Nové

Illko MDtest - revize spotřebičů ve zdravotnictví

mdtest

Nové

Nový multifunkční přístroj určený k revizím elektrických spotřebičů a zdravotnických elektrických přístrojů dle ČSN EN 62353, ČSN EN 60601-1 ed.2 (částečně) a ČSN 33 1600 ed.2.

Více informací

Skladem do 3 dnů

37 990 Kč s DPH

Více informací

Nový multifunkční přístroj určený k revizím elektrických spotřebičů a zdravotnických elektrických přístrojů dle ČSN EN 62353, ČSN EN 60601-1 ed.2 (částečně) a ČSN 33 1600 ed.2.

Funkce a vlastnosti přístroje:

Měření:
- izolačních odporů napětím 500 V a 250 V
- přechodových odporů proudem > 1 A, rozlišovací schopnost až 0,001 Ω
- unikajících proudů přístrojové i příložné části náhradní metodou dle ČSN EN 62353, rozlišovací schopnost až 0,0001 mA
- unikajících proudů přístrojové i příložné části přímou metodou dle ČSN EN 62353
- unikajících proudů přístrojové části rozdílovou metodou dle ČSN EN 62353
- unikajících proudů dle ČSN EN 60601-1 ed.2 (částečně)
- unikajících proudů dle ČSN 33 1600 ed.2
stejnosměrné složky vybraných unikajících proudů přímou metodou
- simulace poruchy (odpojení) PE nebo N vodiče u vybraných unikajících proudů
- zdánlivého příkonu / proudu odebíraného spotřebičem
- síťového napětí
- unikajících proudů u trojfázových spotřebičů s pohyblivýcm přívodem pomocí trojfázového adaptéru
- zdánlivého příkonu / proudu pomocí klešťového transformátoru

Další vlastnosti:
- střídavé veličiny jsou měřeny metodou TRMS (skutečná efektivní hodnota)
- měření vybraných veličin v izolovaných sítích (IT)
- USB konektor pro připojení příslušenství k MDtestu (např. čtečka čárového kódu)
- USB konektor pro připojení PC
- grafický OLED displej (velmi dobře čitelný za různých světelných podmínek)
- odolná foliová klávesnice
- samostatné tlačítko START pro spuštění vybraného měření

Pro usnadnění práce a zvýšení produktivity při revizích el. spotřebičů je MDtest ve spojení s PC software vybaven funkcemi vedení databáze spotřebičů a vyhodnocení výsledků revize:
- obousměrná komunikace s PC přes rozhraní USB
paměť až pro 4000 spotřebičů

- označování spotřebičů identifikačními kódy (čárový kód, RFID čip) a jejich identifikace čtečkou
- možnost načtení databáze spotřebičů nebo jejích vybraných částí z PC do přístroje
- možnost aktualizace databáze spotřebičů v PC i v přístroji při revizi
- možnost využití automatických pracovních postupů při revizi
- vyhodnocování výsledků revize přímo v přístroji
- možnost individuální úpravy formulářů v software

Přístroj MDtest je vybaven řadou kontrolních a bezpečnostních funkcí:
- kontrolou nebezpečného dotykového napětí na PE kolíku v napájecí zásuvce před zahájením měření
- kontrolou připojení PE kolíku v napájecí zásuvce k vodiči PE před zahájením měření
- trvalou kontrolou velikosti unikajícího proudu v průběhu měření
- kontrolou velikosti odebíraného proudu z napájecí zásuvky MDtestu
- manuální kontrolou správné funkce přístroje

Co je to unikající proud?
- Unikající proud teče mezi vzájemně izolovanými částmi spotřebiče (například mezi síťovou a přístupnou částí). 
- Velikost unikajícího proudu ovlivňuje především stav izolace mezi vzájemně izolovanými částmi spotřebiče, ale také kapacitní a indukční vazby mezi těmito částmi.  
- Měřením unikajícího (dotykového) proudu se zjišťuje, jaký proud by protékal tělem člověka dotýkajícího se přístupných (neživých) částí spotřebiče třídy II. U spotřebičů třídy I by změřený unikající proud protékal lidským tělem po přerušení ochranného vodiče.

 

Odpor ochranného vodiče proudem > 1 A AC

 Rozsah měření / rozlišení  0,000 ÷ 0,999 Ω / 0,001 Ω    1,00 ÷ 20,00 Ω / 0,01 Ω
 Chyba měření  ±(2 % z MH + 6 D)*             ±(2 % z MH + 5 D)*
 Měřicí napětí naprázdno  5 V ÷ 12 V
 Měřicí proud (R ≤ 1 Ω)  ≥ 1 A AC
 Kompenzace odporu měřicích vodičů   ano (do 2 Ω)


Izolační odpor

 Rozsah měření / rozlišení  0,100 MΩ ÷ 3,999 MΩ /  0,001 MΩ
 4,00  MΩ ÷ 19,99 MΩ / 0,01 MΩ
 20,0 MΩ ÷ 100,0 MΩ / 0,1 MΩ
 Chyba měření  ±(2 % z MH + 8 D)*     ≤ 19,99 MΩ
 ±(4 % z MH + 15 D)*   ≥  20,0 M Ω
 Jmenovité napětí  250 V / 500 V DC
 Jmenovitý proud  ≥ 1 mA DC


Unikající proud - přímá metoda (proud procházející ochranným vodičem)

 Rozsah měření / rozlišení  0,000 mA ÷ 1,499 mA / 0,001 mA
 1,50 mA ÷ 10,00 mA / 0,01 mA
 Chyba měření  ±(1 % z MH + 6 D)*

 

Unikající proud - přímá metoda, stejnosměrná složka  (proud procházející ochranným vodičem)

 Rozsah měření / rozlišení  0,00 mA ÷ 10,00 mA / 0,01 mA
 Chyba měření  ±(2 % z MH + 5 D)*


Unikající proud - rozdílová metoda

 Rozsah měření / rozlišení  0,000 mA ÷ 0,999 mA / 0,001 mA
 1,00 mA ÷ 10,00 mA / 0,01 mA
 Chyba měření   ±(2 % z MH + 5 % D + X)*
 ±(2 % z MH + 5 % D + Y)*

X = S (0,01 IΔ + 0,008)
Y = S (0,001 IΔ + 0,008)
kde S je zdánlivý příkon měřeného spotřebiče [VA] a IΔ je zobrazený unikající proud [mA]


Unikající proud - náhradní metoda

 Rozsah měření / rozlišení  0,0000 mA ÷ 0,0999 mA / 0,0001 mA1
 0,000 mA ÷ 3,999 mA / 0,001 mA
 4,00 mA ÷ 20,00 mA / 0,01 mA
 Chyba měření  ±(2 % z MH + 9 D)*   ≤ 0,0999 mA
 ±(1 % z MH + 8 D)*    ≤ 3,999 mA
 ±(1 % z MH + 5 D)*   ≥  4,00 mA
 Měřicí napětí naprázdno  230 V ± 15 % / 50 Hz
 Max. měřicí proud  3,5 mA

1 Platí při měření unikajícího proudu příložné části při volbě zobrazení na 5 digitů


Unikající proud externím měřicím zařízením

 Rozsah měření / rozlišení  0,00 mA ÷ 20,00 mA / 0,01 mA
 Chyba měření  ±(3 % z MH + 10 D)* 2


Příkon zdánlivý

 Rozsah měření / rozlišení  10 W ÷ 3680 W, VA / 1 VA
 Chyba měření  ±(3 % z MH + 2 D)*

 

Napětí sítě UL-N

 Rozsah měření / rozlišení  207,0 V ÷ 253,0 V / 0,1 V
 Chyba měření  ±(1 % z MH + 2 D)*


Proud procházející spotřebičem

 Rozsah měření / rozlišení  0,0 A ÷ 16,0 A / 0,1 A
 Chyba měření  ±(2 % z MH + 5  D)*


Proud měřený klešťovým transformátorem

 Rozsah měření / rozlišení  0,0 A ÷ 100,0 A / 0,1 A
 Chyba měření  ±(3 % z MH + 4  D)* 2

 

Příkon zdánlivý měřený klešťovým transformátorem

 Rozsah měření / rozlišení  10 W ÷ 9999 W, VA / 1 VA
 Chyba měření  ±(5 % z MH + 5 D)* 2


* MH značí měřenou hodnotu, D značí digit,

Uváděné chyby jsou základní chyby měření.

2 Uvedené chyby měření platí bez započtení chyby externího měřicího zařízení (kleští/adaptéru)

Všeobecně:

 Napájení  230 V ± 10 % / 50 Hz
 Displej  grafický OLED
 Paměť  měření pro až 4000 spotřebičů
 Propojení s PC  USB
 Třída ochrany  II (dvojitá izolace)
 Přepěťová kategorie  CAT II / 300 V
 Stupeň znečištění  2
 Krytí  IP 40
 Rozměry  250 x 195 x 50 mm
 Hmotnost  asi 1,75 kg
  

Rozsah dodávky: 

  • Přístroj MDtest
  • Měřicí vodič černý banánek/banánek 2m
  • Měřicí hrot černý
  • USB kabel A-B
  • CD (návod k používání + SW pro PC)
  • Návod k používání
  • Kalibrační list
  • Záruční list

Volitelné příslušenství, ceny na dotaz:

MDtest P2012 Spojovací vodič bezpečnostní ban/ban, 2 m, modrý  
   P2021 Prodlužovací vodič bezpečnostní černý, délka 5 m  
   P2030 Desetižilový měřicí vodič pro připojení přílož. části  
   P3012 Měřicí hrot prům. 4 mm modrý  
   P4011 Krokosvorka černá  
   P4012 Krokosvorka modrá  
   P6140 Pouzdro pro přenášení přístroje  
   P8010 Klešťový přístroj ano
   P8011 Třífáz. adaptér zásuvka/zástrčka pětivodič., 16 A ano
   P8012 Třífáz. adaptér zásuvka/zástrčka čtyřvodič., 16 A ano
   P8013 Třífáz. adaptér zásuvka/zástrčka pětivodič., 32 A ano
   P8014 Třífáz. adaptér zásuvka/zástrčka čtyřvodič., 32 A ano
   P8030 Adaptér pro testování prodlužovacích přívodů   
   P9022 Čtečka čárového kódu CCD, USB 2.0   
   P9060 Samolep. štítky s čárovým kódem (65 ks)   
   P9080 Samolep. štítky pro označ. příští kontroly (30 ks)   
   P9092 PT-E300VP, tiskárna čár. kódu, textů, el. značek   
   P9100 TZ-241, páska do tisk čár. kódů, šířka 18 mm, bílá   
   P9101 TZ-231, páska do tisk čár. kódů, šířka 12 mm, bílá   
   P9102 TZ-221, páska do tisk čár. kódů, šířka 9 mm, bílá   
   P9120 Děrovací kleště   

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také:

15 další produkty ve stejné kategorii: