Nové

Metrel Eurotest XE BT (MI3102 BT)

revizni-pristroj-eurotest-xe-bt

Nové

Eurotest XE BT je špičkový profesionální multifunkční revizní přístroj pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61

Více informací

Skladem

33 659 Kč s DPH

Více informací

Pokud v období od 16. 11. 2020 do 18. 12. 2020 objednáte jakýkoliv typ přístroje Eurotest, dostanete k němu navíc ZDARMA univerzální zkoušečku Metrel MD 1060 (viz http://www.ielektro.com/protukt_md1060, jejíž doporučená koncová cena je 1350 Kč + DPH.

Eurotest XE BT je špičkový profesionální multifunkční revizní přístroj pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61

Použití Eurotest XE BT:

 • měření spojitosti a vodivého spojení
 • izolační odpory napětím 50 - 1000 V
 • test hlídačů izolace a měření unikajících proudů při stavu jedné závady v sítích IT
 • rozsáhlé možnosti měření parametrů proudových chráničů: typy AC, A, F, B, B+, PRCD-K, PRCD-S
 • skutečná impedance poruchové smyčky a zkratový proud
 • skutečná impedance sítě a zkratový proud; úbytek napětí
 • skutečná impedance poruchové smyčky a zkratový proud bez vybavení proudového chrániče
 • v paměti uložená rozsáhlá tabulku pojistek umožňuje okamžité vyhodnocení změřené impedance s ohledem na jištění obvodu
 • zemní odpory pomocí sond nebo dvěma klešťovými přístroji bez sond a rozpojování vodičů; rezistivita půda
 • proud a unikající proud pomocí kleští
 • výkon (P, S, Q, PF, THDU), harmonické složky
 • osvětlení
 • síťové napětí a kmitočet, sled fází
 • test přítomnosti napětí na ochranném vodiči
 • AUTO SEKVENCE - automatické postupy měření
 • možnost ukládání výsledků měření do paměti, komunikace s PC pomocí RS 232 USB
 • vestavěný Bluetooth modul umožňuje bezdrátovou komunikaci s PC a zařízeními Android
 • k napájení lze použít akumulátory a nabíjet je přímo v přístroji; akumulátory i nabíječka jsou součástí dodávky


Měření přechodových odporů a vodivé spojení

Zkratový proud při měření přechodových odporů je minimálně 200 mA. Měření probíhá s automatickým přepólováním zkušebního proudu. Je možné vykompenzovat odpor přívodních šňůr. Lze nastavit mezní hodnotu přechodového odporu.
Vodivé spojení - slouží k "propískávání" obvodů, hledání zkratů apod. EurotestXE v této funkci pracuje jako ohmmetr s malým měřicím proudem.

Měření izolačních odporů

Izolační odpory mohou být měřeny napětím 100 / 250 / 500 / 1000 V do hodnoty až 1000 MW. Je možné nastavit mezní hodnotu izolačního odporu.
V sítích IT lze provádět test hlídačů izolačního stavu a měření chybového unikajícího proudu při stavu jedné závady.

Test proudových chráničů
Lze testovat proudové chrániče typu AC nebo A standardní a selektivní s jmenovitým rozdílovým proudem 10 mA až 1000 mA. Test lze provádět jak manuálně, tak automaticky a každý test lze provést jak kladnou, tak zápornou půlvlnou. Při testu je prováděno srovnání naměřených vypínacích časů s hodnotami danými normou. Vypínací čas lze měřit těmito násobky IDN: 1/2, 1, 2 a 5. Dále lze měřit vybavovací rozdílový proud ID postupně narůstajícím proudem a samozřejmě i dotykové napětí bez vybavení proudového chrániče.

Měření skutečné impedance poruchové smyčky/sítě a zkratového proudu

Okamžité vyhodnocení změřené impedance s ohledem na jištění obvodu. Měření bylo provedeno za proudovým chráničem! Přístroj měří impedanci poruchové smyčky a sítě (včetně impedance mezi dvěma fázemi) a zkratový proud.
EurotestXE má v paměti uloženou rozsáhlou tabulku pojistek, která v kombinaci s nastavitelným koeficientem pro výpočet zkratového proudu umožňuje okamžité vyhodnocení změřené impedance, resp. zkratového proudu s ohledem na jištění obvodu.

Přístroj umožňuje měřit impedanci poruchové smyčky i bez vybavení proudového chrániče. Měření je pak prováděno takovou kombinací měřicího proudu a času měření, která zajišťuje, že nedojde k vybavení proudového chrániče. Použitá metoda zaručuje dobrou přesnost měření.

Měření zemních odporů
Měří se tříbodovou metodou.

Proud, unikající proud
Měří se klešťovým přístrojem; je zobrazována skutečná efektivní hodnota TRMS.

Měření osvětlení
Osvětlení lze měřit pomocí externí sondy.

Sled fází
Přístroj indikuje sled fází a dále chybové stavy (např. nepřítomnost některého fázového napětí).

Test přítomnosti napětí na ochranném vodiči
Přístroj automaticky testuje, zda není na PE přítomno nebezpečné napětí.

Online monitor napětí a svorek
Příklad informací online monitoru - pro zvolené měření jsou použity všechny tři svorky.  Příklad informací online monitoru - pro zvolené měření jsou použity svorky L a N.  Příklad informací online monitoru - polarita napětí na výstupních svorkách L a N.   

Průběžně zobrazuje napětí mezi jednotlivými svorkami a informuje o tom, které svorky jsou pro dané měření použité.

Grafická funkce HELP
Příklad zobrazení grafické funkce HELP.

Zobrazí na displeji možnosti připojení přístroje k měřenému objektu a další pomocné informace.

Další vlastnosti
- Paměť pro ukládání výsledků měření.
- Port RS 232 i USB pro připojení k PC.
- PC software EuroLinkXE v české verzi je součástí dodávky.
- EurotestXE má české menu.
- Součástí dodávky je i kalibrační list od výrobce, rovněž v češtině.
- Umožňuje měření v sítích TT/TN, IT i v sítích s napětím 2 x 55 V a 3 x 63 V.
- K napájení lze použít akumulátory a nabíjet je přímo v přístroji. Akumulátory i nabíječka jsou součástí dodávky.
- Velmi malé rozměry a hmotnost.
- Rozsáhlé příslušenství je součástí dodávky.Technické parametry revizního přístroje:

Izolační odpory

Rozsah [MW] 0 ÷ 999,9 (Un > 250 V)    0 ÷ 199,9 (Un £ 250 V)
Rozlišení [MW] 0,001   0,01   0,1   1
Chyba měření ± (5% z MH + 3 D)*... (Un £ 250 V)
± (2% z MH + 3 D)*... (Un > 250 V a R < 100 MW)
± 10% z MH*... (Un > 250 V a R ³ 100 MW)
Un  100 / 250 / 500 / 1000 V
In 1 mA


Síť IT - chybový unikající proud při stavu jedné závady
Síť IT - chybový unikající proud při mezním izol. odporu při stavu jedné závady

Rozsah [mA] 0,0 ÷ 9,9    10 ÷ 19    20 ÷ 99
Chyba měření ± (5% z MH + 2 D)*... (I £ 9,9 mA)
± 5% z MH (10 mA < I £ 19 mA)
Mezní izolační odpor nastavitelný v rozsahu 19,0 ÷ 650 kW


Přechodové odpory (jednotlivé měření)

Rozsah [W] 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 99,9    100 ÷ 1999
Chyba měření ± (3% z MH + 3 D)*... (R £ 19,99 W)
± 5% z MH*... (R > 19,99 W)
Un, Ik Un = 6 ÷ 9 V, Ik > 200 mA


Vodivé spojení (trvalé měření)

Rozsah [W] 0,0 ÷ 99,9    100 ÷ 1999
Chyba měření ± (5% z MH + 3 D)*
Un, Ik Un = 6 ÷ 9 V, Ik < 8,5 mA


Proudové chrániče - obecné údaje

Jmenovitý proud [mA] 10; 30; 100; 300; 500; 1000 (fáze 0° nebo 180°)
Typ proud. chrániče AC nebo A, standardní nebo selektivní


Proudové chrániče - dotykové napětí bez vybavení chrániče

Rozsah [V] 0,0 ÷ 99,9
Chyba měření (- 0 / +10 %) z MH + 2 D
Měřicí proud  < 0,5 IDN


Proudové chrániče - vypínací čas

Rozsah - standardní [ms] 0 ÷ 300 (½ IDN, IDN)    0 ÷ 150 (2 IDN)    0 ÷ 40 (5 IDN)
Rozsah - selektivní   [ms] 0 ÷ 500 (½ IDN, IDN)    0 ÷ 200 (2 IDN)    0 ÷ 150 (5 IDN) 
Chyba měření ± 3 ms


Proudové chrániče standardní - vybavovací proud ID, vypínací čas při vybavovacím proudu tD a dotykové napětí při vybavovacím proudu Ud

Rozsah ID typ AC: (0,2 ÷1,1)  IDN           typ A: (0,2 ÷1,5)  IDN
Rozsah tD [ms] při ID 0 ÷ 300
Rozsah Ud [V] při ID 0,0 ÷ 99,9


Skutečná impedance poruchové smyčky a zkratový proud

Rozsah [W] 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 99,9    100 ÷ 1999
Chyba měření ± (5% z MH + 5 D)*
Rozsah zkrat. proudu 0,00 A ÷ 24,4 kA
Jmenovité napětí  100 ÷ 264 V   45 ÷ 65 Hz


Skutečná impedance poruchové smyčky a zkratový proud bez vybavení proudového chrániče

Rozsah [W] 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 99,9    100 ÷ 1999
Chyba měření ± (5% z MH + 10 D)*
Rozsah zkratového proudu 0,00 A ÷ 24,4 kA
Jmenovité napětí  100 ÷ 264 V   45 ÷ 65 Hz


Skutečná impedance sítě a zkratový proud

Rozsah [W] 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 99,9    100 ÷ 1999
Chyba měření ± (5% z MH + 5 D)*
Rozsah zkrat. proudu 0,00 A ÷ 24,4 kA
Jmenovité napětí  100 ÷ 440 V   45 ÷ 65 Hz


Zemní odpory

Rozsah [W] 0,00 ÷ 19,99     20,0 ÷ 99,9     100 ÷ 1999
Chyba měření ± (2% z MH + 3 D)*
Aut. test odporu sond ano


Proud a unikající proud pomocí proudových kleští (TRMS)

Rozsah [mA] 0,0 ÷ 99,9     100 ÷ 999     1,00 A ÷ 19,99 A
Chyba měření ± (5% z MH + 3 D)*   (I  < 100 mA)
± 5% z MH*   (I  ³ 100 mA)


Osvětlení

Rozsah [lux] 0,10 ÷ 19,99     20,0 ÷ 199,9     200 ÷ 1999     2,00 k ÷ 19,99 k
Chyba měření (sonda B) ± (5% z MH + 2 D)*
Chyba měření (sonda C) ± (10% z MH + 3 D)*


Sled fází

Zobrazený výsledek 1.2.3 nebo 2.1.3
Jmenovité napětí [V] 100 ÷ 440

Napětí a kmitočet

Rozsah, chyba měření 0 ÷ 500 V      ± (2% z MH + 2 D)*
Rozsah, chyba měření 45,0 ÷ 65,0 Hz      ± 2 D*


Napětí - online monitor

Rozsah, chyba měření 10 ÷ 500 V      ± (2% z MH + 2 D)*


Všeobecně:

Napájení 6 x alkalická baterie nebo NiCd/NiMH akumulátor, rozměr AA (IEC LR6)
Displej maticový LCD s možností podsvětlení
Optická i akustická indikace ano
Automatické srovnávání výsledků měření s nastavitelnými  mezemi ano (lze vypnout)
Paměť 500 až 1000 měření
Připojení k PC RS 232 a USB
Aut. vypínání ano
Třída ochrany II (dvojitá izolace)
Přepěťová kategorie CAT III / 600 V
Krytí IP 42
Rozměry 230 x 103 x 115 mm
Hmotnost (bez baterií) asi 1,31 kg


Rozsah dodávky revizního přístroje Eurotest XE BT:

 • Přístroj Eurotest XE
 • Plug Commander, 1.5 m
 • Měřicí kabel, 3 x 1.5 mň
 • Sada pro měření zemních odporů (měřicí vodič 4 m,měřicí vodič 20 m, 2 ks, kovový kolík, 2 ks, brašna)
 • Síťový adaptér + 6 ks NiMH akumulátorů,typ AA
 • PC Software EuroLink PRO• Měřicí hrot, 3 ks
 • Krokosvorka, 3 ks
 • Kabel RS232 - PS/2
 • Kabel USB
 • Řemen
 • Brašna
 • Tištěná stručná uživatelská příručka v češtině
 • Návod k používání přístroje v češtině na CD
 • Kalibrační list


Volitelné příslušenství revizního přístroje Eurotest XE BT:

A1018 Měřicí kleště pro měření malých proudů ano
A1019 Měřicí kleště standardní ano
A1110 Třífázový měřicí kabel  
A1111 Třífázový adaptér  
A1153 Měřicí vodič černý, 20 m  
A1160 Rychlonabíječ pro 6 ks AA + 6 ks NiMH AA  
A1172 Sonda pro měření osvětlení, typ B ano
A1173 Sonda pro měření osvětlení, typ C ano
A1199 Adaptér k měření rezistivity půdy  
A1201 Izolovaná tyč pro měření spojitosti  
A1202 Přídavná prodlužovací část pro A 1201  
A1292 Kód pro upgrade z EuroLink PRO na PRO Plus  
A1391 AC/DC proudové kleště  
A1401 Tip Commander  
A1431 EuroLink Android  
S2027 Sada pro měření zemních odporů - 50 m   

28 další produkty ve stejné kategorii: