Nové

Metrel CE MultiTester XA Standard Set MI 3394 ST

metrel multitester XA st

Nové

Profesionální přenosný přístroj pro provádění revizí elektrických spotřebičů, strojů a rozváděčů. Ideální jako zkušební zařízení do výroby.

Více informací

Pouze na objednávku

119 605 Kč s DPH

Více informací

Profesionální přenosný přístroj pro provádění revizí elektrických spotřebičů, strojů a rozváděčů. Ideální jako zkušební zařízení do výroby.

Sestava Standard Set se oproti sestavám Euro Set, Line set a Lab set  liší příslušenstvím v sadě, přístroj jako takový je stejný.

Přístroj je pouze na OBJEDNÁVKU!!!

Funkce a vlastnosti přístroje:

Kontrola spojitosti ochranného obvodu
Měřicí proud lze volit v hodnotách 200 mA, 4 A, 10 A nebo 25 A. Měřicí proud je střídavý (AC). Při proudu 10 A lze měřit úbytek napětí na měřeném obvodu.
Měření lze provést dvouvodičovou nebo čtyřvodičovou metodou. Je možné vykompenzovat odpor měřicích vodičů.

Zkouška přiloženým napětím
Zkušební napětí střídavé 100 V až 5000 V s kroky 10V, nastavení doby trvání zkoušky 1 až 120 sekund.
Zkušební napětí stejnosměrné 500 V až 6000 V s kroky 50V, nastavení doby trvání zkoušky 1 až 120 sekund.

Měření izolačního odporu
Měřicí napětí lze volit v hodnotách 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V. Dobu trvání měření lze nastavit 2 až 180 sekund.

Měření unikajících proudů
Náhradní metodou - měřicí napětí je 40 V AC, 
Rozdílový unikající proud
Proud vodičem PE
Dotykový proud

Měření vybíjecího času
Měří dobu, za kterou napětí na napájecích svorkách spotřebiče po odpojení napájecího napětí poklesne na bezpečnou velikost (např. vybíjení filtrů ve zdroji spotřebiče).

Funkční test
Měří napětí, proud, činný výkon, jalový výkon, zdánlivý výkon, účiník, celkové harmonické zkreslení napětí a proudu kontrolovaného spotřebiče.
Maximální příkon spotřebiče je 3500 W.
Stejné měření lze provést pro unikající proudy.

Další vlastnosti:
- Lze používat v sítích TT, TN, IT s napětím 110 V nebo 230 V a kmitočtem 50 Hz nebo 60 Hz.
- Umožňuje provádět měření jednotlivě v měřicích svorkách nebo automaticky v jedné zásuvce.
- Lze připojit měřicí adapter A 1460 CE adaptér a pomocí něj provádět automatické postupy měření.
- Umožňuje vložit paměťovou kartu microSD s kapacitou až 32 GB.
- Komunikuje s PC pomocí RS 232, USB a Bluetooth pro přenos dat do/z PC a dálkové ovládání přístroje.
- V přístroji lze vytvářet uživatelské účty chráněné heslem.
- Přístroj umožňuje vytváření a používání Auto Sequence® - předem naprogramované postupy měření..
- Nastavitelné mezní hodnoty umožňují automatické vyhodnocování výsledků měření.

 Spojitost (200 mA, 4 A, 10 A, 25 A):

Odpor - R

 Rozsah [Ω]  Rozlišení [Ω]  Nejistota měření
 0,00 ÷ 19,99  0,01  ± (2 % z MH + 2 D)*
 20,0 ÷ 99,9  0,1  ± (3 % z MH)*
 100,0 ÷ 199,9  0,1  ± (5 % z MH)*
 200 ÷ 999  1  Informativní měření

Úbytek napětí (pro proud 10A) - ΔU

 Rozsah [V]  Rozlišení [V]  Nejistota měření
 0,00 ÷ 19,99  0,01  ± (2 % z MH + 5 D)*
 20,0 ÷ 99,9  0,1  ± (3 % z MH)*

 

 Jmenovitý rozsah (dle EN 61557-4)  0,08 Ω ÷ 199,9 Ω
 Měřicí proud  0,2 A pro R < 8 Ω
 4 A pro R < 1 Ω
 10 A pro R < 0,5 Ω
 25 A pro R < 0,2 Ω
 Napětí naprázdno  < 6V AC
 Kompenzace odporu měř. vodičů  Ano, do 5 Ω

Přiložené napětí střídavé:

Napětí - U

 Rozsah [V]  Rozlišení [V]  Nejistota měření
 0 ÷ 1999  1  ± (3 % z MH)*
 2000 ÷ 5990  10

Proud - I

 Rozsah [mA]  Rozlišení [mA]  Nejistota měření
 Zdánlivý proud
 0,0 ÷ 99,9  0,1  ± (3 % z MH + 3 D)*
 Rezistivní proud
 0,0 ÷ 99,9  0,1  Informativní měření
 Kapacitní proud
 -99,9 ÷ 99,9  0,1  Informativní měření

 

 Výstupní napětí  100 V ÷ 1000 V (-0/+10 %)
 1010 ÷ 5000 V (-0/+5 %) plovoucí výstup
 Zkratový proud  >300 mA
 Výstupní výkon max.  500 VA
 Vypínací čas   < 30 ms 
 (při překročení limitu zdánlivého proudu)

Přiložené napětí stejnosměrné:

Napětí - U

 Rozsah [V]  Rozlišení [V]  Nejistota měření
 0 ÷ 1999  1  ± (3 % z MH)*
 2000 ÷ 6990  10

Proud - I

 Rozsah [mA]  Rozlišení [mA]  Nejistota měření
 0,01 ÷ 9,99  0,01  ± (5 % z MH + 3 D)*

 

 Výstupní napětí  500 V ÷ 1000 V (-0/+10 %)
 1050 ÷ 6000 V (-0/+5 %) plovoucí výstup
 Zvlnění  ± 3 %
 Maximální kapacitní zátěž  2 μF
 Vypínací čas   < 30 ms 
 (při překročení limitu zdánlivého proudu)

Izolační odpor

Odpor - Riso

 Rozsah [MΩ]  Rozlišení [MΩ]  Nejistota měření
 0,00 ÷ 19,99   0,01  ± (5 % z MH + 2 D)* pro 50 V, 100 V
 20,0 ÷ 99,9  0,1  ± (20 % z MH)* pro 50 V, 100 V
 0,00 ÷ 19,99   0,01  ± (3 % z MH + 2 D)* pro 250 V až 1000 V
 20,0 ÷ 199,9  0,1  ± (10 % z MH)* pro 250 V až 1000 V

 Napětí - Um

 Rozsah [V]  Rozlišení [V]  Nejistota měření
 0 ÷ 1200   1  ± (3 % z MH + 2 D)*

 

 Jmenovitá výstupní napětí  50V,  100V, 250 V, 500 V, 1000 V (-0/+10%)
 Jmenovitý rozsah (dle EN 61557-2)  0,08 MΩ ÷ 199,9 MΩ
 Zkratový proud maximálně  2,0 mA

Unikající proudy

Náhradní unikající proud - Ináhr

 Rozsah [mA]  Rozlišení [mA]  Nejistota měření
 0,00 ÷ 19,99   0,01  ± (5 % z MH + 3 D)*

 

 Jmenovitý rozsah (dle EN 61557-16)  0,12 mA ÷ 19,99 mA
 Napětí naprázdno maximálně  50V AC
 Zobrazený unikající proud je přepočítaný na jmenovité síťové napětí 110V nebo 230V

Rozdílový unikající proud - Iroz

 Rozsah [mA]  Rozlišení [mA]  Nejistota měření
 0,00 ÷ 19,99   0,01  ± (3 % z MH + 5 D)*

 

 Jmenovitý rozsah (dle EN 61557-16)  0,19 mA ÷ 19,99 mA
 Vliv proudu zátěže  < 0,02 mA/A
 Kmitočtová charakteristika měřicího obvodu dle EN 61010 - obrázek A1

PE unikající proud - Ipe

 Rozsah [mA]  Rozlišení [mA]  Nejistota měření
 0,00 ÷ 19,99   0,01  ± (3 % z MH + 3 D)*

 

 Jmenovitý rozsah (dle EN 61557-16)  0,12 mA ÷ 19,99 mA
 Kmitočtová charakteristika měřicího obvodu dle EN 61010 - obrázek A1

Dotykový proud - Idot

 Rozsah [mA]  Rozlišení [mA]  Nejistota měření
 0,00 ÷ 19,99   0,01  ± (3 % z MH + 3 D)*

 

 Jmenovitý rozsah (dle EN 61557-16)  0,12 mA ÷ 19,99 mA
 Vliv proudu zátěže  < 0,02 mA/A
 Kmitočtová charakteristika měřicího obvodu dle EN 61010 - obrázek A1

Funkční test

Činný výkon - P

 Rozsah [W]  Rozlišení [W]  Nejistota měření
 0,00 ÷ 19,99   0,01  ± (5 % z MH + 5 D)*
 20,0 ÷ 199,9  0,1  ± (5 % z MH)*
 200 ÷ 19999  1  ± (5 % z MH)*
 2000 ÷ 3700  10  ± (5 % z MH)*

Zdánlivý výkon - S

 Rozsah [VA]  Rozlišení [VA]  Nejistota měření
 0,00 ÷ 19,99   0,01  ± (5 % z MH + 10 D)*
 20,0 ÷ 199,9  0,1  ± (5 % z MH)*
 200 ÷ 19999  1  ± (5 % z MH)*
 2000 ÷ 3700  10  ± (5 % z MH)*

Jalový výkon - Q

 Rozsah [VAr]  Rozlišení [VAr]  Nejistota měření
 0,00 ÷ 19,99   0,01  ± (5 % z MH + 10 D)*
 20,0 ÷ 199,9  0,1  ± (5 % z MH)*
 200 ÷ 19999  1  ± (5 % z MH)*
 2000 ÷ 3700  10  ± (5 % z MH)*

Celkové harmonické zkreslení napětí - THDU

 Rozsah [%]  Rozlišení [%]  Nejistota měření
 0,00 ÷ 99,9   0,1  ± (5 % z MH + 5 D)*

Celkové harmonické zkreslení proudu - THDI

 Rozsah [%]  Rozlišení [%]  Nejistota měření
 0,00 ÷ 99,9   0,1  ± (5 % z MH + 5 D)* pro 0 ÷ 999 mA
 ± (5 % z MH)* pro 1 ÷ 16 A

Účiník - PF

 Rozsah [VA]  Rozlišení [VA]  Nejistota měření
 0,00i ÷ 1,00i   0,01  ± (5 % z MH + 5 D)*
 0,00c ÷ 1,00c 

Kosinus φ - cos φ

 Rozsah [VA]  Rozlišení [VA]  Nejistota měření
 0,00i ÷ 1,00i   0,01  ± (5 % z MH + 5 D)*
 0,00c ÷ 1,00c 

Napětí - U

 Rozsah [V]  Rozlišení [V]  Nejistota měření
 0,0 ÷ 199,9   0,1  ± (3 % z MH + 10 D)*
 200 ÷ 264   1  ± (3 % z MH)*

Proud - I

 Rozsah [A]  Rozlišení [A]  Nejistota měření
 0,000 ÷ 0,999  0,001  ± (3 % z MH + 5 D)*
 1,00 ÷ 16,00   0,01  ± (3 % z MH)*

Vybíjecí čas

Vybíjecí čas - t

 Rozsah [s]  Rozlišení [s]  Nejistota měření
 0,0 ÷ 9,9   0,1  ± (5 % z MH + 2 D)*

Špičkové napětí - Up

 Rozsah [V]  Rozlišení [V]  Nejistota měření
 0 ÷ 550  1  ± (5 % z MH + 3 D)*

 

 Jmenovitý rozsah (dle EN 61557-14)  0,8 s ÷ 9,9 s
 Horní limit času  1 s, 5 s
 Prahové napětí  34 V, 60 V, 120 V
 Vstupní odpor   48 MΩ
 Maximání proud zátěže v zásuvce  10 A
 Automatické odpojení při ULNpeak, je-li spotřebič připojen do měřicí zásuvky

Všeobecně

Napájení

 Napájecí napětí, kmitočet  110 V /230V, 50 Hz / 60 Hz
 Tolerance napájecího napětí  ± 10 %
 Maximální příkon bez zátěže  600 W
 Maximální příkon se zátěží v zásuvce  4500 W
 Nadmořská výška  ≤ 2000 m
 Kategorie přepětí   CAT II / 300 V

Kategorie přepětí - měření

 DISCH1 / DISCH2  CAT II / 600 V
 ISO(+) SUB1 / ISO(-) SUB2    CAT II / 300 V
 P1, C1 / P2, C2
 P / S
 TC1

Bezpečnost

 Třída ochrany  1
 VN výstup 5 kV AC, 6 kV DC  Dvojitá izolace
 Stupeň znečištění  2
 Krytí  IP 50 (zavřené víko)
 IP 40 (otevřené víko)
 IP 20 (měřicí zásuvka)
 Pouzdro  Přenosné, otřesuvzdorný plast
 Vstupy INPUTS  DB9 konektor, 24 V max., uzemněno
 Výstupy OUTPUTS  DB9 konektor, NO relé, max. 24 V / 1,5 A  uzemněno

Ovládání

 Displej  4,3" (10,9 cm), 480 x 272 bodů, TFT barevný

 Dotyková vrstva

 Kapacitní
 Paměť  Vložená microSD karta
 RS232 interface  Dva porty s DB9 konektorem
 USB  USB 2.0, typ B standard
 Bluethot  Class 2
 Ethernet

 Dynamická IP (DHCP), statická IP (ručně)

 • Přístroj CE MultiTesterXA MI 3394
 • Brašna na příslušenství
 • VN měřicí vodič 5 m, 2 ks, S 2073
 • Vodič pro měření spojitosti 2,5 m, 2 ks
 • Vodič pro měření spojitosti červený 1,5 m
 • Měřicí vodič černý 2,5 m
 • Měřicí vodič červený 2,5 m
 • Krokosvorka černá, 2 ks
 • Krokosvorka červená, 3 ks
 • Kabel pro měření vybíjecího času
 • Síťový kabel ( 3 x 1,5 mm2)
 • Kabel RS232
 • Kabel USB
 • Licence základní verze PC programu Metrel ES Manager (licence je nahrána v přístroji)
 • Tištěná stručná uživatelská příručka v češtině
 • CD ILLKO s podrobným návodem k používání v češtině (plus případná další dokumentace)
 • CD Metrel s anglickou dokumentací k přístroji a PC program Metrel ES Manager v češtině
 • Kalibrační list
 • Záruční list
 • Kartónový obal

15 další produkty ve stejné kategorii: