Nové

Revex Profi II - Tester spotřebičů a nářadí

revex profi II

Nové

VYPRODÁNO! Přístroj se již nevyrábí.

Profesionální multifunkční digitální přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2; ve spojení s adaptérem WELDtest umožňuje kontroly a zkoušky zařízení obloukového svařování podle požadavků normy ČSN EN 60974-4 ed. 2.
Přístroj disponuje vlastní pamětí naměřených hodnot a připojením k PC pro jejich další zpracování

Více informací

18 000 Kč s DPH

Více informací

VYPRODÁNO! Přístroj se již nevyrábí.

Nahrazuje ho přístroje REVEX MAX ve dvou variantách STANDART a WELD

Funkce a vlastnosti přístroje:

Měřené veličiny:
- odpor ochranného vodiče proudem > 200 mA AC
- odpor ochranného vodiče proudem > 10 A AC
- úbytek napětí na ochranném vodiči při proudu > 10 A AC
- izolační odpor napětím 500 V, 250 V, 100V DC
- proud tekoucí PE vodičem a dotykový proud (včetně DC složky)
- rozdílový a dotykový proud
- náhradní unikající a dotykový proud
- proud tekoucí PE vodičem, rozdílový proud pomocí klešťového transformátoru
- příkon činný, zdánlivý zkoušeného zařízení
- proud odebíraný zkoušeným zařízením ze zdroje
- příkon činný, zdánlivý pomocí klešťového transformátoru
- procházející proud pomocí klešťového transformátoru
- účiník (cos φ) zkoušeného zařízení
- napětí sítě
- teplota termočlánkovou sondou
- otáčky
- kontroly a zkoušky zařízení obloukového svařování ve spojení s adaptérem 
- měření ve zdravotnictví


- obousměrná komunikace s PC přes rozhraní USB, paměť až pro 4000 spotřebičů
- označování spotřebičů identifikačními kódy (čáróvý kód, RFID čip) a jejich identifikace čtečkou
- vedení databází spotřebičů jednotlivých uživatelů
- možnost načtení databáze spotřebičů nebo jejích vybraných částí z PC do přístroje
- možnost aktualizace databáze spotřebičů v PC i v přístroji při revizi
- možnost využití automatických pracovních postupů při revizi
- vyhodnocování výsledků revize přímo v přístroji
- možnost individuální úpravy formulářů v software ILLKO Studio

Přístroj REVEXprofi II je vybaven řadou kontrolních a bezpečnostních funkcí:
- trvalou automatickou kontrolou nebezpečného dotykového napětí na PE kolíku v napájecí zásuvce
- trvalou automatickou kontrolou připojení PE kolíku v napájecí zásuvce k vodiči PE
- trvalou automatickou kontrolou velikosti unikajícího proudu v průběhu měření
- trvalou automatickou kontrolou nepřítomnosti vnějšího napětí na měřicích hrotech
- manuální kontrolou správné funkce přístroje

Co je to unikající proud?
- Unikající proud teče mezi vzájemně izolovanými částmi spotřebiče (například mezi síťovou a přístupnou částí). 
- Velikost unikajícího proudu ovlivňuje především stav izolace mezi vzájemně izolovanými částmi spotřebiče, ale také kapacitní a indukční vazby mezi těmito částmi.  
- Měřením unikajícího (dotykového) proudu se zjišťuje, jaký proud by protékal tělem člověka dotýkajícího se přístupných (neživých) částí spotřebiče třídy II. U spotřebičů třídy I by změřený unikající proud protékal lidským tělem po přerušení ochranného vodiče.

15 další produkty ve stejné kategorii: