Školení revizních techniků E2/A | Havířov

revizní technik e2/a

Nové

Čtyřdenní školení pro zájemce z řad budoucích i stávajících revizních techniků přípravný kurz v rozsahu pro revize elektrických zařízení do 1000 V včetně hromosvodů a revize strojů, přístrojů a rozváděčů

1 - 4. listopadu 2022 od 8 - 16 hodin

Více informací

Skladem

6 000 Kč s DPH

Více informací

Vzhledem k aktuální koronavirové situaci v ČR si můžete přípravný kurz RT E2/A koupit na USB a připravovat se na zkoušky zpohodlí Vašeho domova Přípravný kurz na USB

IRIS ELEKTRO s.r.o. pořádá pro zájemce z řad budoucích i stávajících revizních techniků čtyřdenní přípravný kurz v rozsahu pro revize elektrických zařízení do 1000 V včetně hromosvodů a revize strojů, přístrojů a rozváděčů, jehož zaměření je na přípravu ke zkoušce nových revizních techniků i pro přezkoušení revizních techniků po 5 letech

1 - 4. listopadu 2022 od 8 - 16 hodin

Pro koho je kurz určen?

Pro elektrotechniky, elektromontéry, pracovníky údržby, kteří chtějí provádět revize el. zařízení do 1000 V a hromosvodů, vysokého napětí, výbuchů apod. Pro revizní techniky, kteří chtějí prodloužit platnost nebo rozšířit své stávající osvědčení, které  má platnost na dobu pěti let od data vydání.  
 
Jak se na zkoušky revizních techniků připravit?
Na zkoušky před komisí TIČR se lze připravit prostřednictvím čtyřdenního kurzu zaměřeného na přípravu revizních techniků ke zkouškám. (poznámka: pro stávající to může být vhodné opakování) 
 
Cíl kurzu?
Kvalitní příprava účastníků ke zkouškám na revizního technika E2A – revize el. zařízení s napětím do 1000 V včetně hromosvodů v objektech bez nebezpečí výbuchů. 
 
Náplň kurzu?
Rozbory revizních zpráv - požadavky na výkon revizí a zpracování revizních zpráv
Technické normy a právní předpisy, které souvisí s revizní činností - elektro zařízení a hromosvodů a jsou předmětem zkoušky
Informace o zkouškách, požadavky TIČR Praha
Měřící přístroje používané při revizích – praktické předvedení, požadavky na kalibraci
Rozbory testových otázek, odborné diskuse
Konzultace a výměna zkušeností revizních techniků
  
Zkušební testy pro obě skupiny jsou stejné a jsou vytvářeny ze shodného rozsahu zkušebních otázek (testové otázky jsou zveřejněny na webových stránkách Technické inspekce ČR - TIČR).
 
Kurz je rozdělen: Přednášky 4 dny (většinou úterý až pátek)
 
Čtvrtý den kurz je většinou věnován praktickým přednáškám z praxe RT a přípravě na ústní část zkoušky. Může se zdát, že 4 denní kurz je zbytečně dlouhý, nicméně naší snahou je poskytnout našim absolventům kurzu maximální možnou přípravu ne jen na písemnou část, ale i na část ústní, která je velmi často zaměřena na praktickou část činnosti RT. Výsledky našich absolventů nám dávají za pravdu, že délka kurzu je přiměřená náročnosti zkoušky.
 

OSNOVA ŠKOLENÍ REVIZNÍCH TECHNIKŮ E2/A

Zákon č. 262/2006 Sb.                         Zákoník práce

Zákon č. 309/2006 Sb.                         kterým se doplňuji požadavky na bezpečnost

Zákon č. 505/2006 Sb.                         Zákon o metrologii

268/2009 Sb.                                      v návaznosti na LPS

ČSN 33 2000-1 ed.2                            Stanovení základních charakteristik

ČSN EN 61140 ed.3                             Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (ed.3)             Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-51 ed.3                       Výběr a stavba el. zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-4-43 ed.2                       Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-5-54 ed.3                       Uzemnění ochranné vodiče

ČSN 33 2000-7-704 ed.2(ed.3)            El. zařízení na staveništích a demolicích

ČSN 33 2000-7-705 ed.2                     Zemědělská a zahradnická zařízení

ČSN 33 2000-7-706 ed.2                     Omezené vodivé prostory

ČSN EN 62305-1 ed.2                         Ochrana před bleskem – obecné principy

ČSN EN 62305-2 ed.2                         Ochrana před bleskem – řízení rizika

ČSN EN 62305-3 ed.2                         Ochrana před bleskem – hmotné škody na stabách

ČSN EN 62305-14 ed.2                        Ochrana před bleskem – elektr. a elektronické systémy

Zákon č. 458/2000 Sb.                        Energetický zákon

Nařízení vlády   č.   11/2002 Sb.           Stanovení a umístění bezpečnostních značek

ČSN 33 2130 ed.3                               Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2000-7-701 ed.2                     Prostory s vanou nebo sprchou                    

ČSN 33 2000-7-702 ed.3                     Plavecké bazény a jiné nádrže

ČSN 33 2000-7-703 ed.2                     Místnosti se saunovými kamny

ČSN 33 2000-7-708 ed.3 (ed.4)           Parkoviště karavanů a obdobné lokaůlity

ČSN 33 2000-7-710 ed.2                     Zdravotnické prostory

ČSN 33 2000-7-711 ed.2                     El. instalace - výstavy, přehlídky a stánky

ČSN 33 2000-7-713 ed.2                     El. instalace - nábytek

ČSN 33 2000-7-753 ed.2                     Podlahové stropní vytápění

ČSN EN 60529                                    Ochrana krytem

ČSN EN 61439-1 ed.2                         Rozvaděče nn všeobecná ustanovení

ČSN EN 61439-2 ed.2                         Výkonové rozvaděče

ČSN EN 61439-3                                Rozvodnice určené pro laiky

ČSN EN 61439-4                                Staveništní rozvaděče

ČSN EN 61439-5 ed.2                         Rozvaděče pro veřejné distribuční sítě

ČSN EN 61439-6                                Přípojnicové rozvody

ČSN EN 60670-1                                 Krabice a úplné kryty pro domovní instalace

ČSN EN 60670-23                               Zvl. požadavky pro podlahové krabice a kryty

ČSN EN 50274                                    Ochrana před neúmyslným dotykem živých částí

50/1978 Sb.                                       Odborná způsobilost v elektrotechnice

Zákon č. 251/2005 Sb.                         Zákon o inspekci práce

NV     č. 378/2001 Sb.                          Používání technických zařízení, nářadí ….

NV     č. 176/2008 Sb.                          Požadavky na strojní výrobu

NV     č. 495/2001 Sb.                          Poskytování OPP

ČSN EN 60073 ed.2                             Zásady kódování sdělovačů a ovládačů

ČSN 33 2000-4-46 ed.3                       Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-52 ed.2                       Výběr a stavba el. vedení

ČSN 33 2000-5-537 ed.2                      Přístroje pro odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-559 ed.2                      Svítidla a světelná instalace

ČSN 33 2000-7-714 ed.2                      Venkovní světelné instalace

ČSN 33 2000-7-715 ed.2                      Světelné instalace napájena malým napětím

ČSN 33 2312 ed.2                                Instalace v hořlavých látkách a na nich

ČSN 33 3080                                        Kompenzace indukčního výkonu

ČSN EN 61936-1                                  otázka 88, jak se otvírají dveře el. provozoven

ČSN 34 0350 ed.2                                Pohyblivé přívody a šňůrová vedení

ČSN 34 1090 ed.2                                Prozatímní elektrická zařízení

ČSN EN 50 110-1 ed.3                         Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 60204-1 ed.3                          El. zařízení strojů

Zákon č. 174 /1968 Sb.                        O státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Zákon č. 102/2000 Sb.                         O obecné bezpečnosti výrobků

Zákon č. 22/1997 Sb.  +  příslušné NV 

Zákon č. 90/2016 Sb.   + příslušné NV č.116/2016, č.117/2016 a č.118/2016 Sb.

č. 73/2010 Sb.                                     Vyhrazená elektrotechnická zařízení

Nařízení vlády č.406/2004 Sb.               Zajištění bezpečnosti v prostředí s nebezpečím výbuchu

NV     č.  201/2010Sb.                          Evidence úrazů, hlášení …..

NV     č.  101/2005Sb.                          Bezpečnostní požadavky na pracovišti

ČSN 33 2180                                        Připojování el. přístrojů a spotřebičů

ČSN EN 60445 ed.5                              Značení a identifikace svorek, konců vodičů …

ČSN 331500                                        Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-6 ed.2                             El.instalace NN – Revize

ČSN EN 60079-17 ed.4                         Revize a prevent.údržba el.instalací-výbušné atmosféry

ČSN 33 1600 ed.2                                Revize a kontroly el. spotřebičů

Praktické měření

 

 

Účastnický poplatek za školení jednoho revizního technika je 7260,- Kč vč. DPH (6000,- Kč bez DPH)

Možnost platby i přes ÚP. Zde ji nabízíme v několika hlavních bodech. Nutnou podmínkou je samozřejmě to, že jste již déle jak měsíc registrováni na Úřadu práce. 

  1. informujte ÚP, že chcete absolvovat rekvalifikační kurz a pořádejte o žádost 
  2. zastavte se s žádostí a my ji vyplníme (dokument typu C pro rekvalifikaci)
  3. tento dokument předáte svému koordinátoru a tím jej i podáte ke schválení
  4. po schválení nás informujte, že nastupujete do kurzu a přihlašte se na něj 

 

Poplatek za prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení pro revize elektrických zařízení do 1000 V včetně hromosvodů a revize strojů, přístrojů a rozváděčů pro nové žadatele je 5.100,- Kč, poplatek za přezkoušení po 5 letech pro stejný rozsah je 3.300,- Kč (pro informaci: poplatek za přezkoušení pro E1A nebo E2B je 4.050,- Kč). 
Tento poplatek se hradí na účet TIČR na základě pozvánky ke zkoušce, kterou obdržíte cca 2 týdny před zkouškou.
 
V průběhu školení revizních techniků budou dohodnuty termíny zkoušek RTEZ nebo přezkoušení podle § 8 vyhl. č. 50/1978 Sb. Ke zkouškám pošlete on-line žádost (spíše až po kurzu) https://www.ticr.eu (pobočka Ostrava). Lékařské potvrzení (stáří max 1.rok), vyhlášku 50 a doklad ze školy vezměte na zkoušky - originály. (Zkoušky TIČR nejsou v ceně kurzu). Ceník zkoušek na TIČR Žádosti o zkoušky nebo přezkoušení revizních techniků EZ se podávají elektronicky na TIČR Praha.
  
Maximální počet účastníků kurzu: 35 revizních techniků

12 další produkty ve stejné kategorii: