Nové

Metrel Eurotest COMBO MI3125 profi revizní přístroj

revizni-pristroj-eurotest-combo

Nové

Velmi kompaktní multifunkční přístroj pro revize elektroinstalací Eurotest COMBO

Více informací

Na objednávku

23 600 Kč s DPH

Více informací

Pokud v období od 16. 11. 2020 do 18. 12. 2020 objednáte jakýkoliv typ přístroje Eurotest, dostanete k němu navíc ZDARMA univerzální zkoušečku Metrel MD 1060 (viz http://www.ielektro.com/protukt_md1060, jejíž doporučená koncová cena je 1350 Kč + DPH.

Eurotest COMBO MI 3125 - špičkový kompaktní multifunkční přístroj pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61

není skladem, na objednávku!

Použití:


Měření spojitosti
Zkratový proud > 200 mA. Měření probíhá s automatickým přepólováním zkušebního proudu. Je možné vykompenzovat odpor měřicích  vodičů.
Model MI 3125B má navíc měření malým proudem asi 7 mA; slouží k "propískávání" obvodů, běžnému měření odporů apod.

Měření izolačních odporů
Izolační odpory mohou být měřeny napětím 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V do hodnoty až 1000 MW.

Měření proudových chráničů
Lze měřit proudové chrániče typu AC a A (model MI 3125B i typu B) standardní a selektivní s jmenovitým reziduálním proudem 10 mA až 1000 mA. Test lze provádět jak manuálně, tak automaticky a každý test lze provést jak kladnou, tak zápornou půlvlnou. Při testu je prováděno srovnání naměřených vypínacích časů s hodnotami danými normou. Vypínací čas lze měřit těmito násobky IDN: 1/2, 1, 2 a 5. Dále lze měřit vybavovací rozdílový proud ID postupně narůstajícím proudem. Samozřejmostí je měření dotykového napětí a zemního odporu / odporu smyčky bez vybavení proudového chrániče.

Měření skutečné impedance poruchové smyčky/sítě a zkratového proudu
Přístroj měří skutečnou impedanci poruchové smyčky a sítě (včetně impedance mezi dvěma fázemi!), současně zobrazí i  zkratový proud. Přístroj umožňuje měřit v obvodu s proudovým chráničem bez jeho vybavení.
EurotestCOMBO má v paměti uloženou rozsáhlou tabulku pojistek, která v kombinaci s nastavitelným koeficientem pro výpočet zkratového proudu umožňuje okamžité vyhodnocení změřené impedance, resp. zkratového proudu s ohledem na jištění obvodu.

Měření zemních odporů
(jen model MI 3125B)
Zemní odpory se měří třívodičovou metodou.

Sled fází, napětí, kmitočet
Přístroj indikuje sled fází, měří skutečnou efektivní hodnotu napětí a kmitočet.

Test přítomnosti napětí na ochranném vodiči
Při provádění některých měření, která potřebují přítomnost síťového napětí, přístroj automaticky testuje, zda není na PE přítomno nebezpečné napětí.

Online monitor napětí a svorek 
Průběžně zobrazuje napětí mezi jednotlivými svorkami a informuje o tom, které svorky jsou pro dané měření použité.

Ukládání výsledků do paměti a přenos do PC (jen model MI 3125B)
Do paměti přístroje lze uložit až 1700 měření a později je vyvolat na displeji nebo přenést do PC pomocí dodávaného software EuroLink Pro, který je v češtině.

Další vlastnosti
- Nastavitelné mezní hodnoty umožňují automatické vyhodnocování výsledků měření.
- Port RS 232 i USB pro připojení k PC (jen model MI 3125B)
- Grafický displej rozlišením 128x64 bodů.
- Grafická funkce HELP zobrazí na displeji možnosti připojení přístroje k měřenému objektu, příp.další informace.
- PC software EuroLink Pro v české verzi je součástí dodávky. Verze Pro Plus umožňuje proti verzi Pro navíc vytvořit revizní zprávu.
- EurotestCOMBO má české menu.
- Součástí dodávky je i kalibrační list od výrobce, rovněž v češtině.
- K napájení lze použít akumulátory a nabíjet je přímo v přístroji. Akumulátory i nabíječka jsou součástí dodávky.
- Velmi malé rozměry a hmotnost jen 1,2 kg včetně napájecích článků.
- Rozsáhlé příslušenství je součástí dodávky.

