Nové

Revizní přístroj C.A 6116N

ca6116n

Nové

Vyhovuje ČSN EN 61557, ČSN EN 61010-1 CAT III/600 V. Měří izolační odpory, zemní odpory pomocí sond a kleští, impedanci smyčky a vnitřní odpor sítě včetně indukčnosti. Proudové chrániče, napětí, proud, výkon, kmitočet, harmonické, malé odpory, sled fází. Zobrazení průběhu napětí a proudu. Rozhraní USB.

Více informací

do 3 dnů

41 500 Kč s DPH

Více informací

Sdružený revizní přístroj pro kontrolu a revizi instalací dle požadavků ČSN EN 61557-1 až 7 a ČSN EN 61557-10.

Měření izolačních odporů

 • Měření do hodnoty 2 GΩ
 • Měření napětím 50, 100, 250, 500 a 1000 V

Měření proudových chráničů

 • Měření proudem 10, 30, 100, 300, 500, 650 a 1000 mA
 • Měření postupně narůstajícím proudem a impulzním proudem, s vybavením a bez vybavení proudového chrániče, neselektivní a selektivní
 • Zobrazuje se dotykové napětí Uf, vybavovací proud Ia a doba vybavení Ta

Měření uzemnění

 • Měření pomocí 3 sond (metoda 62 %) v soustavách bez napětí
 • Zobrazení induktivní složky
 • Selektivní měření paralelních uzemnění bez rozpojení obvodu pomocí kleští
 • Měření celkového zemního odporu soustavy

Měření impedance smyčky

 • Zobrazení odporové a induktivní složky
 • Měření vnitřního odporu sítě L-N, L-L (Zi)
 • Měření impedance smyčky L-PE (Zs)
 • Nastavitelná hodnota proudu 6, 9, 12 mA a 5 A
 • Měření zkratového proudu, měření impedance s vybavením a bez vybavení proudového chrániče

Měření napětí, proudu, kmitočtu a odporu

 • Zobrazení průběhu napětí a proudu (osciloskop)
 • Měření napětí do 550 V AC/DC
 • Měření proudů pomocí kleští
 • Měření kmitočtu DC/15,3 až 500 Hz

Měření výkonu a harmonická analýza (pouze s kleštěmi C177A)

 • Měření výkonu do 110 kW (1P) nebo 330 kW (3P)
 • FFT analýza do 50 harmonické U a I, výpočet THD

Měření sledu fází

Měření propojení (test propojení)

Měření napětí ano
Měření proudu ano
Měření kmitočtu ano
Izolační odpor testovací napětí 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
Izolační odpor 10 kΩ...2 GΩ
Impedance smyčky ano
Impedance smyčky 0.1 Ω...3999 Ω
Výpočet zkratového proudu 0.1 A...6000 A
Vnitřní odpor sítě 0.1 Ω...3999 Ω
Výpočet zkratového proudu 0.1 A...6000 A
Selektivní měření ano
Malé odpory ano
Malé odpory 10 mΩ...39.99 Ω
Test. proud 200 mA
Zemní odpory ano
Měření zemních odporů 0.5 Ω...15000 Ω
Měření pomocí zemních sond ano
Selektivní měření s proud. sondou ano
Proudové chrániče ano
Typ testovaných proudových chráničů AC, AC/S, A, A/S
Jmenovitý vybavovací proud 10, 30, 100, 300, 500, 650, 1000mA
Nastavení násobku 1/2, 1, 2, 5
Měření doby vybavení ano
Měření vybavovacího proudu ano
Měření dotykového napětí ano
Indikace sledu fází ano
Další funkce Měření výkonu, harmonická analýza, osciloskop
Paměť ano
Rozhraní ano
Typ rozhraní USB
Elektrická bezpečnost CAT 3
Stupeň krytí IP 53
Dobíjecí baterie ano
Napájení NiMH 9,6 V, 4Ah
Hmotnost 2.1 kg
Rozměry 280 x 190 x 128mm
Poznámka -

28 další produkty ve stejné kategorii: