PK 430 1 419,00
PK430.1 kalibrace PK 430.1 913,00
PK435 kalibrace PK 435 1 001,00
PK470 kalibrace PK 470 869,00
MI2092 kalibrace Power Harmonics Analyser 715,00
IL4440 kalibrace PROFI 44 385,00
PROFIT 100 kalibrace PROFITEST 0100 1 980,00
PROFIT 2 kalibrace PROFITEST 2 1 727,00
PROFIT204 kalibrace PROFITEST 204 1 320,00
PROFIT C kalibrace PROFITEST C 1 089,00
PROFIT DC kalibrace PROFITEST DC 1 265,00
PROFIT M kalibrace PROFITEST MTECH M5200 1 903,00
PROFIT MX kalibrace PROFITEST MXTRA 1 991,00
PROFIT E kalibrace PROFOTEST E-CHECK 1 914,00
PROTEK506 kalibrace PROTEK 506 1 441,00
PROTEK640 kalibrace PROTEK 640D 1 320,00
PROTEK620 kalibrace PROTEK D620 1 397,00
PSC24 kalibrace PSC 24 440,00
PSV12 kalibrace PSV 12 495,00
PU130 kalibrace PU 130 715,00
PU170 kalibrace PU 170 869,00
PU180 kalibrace PU 180 704,00
PU181 kalibrace PU 181 682,00
PU182 kalibrace PU 182 781,00
PU182.1 kalibrace PU 182.1 957,00
PU183 kalibrace PU 183 682,00
PU183.1 kalibrace PU 183.1 682,00
PU184 kalibrace PU 184 1 034,00
PU184D kalibrace PU 184 DELTA 1 095,00
PU185 kalibrace PU 185 1 540,00
PU186 kalibrace PU 186 858,00
PU187 kalibrace PU 187 941,00
PU187.1 kalibrace PU 187.1 1 078,00
PU187.2 kalibrace PU 187.2 1 078,00
PU190 kalibrace PU 190 1 210,00
PU191 kalibrace PU 191 1 243,00
PU193 kalibrace PU 193 990,00
PU194D kalibrace PU 194 DELTA 1 859,00
PU195 kalibrace PU 195 1 870,00
PU284D kalibrace PU 284 DELTA 1 639,00
PU294 kalibrace PU 294 1 892,00
PU294D kalibrace PU 294 DELTA 1 892,00
PU296 kalibrace PU 296 990,00
PU298 kalibrace PU 298 869,00
PU310 kalibrace PU 310 737,00
PU311 kalibrace PU 311 737,00
PU313 kalibrace PU 313 748,00
PU314 kalibrace PU 314 737,00
PU371 kalibrace PU 371 506,00
PU430 kalibrace PU 430 539,00
PU431 kalibrace PU 431 627,00
PU500 kalibrace PU 500 1 650,00
PU501 kalibrace PU 501 968,00
PU510 kalibrace PU 510 1 518,00
PU516 kalibrace PU 516 1 760,00
PU521 kalibrace PU 521 (bez ext. sondy) 770,00
PU550 kalibrace PU 550 2 420,00
MA1378 kalibrace PV Remote Unit 3 190,00
A1427 Kalibrace PV-cell 2 860,00
QA071 kalibrace QA 071 616,00
RE266 kalibrace RE 266 583,00
IL2520 kalibrace REVEX 2051 1 755,00
R51-K kalibrace REVEX 51 858,00
IL2561 kalibrace REVEXmax S 1 925,00
IL2560 kalibrace REVEXmax W 2 079,00
IL2530 kalibrace REVEXplus / USB 1 936,00
IL2540 kalibrace REVEXprofi (II) 2 085,00
IL2050 kalibrace RM 2050, PL 2051 765,00
SAIT20 kalibrace SAIT 20 737,00
SAIT200 kalibrace SAIT 200 682,00
SAIT25 kalibrace SAIT 25 847,00
SEAWARD kalibrace SEAWARD 1 540,00
PrimeTest300 kalibrace Seaward Prime Test 300 1 342,00
SECULIFE kalibrace SECULIFE 1 980,00
SECUTEST kalibrace SECUTEST 1 716,00
SECUTESR SIII+ kalibrace SECUTEST SIII+ 1 804,00
SK7711 kalibrace SK7711 1 375,00
KAISESK-7720 kalibrace SK-7720 1 375,00
MI2123 kalibrace SMARTEC Insul./Continuity 891,00
MI2124 kalibrace SMARTEC Earth  781,00
MI3121 kalibrace SMARTEC Insulation/Continuity 1 122,00
SMRCD kalibrace SMARTEC RCD 968,00
MI2120 kalibrace SMARTEC RCD/Loop/Line 1 254,00
MI3122 kalibrace SMARTEC Z Line-Loop/RCD 2 156,00
BENNINGST710 kalibrace ST 710 858,00
BENNINGST720 kalibrace ST 720 1 540,00
ST9929 kalibrace ST 9929 1 705,00
SUMMITSDIT30 kalibrace SUMMIT SDIT 30 1 045,00
SUMMITSDIT300 kalibrace SUMMIT SDIT 300 759,00
BEHAAMPROBE kalibrace Telaris ProInstal 100 2 002,00
TM914 kalibrace tepl. TM 914 594,00
A1400 Kalibrace teplotního čidla 1 716,00
MI2077 kalibrace TeraOhm 5kV 880,00
IP9030 kalibrace termočlánkového snímače teploty 990,00
TERROMET kalibrace TERROMET 517,00
TGbasic1

KALIBRACE MĚŘIDEL  Počet produktů: 11

Zobrazeno 1 – 11 z 11 položek
Zobrazeno 1 – 11 z 11 položek