 Stručné technické parametry:

Izolační odpor

Rozsah [MW] 0 ÷ 1000 (Un ł 500 V)    0 ÷ 200 (Un ≤ 250 V)
Rozlišení [MW] 0,01   0,1   1
Chyba měření ± (5% z MH + 3 D)*... (0 ÷ 20 MW)
Un  50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V
In  ≥ 1 mA


Spojitost proudem ±200 mA

Rozsah [W] 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 199,9    200 ÷ 1999
Chyba měření ± (3% z MH + 3 D)*... (0 ÷ 19,99 W)
Un, Ik Un = 6,5 ÷ 9 V, Ik ł 200 mA


Vodivé spojení proudem 7 mA (jen model MI 3125B)

Rozsah [W] 0,0 ÷ 199,9    200 ÷ 1999
Chyba měření ± (5% z MH + 5 D)*
Un, Ik Un = 6,5 ÷ 9 V, Ik ≤ 8,5 mA


Zemní odpor (jen model MI 3125B)

Rozsah [W] 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 199,9    200 ÷ 1999
Chyba měření ± (5% z MH + 5 D)*
Aut. test odporu sond ano


Proudové chrániče - obecné údaje

Jmenovitý proud [mA] 10; 30; 100; 300; 500; 1000 (fáze 0° nebo 180°)
Typ proud. chrániče AC, A, (model MI 3125B i typ B), standardní a selektivní


Proudové chrániče - dotykové napětí bez vybavení chrániče

Rozsah [V] 0,0 ÷ 99,9
Chyba měření (- 0 / +15 %) z MH ± 10 D... (0 ÷ 19,9 V)
Měřicí proud  < 0,5 IDN


Proudové chrániče - vypínací čas

Rozsah - standard. FI [ms] 0 ÷ 300 (½ IDN, IDN)    0 ÷ 150 (2 IDN)    0 ÷ 40 (5 IDN)
Rozsah - selektivní FI [ms] 0 ÷ 500 (½ IDN, IDN)    0 ÷ 200 (2 IDN)    0 ÷ 150 (5 IDN) 
Chyba měření ± 1 ms ...(0 ÷ 40 ms)


Proudové chrániče standardní - vybavovací proud ID, vypínací čas při vybavovacím proudu tD a dotykové napětí při vybavovacím proudu Ud

Rozsah ID 0,2 IDN÷ (1,1 až 2,2 IDN) - dle typu a IDN proud. chrániče
Rozsah tD [ms] při ID 0 ÷ 300
Rozsah Ud [V] při ID 0,0 ÷ 99,9


Skutečná impedance poruchové smyčky a zkratový proud

Rozsah [W] 0,00 ÷ 9,99    10,0 ÷ 99,9   100 ÷ 999   1,00k ÷ 9,99k
Chyba měření Z ± (5% z MH + 5 D)*
Rozsah zkrat. proudu 0,00 A ÷ 23,0 kA
Rozsah napětí/kmitočtu 30 ÷ 500 V / 45÷ 65 Hz

Měřicí proud 6,5 A / 10 ms (při 230 V)

Skutečná impedance poruchové smyčky a zkratový proud - měření bez vybavení proudového chrániče

Rozsah [W] 0,00 ÷ 9,99    10,0 ÷ 99,9   100 ÷ 999   1,00k ÷ 9,99k
Chyba měření Z ± (5% z MH + 10 D)*
Rozsah zkrat. proudu 0,00 A ÷ 23,0 kA
Rozsah napětí/kmitočtu 50 ÷ 500 V / 45÷ 65 Hz


Skutečná impedance sítě a zkratový proud

Rozsah [W] 0 ÷ 9,99 kW
Rozlišení [W] 0,01   0,1   1   10
Chyba měření Z ± (5% z MH + 5 D)*
Rozsah zkrat. proudu 0,00 A ÷ 199 kA
Rozsah napětí/kmitočtu 30 ÷ 500 V / 45÷ 65 Hz

Měřicí proud 6,5 A / 10 ms (při 230 V)

Sled fází

Zobrazený výsledek 1.2.3 nebo 3.2.1.
Rozsah napětí/kmitočtu 100 ÷ 550 V / 14 ÷ 500 Hz

Napětí a kmitočet

Rozsah, chyba měření 0 ÷ 550 V      ± (2% z MH + 2 D)*
Rozsah, chyba měření 0,00 ÷ 499,9 Hz      ± (0,2% z MH + 1 D)*

* MH značí měřenou hodnotu, D značí digit

Všeobecně:

Napájení 6 x alkalická baterie nebo NiCd/NiMH akumulátor, rozměr AA (IEC LR6)
Displej maticový LCD 128 x 64 bodů
s možností podsvětlení
Optická i akustická indikace ano
Automatické srovnávání výsledků měření s nastavitelnými  mezemi ano (lze vypnout)
Paměť (jen model MI 3125B) až 1700 měření
Připojení k PC (jen model MI 3125B) RS 232 a USB
Aut. vypínání ano
Třída ochrany II (dvojitá izolace)
Přepěťová kategorie CAT III / 600 V, CAT IV / 300 V
Krytí IP 40
Rozměry 140 x 80 x 230 mm
Hmotnost (bez baterií) 1,00 kg

Rozsah dodávky:
 

 Rozsah dodávky EurotestCOMBO

Obj. číslo:

MI 3125 MI 3125BT
Přístroj EurotestCOMBO ano ano
Univerzální měřicí kabel - kabel zakončený banánky umožňuje měření pomocí měřicích hrotů a krokosvorek ano ano
Kabel pro měření v síťových zásuvkách ano ano
Síťový adaptér pro nabíjení akumulátorů ano ano
NiMH akumulátor, 6 ks ano ano
Měřicí hrot, 3 ks ano ano
Krokosvorka, 3 ks ano ano
Sada řemenů ano ano
Kabel RS 232 / PS 2 - ano
Kabel USB - ano
CD Metrel (s anglickou dokumentací a vícejazyčným - včetně české verze - programem pro PC EuroLink Pro) - ano
CD Metrel s anglickou dokumentací k přístroji ano -
CD ILLKO ( s českou dokumentací) ano ano
Příloha k návodu k používání v češtině, kalibrační list od výrobce v češtině, záruční list, kartónový obal ano anoVolitelné příslušenství:

EurotestCOMBO MI3225 A1110 Třífázový měřicí kabel      
  A1111 Třífázový adaptér      
   A1160 Rychlonabíječ pro 6 ks AA + 6 ks NiMH AA      
   A1198 Magnetická kontaktní sonda     
   A1270 Tip commander      
   A1272 Plug commander      
   A1271 Malá brašna pro přenášení přístroje     
   A1289 Brašna EurotestCOMBO/XA/AT/SMARTEC      
   A1303 Řemen do ruky     
         
EurotestCOMBO MI3225B A1110 Třífázový měřicí kabel      
  A1111 Třífázový adaptér      
   A1160 Rychlonabíječ pro 6 ks AA + 6 ks NiMH AA      
   A1196 PC SW EuroLink PRO Plus      
   A1198 Magnetická kontaktní sonda    
   A1270 Tip commander      
   A1272 Plug commander      
   A1271 Malá brašna pro přenášení přístroje      
   A1289 Brašna EurotestCOMBO/XA/AT/SMARTEC      
   A1303 Řemen do ruky     
   S2026 Sada pro měření zemních odporů - 20 m       
   S2027 Sada pro měření zemních odporů - 50 m      


Příslušenství detailní fotky zde


28 další produkty ve stejné kategorii: