Nové

Školení a zkoušky montérů plynových zařízení - TIČR

Nové

Dvoudenní školení a zkoušky pro stávající montéry plynových zařízení.

jaro 2023

Více informací

Skladem

3 000 Kč s DPH

Více informací

Dvoudenní školení a zkoušky pro nové a stávající montéry plynových zařízení.

Termín: Jaro 2023

Je určen pro uchazeče, kteří potřebují provádět montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení. Ve spolupráci s TIČR Vám bude vystaveno osvědčení s platností na 5 let, které Vás bude k této činnosti opravňovat.

Zkouška není zahrnuta v ceně. Zkoušku je potřeba on-line přihlásit na www.ticr.eu (žádosti)

Žádost zde: http://poe.gordic.cz/TICR/default.aspx?io=59

Účastníci kvalifikačního kurzu Montér a opravář plynových zařízení budou seznámeni s teorií v příslušné odborné profesi, normami a vyhláškami pro určité typy zařízení, zkušenostmi z odborné praxe. 


Obsah kurzu
- Rozdělení plynových zařízení do jednotlivých skupin dle Vyhl. ČUBP č. 21/1979 Sb.
- Charakteristika jednotlivých plynů, charakteristika plynů, zákonné jednotky, teorie spalování, nebezpečné vlastnosti
- Výčet části právních předpisů, které se týkají plynových zařízení
- Základní normy a technické předpisy pro zařízení rozvodů plynů, regulační zařízení, spotřebičů plynů
- Rozdělení rozvodů plynu
- Spotřebiče plynu - výkony do 50 kW, nad 50 kW výkonu
- Materiály pro plynovody, armatury, odtahy spalin, umístění v prostoru

Kurz je ukončen prověřením odborné způsobilosti osob k montáži a opravám plynových zařízení před komisí TI ČR.
Při úspěšném absolvování zkoušky je vydáno Osvědčení TI ČR. 

ZKOUŠKA 
Formulář žádosti ke zkoušce Vám zašleme, případně jej najdete na www.ticr.cz
Žádost bude následně registrována v Praze a účastník vyčká na písemné podklady k provedení platby.

Základní informace:
Přílohy nový uchazeč
* kopie dokladu o vzdělání 
* potvrzení o délce odborné praxe na plynovém zařízení min 1 rok, které vystaví firma s platným oprávněním
* kopie oprávnění firmy v rozsahu žádosti o osvědčení
* lékařské potvrzení ne starší 1 rok 

Přílohy pro uchazeče, který prodlužuje osvědčení
* kopie stávajícího osvědčení
* lékařské potvrzení ne starší 1rok 

Přílohy pro uchazeče, který rozšiřuje osvědčení
* kopie stávajícího osvědčení
* potvrzení o délce odborné praxe na rozšiřujícím plynovém zařízení min 1rok, které vystaví firma s platným oprávněním 
* kopie oprávnění firmy v rozsahu žádosti o osvědčení
* lékařské potvrzení ne starší 1 rok 


Ke zkoušce je nutno donést:
* OP (nebo jiný doklad totožnosti)
* Originál osvědčení při prodloužení platnosti

Poznámka:

Prezence: od 7:30 - 8:00 hodin
Výuka: od 8:00 - 15:00 hodin 
  

Zkoušky NEJSOU zahrnuty v ceně kurzu. Podklady k platbě za zkoušku zasílá TIČR. Platba za zkoušku MUSÍ být uhrazena v den konání zkoušky.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat
tel: 777883966 ielektro@ielektro.com

Požadovaný druh osvědčení:
dle vyhlášky 85/1978 Sb. a 21/1979 Sb.

Druh

Popis

A

výroba a úprava plynů

B

skladování a přeprava plynů (plynojemy a tlakové zásobníky)

C

plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic

D

zkapalňování a odpařování plynů

E

zvyšování a snižování tlaku plynů

F

rozvod plynů

G

spotřeba plynů spalováním

Požadovaný rozsah
(žadatel může omezit požadovaný rozsah prověření podle následujících skupin)

A1

Zařízení pro výrobu a úpravu plynných paliv

A2

Zařízení pro výrobu a úpravu technických plynů

C1

Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva

C2

Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny

E1

Kompresní stanice

E2

Regulační stanice plynu

F1

Domovní plynovody na plynná paliva

F2

Průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propan, butanu a jejich směsí

F3

NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn

F4

VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn

F5

NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi

F6

Rozvody technických plynů

G1

Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva

G2

Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva

G3

Pece a průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva

9 další produkty ve stejné kategorii: