Nové

Metrel Eurotest XE 2,5 kV MI3102 HBT

eurotest-xe 2,5 kV

Nové

Měří izolační odpor napětím až 2,5 kV, Umožňuje měřit zemní odpor i dvěma klešťovými přístroji!

Více informací

Skladem do 3 dnů

39 112 Kč s DPH

Více informací

V OBDOBÍ 12.11 - 14.12.2018 ZKOUŠEČKA MD1060 ZDARMA K JAKÉMUKOLIV EUROTESTU!

MRKNI NA ZKOUŠEČKU TADY

Hlavní rozdíly oproti typu Eurotest XE jsou:

  1. Měří izolační odpor napětím až 2,5 kV, umožňuje diagnostický test izolace: měří parametry PI a DAR.
  2. Umožňuje měřit zemní odpor i dvěma klešťovými přístroji, tj. bez sond a bez rozpojování obvodu.
  3. V izolovaných sítích neměří hlídače izolace a proud při stavu jedné závadyPoužití:

Měření spojitosti

Zkratový proud při měření přechodových odporů je minimálně 200 mA. Měření probíhá s automatickým přepólováním zkušebního proudu. Je možné vykompenzovat odpor přívodních šňůr. Lze nastavit mezní hodnotu přechodového odporu.
Vodivé spojení - slouží k "propískávání" obvodů, hledání zkratů apod. EurotestXE v této funkci pracuje jako ohmmetr s malým měřicím proudem.

Měření izolačních odporů, polarizačního indexu PI a dielektrického absorpčního poměru DAR

Izolační odpory mohou být měřeny napětím 100 / 250 / 500 / 1000 V / 2,5 kV do hodnoty až 9,99 GΩ. Je možné nastavit mezní hodnotu izolačního odporu.
Dále lze měřit parametry izolace PI a DAR
.

Test proudových chráničů
Lze testovat proudové chrániče typu AC nebo A standardní a selektivní s jmenovitým rozdílovým proudem 10 mA až 1000 mA. Test lze provádět jak manuálně, tak automaticky a každý test lze provést jak kladnou, tak zápornou půlvlnou. Při testu je prováděno srovnání naměřených vypínacích časů s hodnotami danými normou. Vypínací čas lze měřit těmito násobky IΔN: 1/2, 1, 2 a 5. Dále lze měřit vybavovací rozdílový proud IΔ postupně narůstajícím proudem a samozřejmě i dotykové napětí bez vybavení proudového chrániče.

Měření skutečné impedance poruchové smyčky/sítě a zkratového proudu
Přístroj měří skutečnou impedanci poruchové smyčky a sítě (včetně impedance mezi dvěma fázemi!). Přístroj umožňuje měřit v obvodu s proudovým chráničem bez vybavení.
EurotestXE má v paměti uloženou rozsáhlou tabulku pojistek, která v kombinaci s nastavitelným koeficientem pro výpočet zkratového proudu umožňuje okamžité vyhodnocení změřené impedance, resp. zkratového proudu s ohledem na jištění obvodu.

Měření zemních odporů
Lze měřit buď pomocí sond tříbodovou metodou nebo dvěma klešťovými přístroji bez rozpojování svorek a zatloukání sond

Proud, unikající proud
Měří se klešťovým přístrojem; je zobrazována skutečná efektivní hodnota TRMS.

Měření osvětlení
Osvětlení lze měřit pomocí externí sondy.

Sled fází
Přístroj indikuje sled fází a dále chybové stavy (např. nepřítomnost některého fázového napětí).

Test přítomnosti napětí na ochranném vodiči
Přístroj automaticky testuje, zda není na PE přítomno nebezpečné napětí.

Další vlastnosti
- Paměť pro ukládání výsledků měření.
- Port RS 232 i USB pro připojení k PC.
- PC software EuroLink Pro v české verzi je součástí dodávky.
- EurotestXE má české menu.
- Součástí dodávky je i kalibrační list od výrobce, rovněž v češtině.
- Umožňuje měření v sítích TT/TN, IT i v sítích s napětím 2 x 55 V a 3 x 63 V.
- K napájení lze použít akumulátory a nabíjet je přímo v přístroji. Akumulátory i nabíječka jsou součástí dodávky.
- Velmi malé rozměry a hmotnost.
- Rozsáhlé příslušenství je součástí dodávky.

Technické parametry:

Izolační odpory

Rozsah [MΩ] 0 ÷ 999,9 (Un > 250 V)    0 ÷ 199,9 (Un 250 V)
Rozsah [GΩ] 0 ÷ 9,99 GΩ (Un=2,5 kV)
PI, DAR 0,01 ÷ 100,0 (Un≥500 V)
Chyba měření ± (2% z MH + 3 D)* až ± 10% z MH* (dle Un a rozsahu)
Un  100 / 250 / 500 / 1000 V / 2,5 kV
In 1 mA


Spojitost (jednotlivá měření, proud ±200 mA)

Rozsah [Ω] 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 99,9    100 ÷ 1999
Chyba měření ± (3% z MH + 3 D)*... (R ≤ 19,99 Ω)
± 5% z MH*... (R > 19,99 Ω)
Un, Ik Un = 6 ÷ 9 V, Ik ≥ 200 mA


Spojitost (trvalé měření, proud 7mA)

Rozsah [Ω] 0,0 ÷ 99,9    100 ÷ 1999
Chyba měření ± (5% z MH + 3 D)*
Un, Ik Un = 6 ÷ 9 V, Ik < 8,5 mA


Proudové chrániče - obecné údaje

Jmenovitý proud [m] 10; 30; 100; 300; 500; 1000 (fáze 0° nebo 180°)
Typ proud. chrániče AC nebo A, standardní nebo selektivní


Proudové chrániče - dotykové napětí bez vybavení chrániče

Rozsah [V] 0,0 ÷ 99,9
Chyba měření (- 0 / +10 %) z MH + 2 D
Měřicí proud  < 0,5 IΔN


Proudové chrániče - vypínací čas

Rozsah - standardní [ms] 0 ÷ 300 (½ IΔN, IΔN)    0 ÷ 150 (2 IΔN)    0 ÷ 40 (5 IΔN)
Rozsah - selektivní   [ms] 0 ÷ 500 (½ IΔN, IΔN)    0 ÷ 200 (2 IΔN)    0 ÷ 150 (5 IΔN) 
Chyba měření ± 3 ms


Proudové chrániče standardní - vybavovací proud IΔ, vypínací čas při vybavovacím proudu tΔ a dotykové napětí při vybavovacím proudu Ud

Rozsah IΔ typ AC: (0,2 ÷1,1)  IΔN           typ A: (0,2 ÷1,5)  IΔN
Rozsah tΔ [ms] při IΔ 0 ÷ 300
Rozsah Ud [V] při IΔ 0,0 ÷ 99,9


Skutečná impedance poruchové smyčky a zkratový proud

Rozsah [Ω] 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 99,9    100 ÷ 1999
Chyba měření ± (5% z MH + 5 D)*
Rozsah zkrat. proudu 0,00 A ÷ 24,4 kA
Jmenovité napětí  100 ÷ 264 V   45 ÷ 65 Hz


Skutečná impedance poruchové smyčky a zkratový proud bez vybavení proudového chrániče

Rozsah [Ω] 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 99,9    100 ÷ 1999
Chyba měření ± (5% z MH + 10 D)*
Rozsah zkratového proudu 0,00 A ÷ 24,4 kA
Jmenovité napětí  100 ÷ 264 V   45 ÷ 65 Hz


Skutečná impedance sítě a zkratový proud

Rozsah [Ω] 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 99,9    100 ÷ 1999
Chyba měření ± (5% z MH + 5 D)*
Rozsah zkrat. proudu 0,00 A ÷ 24,4 kA
Jmenovité napětí  100 ÷ 440 V   45 ÷ 65 Hz


Zemní odpory pomocí sond

Rozsah [Ω] 0,00 ÷ 19,99     20,0 ÷ 99,9     100 ÷ 1999
Chyba měření ± (2% z MH + 3 D)*
Aut. test odporu sond ano


Zemní odpory dvěma klešťovými přístroji

Rozsah [Ω] 0,00 ÷ 9,99     10,0 ÷ 39,9
Chyba měření ± (5% z MH + 3 D)*
Indikace rušivého proudu ano


Proud a unikající proud pomocí proudových kleští (TRMS)

Rozsah [mA] 0,0 ÷ 99,9     100 ÷ 999     1,00 A ÷ 19,99 A
Chyba měření ± (5% z MH + 3 D)*   (I  < 100 mA)
± 5% z MH*   (I ≥ 100 mA)


Osvětlení

Rozsah [lux] 0,10 ÷ 19,99     20,0 ÷ 199,9     200 ÷ 1999     2,00 k ÷ 19,99 k
Chyba měření (sonda B) ± (5% z MH + 2 D)*
Chyba měření (sonda C) ± (10% z MH + 3 D)*


Sled fází

Zobrazený výsledek 1.2.3 nebo 2.1.3
Jmenovité napětí [V] 100 ÷ 440

Napětí a kmitočet

Rozsah, chyba měření 0 ÷ 500 V      ± (2% z MH + 2 D)*
Rozsah, chyba měření 45,0 ÷ 65,0 Hz      ± 2 D*


Napětí - online monitor

Rozsah, chyba měření 10 ÷ 500 V      ± (2% z MH + 2 D)*


Všeobecně:

Napájení 6 x alkalická baterie nebo NiCd/NiMH akumulátor, rozměr AA (IEC LR6)
Displej maticový LCD s možností podsvětlení
Optická i akustická indikace ano
Automatické srovnávání výsledků měření s nastavitelnými  mezemi ano (lze vypnout)
Paměť 500 až 1000 měření
Připojení k PC RS 232 a USB
Aut. vypínání ano
Třída ochrany II (dvojitá izolace)
Přepěťová kategorie CAT III / 600 V, CAT IV / 300 V
Krytí IP 42
Rozměry 230 x 103 x 115 mm
Hmotnost (bez baterií) asi 1,31 kg

 Rozsah dodávky:

 Rozsah dodávky EurotestXE 2,5 kV

Obj. číslo:

MI 3102H CL
Přístroj EurotestXE 2,5 kV ü
Tip commander (měřicí hrot se dvěma tlačítky - při měření není potřeba "třetí" ruka) ü
Kabel se síťovou vidlicí pro měření v síťových zásuvkách ü
Kabel pro měření izolačních odporů napětím 2,5 kV ü
Univerzální měřicí kabel - kabel zakončený banánky umožňuje měření pomocí měřicích hrotů a krokosvorek ü
Krokosvorka černá, 3 ks ü
Měřicí hroty: 1 ks černý, 1 ks modrý, 1 ks zelený ü
Sada pro měření zemních odporů
(měřicí vodiče 2 x 20 m, 1 x 4 m, 2 x kovový kolík)
ü
NiMH akumulátor, 6 ks ü
Síťový adaptér pro nabíjení akumulátorů ü
CD se software EuroLink Pro ü
Kabel RS 232 ü
Kabel USB ü
Brašna na přenášení přístroje a příslušenství ü
Řemen pro zafixování přístroje kolem pasu ü
Řemen pro zavěšení přístroje na krk ü
CD s českou dokumentací ü
Příloha k návodu k používání, kalibrační list, záruční list, kartónový obal ü

 Volitelné příslušenství:

A 1012 Šňůra pro připojení sondy (měřicí vodič) 4 m
A 1018 Klešťový přístroj pro měření malých proudů
A 1019 Klešťový přístroj standardní
A 1026 Měřicí vodič červený 20 m
A 1110 Třífázový měřicí kabel
A 1111 Třífázový adaptér
A 1153 Měřicí vodič černý 20 m
A 1154 Měřicí vodič černý 4 m
A 1160 rychlonabíječ šesti ks akumulátorů AA + 6 ks NiMH akumulátorů AA
A 1164 Měřicí vodič černý 50 m
A 1170 Plug commander (síťová vidlice se dvěma funkčními tlačítky)
A 1172 Sonda pro měření osvětlení, typ B
A 1173 Sonda pro měření osvětlení, typ C
A 1197 Tip commander, třívodičový (měřicí hrot se dvěma funkčními tlačítky)
A 1198 Magnetická kontaktní sonda
A 1244 Tip commander, dvouvodičový, rovný kabel
A 1245 Držák commanderu
A 1256 Plug commander, rovný kabel
S 2027 Sada pro měření zemních odporů 50 m

28 další produkty ve stejné kategorii: