Metrel Eurotest XD MI3155 Standard set

eurotest-xd-st

Nové

Nejlepší profesionální multifunkční přístroj pro provádění revizí elektrických instalací s dotykovým displejem. Plně vybavený pro profesionální použití Sestava Standard Set má oproti sestavě Euro Set méně příslušenství, přístroj jako takový je stejný.

Více informací

Skladem do 3 dnů

61 779 Kč s DPH

Více informací

ZDARMA na vyžádání k přístrojům EUROTEST - FAKTURAČNÍ CENÍK REVIZÍ a TESTOVÉ OTÁZKY RTEZ

Při platbě zálohovou fakturou předem je poštovné ZDARMA!!! Objednejte přístroj a my Vám zašleme fakturu k proplacení bez poštovného a balného!

Jednoduše přistroj objednejte na náš email ielektro@ielektro.com  (stačí dopsat typ přístroje, počet, firma, ičo, adresa, tel) 

Vlajková loď přístrojů řady EurotestXD

Když v roce 1999 slovinská společnost METREL zahájila výrobu přístroje Eurotest 61557, jistě ani ona neočekávala, že se bude téměř beze změny vyrábět daších devatenáct let a stane se nejoblíbenějším a, alespoň v České republice, jedním z nejrozšířenějších multifunkčních přístrojů pro revize elektrických instalací. K jeho neobyčejnému úspěchu přispěla nejen velká spolehlivost a vybavenost množstvím měřicích funkcí, ale i skvělé technické parametry.

Video zde

V současné době se rozbíhá výroba nového multifunkčního přístroje pro revize elektrických instalací, který se má stát nástupcem nejen úspěšného Eurotestu 61557, ale i některých mladších přístrojů. EurotestXD (MI 3155) proto v sobě slučuje technické parametry svých předchůdců a doplňuje je novými funkcemi, které reagují na požadavky překotného rozvoje elektrických výrobků a s tím souvisejících jejich nových vlastností a parametrů ochranných prvků. Vznikl tak profesionální přístroj, v němž konstruktéři zúročili mnohaleté zkušenosti z výroby multifunkčních přístrojů, a jejž vybavili maximem měřicích funkcí, které bylo možné, s ohledem na rozměry a určení přístroje, sloučit do kompaktního pouzdra nevelkých rozměrů a nového vzhledu.

Přístroj lze použít k téměř všem potřebným měřením při revizích elektrických instalací, zemnicích soustav a jiných elektrických zařízení v sítích TN, TT a IT. Samozřejmostí je možnost přístroj propojit nejen s PC, ale i s tabletem nebo chytrým telefonem vybaveným operačním systémem Android. Spojení lze navázat jak s použitím USB kabelu, tak i bezdrátově prostřednictvím vestavěného modulu Bluetooth. Výrazným prvkem přístroje je intuitivní ovládání z velkého barevného dotykového displeje.

Přístroj je vybaven všemi běžnými měřicími funkcemi, které se od revizního přístroje očekávají, a mnoha nadstandardními. Vzhledem k jejich množství popišme jen zajímavé nebo u této kategorie neobvyklé vlastnosti přístroje.

Vybrané měřicí funkce a vlastnosti
– izolační odpor napětím 50 až 2 500 V, výpočet parametrů PI a DAR,
– měření malých odporů proudem 200 mA s možností čtyřvodičového připojení,
– spojitost vodiče PE po místo rozdělení PEN bez prodlužovacího vodiče,
– impedance sítě, úbytek napětí, zkratový proud s možností čtyřvodičového připojení,
– impedance smyčky, zkratový proud, měření bez vypnutí RCD,
– měření impedance smyčky a parametrů RCD při frekvenci sítě 16 až 400 Hz,
– výkon a harmonické složky (THD) do 11. harmonické,
– měření RCD typů AC, A, F, B, B+ a přenosných PRCD, PRCD-K, PRCD-S,
– měření RCD typu EV pro dobíjecí stanice a MI pro mobilní instalace,
– zemní odpor (pomocí sond i pomocí dvou klešťových přístrojů),
– rezistivita půdy pomocí ρ-adaptéru (volitelné příslušenství),
– TRMS unikající proud a proud protékající spotřebičem pomocí kleští (volitelné příslušenství),
– unikající proud při stavu jedné závady ISFL,
– zkouška hlídačů izolačního stavu IMD,
– testování varistorových SPD,
– měření poklesu zbytkového napětí u strojů podle ČSN EN 60204-1,
– osvětlení (volitelné příslušenství),
– impedance smyčky s vysokým rozlišením (mΩ, volitelné příslušenství),
– funkce lokátor pro trasování vedení (volitelné příslušenství),
– testování dobíjecích stanic pro elektromobily (volitelné příslušenství).

Hlavní vlastnosti
– předdefinované nebo uživatelem programovatelné automatické postupy měření (AUTO SEQUENCE®),
– předdefinované automatické testy v sítích TT, TN, TN/RCD, IT,
– funkce HELP, umožňující zobrazit na displeji zapojení pro měření jednotlivých funkcí,
– rozsáhlá databáze pojistek pro snadné vyhodnocení výsledků měření impedance,
– online monitorování napětí mezi všemi měřicími svorkami přístroje,
– možnost automatického testu RCD,
– komunikace s PC i s tablety a telefony se systémem Android pomocí vestavěného modulu Bluetooth,
– PC software Metrel ES Manager pro vytváření struktury měření, přenos dat z/do PC a jejich zpracování,
– nástroj pro správu dat EuroLink aMESM pro Android,
– napájecí Li-ion akupack o celkové kapacitě 8 800 mA·h (EU)/4 400 mA·h (ST).

Měření impedance smyčky
Svými vlastnostmi je přístroj předurčen především pro vykonávání revizí elektrických zařízení v průmyslu. Svědčí o tom především jeho parametry pro měření impedance smyčky (obr. 2). Přístroj umožňuje měřit impedanci nejen v sítích 50 Hz, ale i v sítích s frekvencemi v rozsahu od 16 do 400 Hz. Pro přesné měření malých impedancí v obvodech jištěných prvky s velkým vypínacím proudem lze využít čtyřvodičové připojení, které eliminuje odpory měřicích vodičů a přechodové odpory mezi hroty či krokosvorkami přístroje a měřeným obvodem. Velká přesnost měření (jmenovitý rozsah od 0,12 Ω) dovoluje přístroj použít v obvodech jištěných jističi do přibližně 100 A nebo pojistkami do 230 A (hodnoceno podle požadavku ČSN EN 61557-3 na přesnost přístroje).

Test bezpečnosti EVSE stanic
Trochu do budoucna je zaměřena funkce určená k testování dobíjecích stanic pro elektromobily. Pomocí EVSE adaptéru A 1532 (obr. 3) lze testovat bezpečnostní a funkční prvky dobíjecích stanic pro elektromobily, které jsou vybaveny dobíjecí zásuvkou Mennekes, typ 2 mode 3. Tyto zásuvky obsahují dva signální kontakty PP a CP, které indikují připojení elektromobilu k dobíjecí zásuvce, maximální proudovou zatížitelnost dobíjecího kabelu elektromobilu. Jestliže je kompatibilita podmínek dobíjení vyhodnocena jako vyhovující pro připojený elektromobil, je zahájeno dobíjení příslušným proudem.

EVSE adaptér po připojení ke kontrolované dobíjecí stanici simuluje elektromobil. Parametry signálních kontaktů PP a CP lze nastavit ovládacími prvky na adaptéru. EurotestXD připojený pomocí adaptéru potom měří a vyhodnocuje odezvu EVSE. Pro testování EVSE disponuje EurotestXD naprogramovanou autosekvencí, po jejímž spuštění proběhne test automaticky.

Přístrojem EurotestXD pro průmyslové použití pokračuje řada nové generace multifunkčních přístrojů vybavených dotykovým displejem, jejímž prvním přístrojem byl EurotestXC pro revize běžných instalací. Řada přístrojů Eurotest v současnosti zahrnuje asi deset základních typů od jednoduchých univerzálů“ EurotestEASI, přes plně multifunkční EurotestXE až po speciální přístroj pro fotovoltaiku EurotestPV

Funkce a vlastnosti přístroje: 

Měření spojitosti
Měřicí proud je 200 mA DC s automatickou změnou polarity. Lze měřit dvouvodičově nebo čtyřvodičově, odpor měřicích vodičů lze kompenzovat. Rozsah měření je do 20 Ω.
Vodivé spojení - slouží k "propískávání" obvodů, hledání zkratů apod. EurotestXD v této funkci pracuje jako ohmmetr s měřicím proudem asi 7 mA.

Měření izolačních odporů
Izolační odpory mohou být měřeny napětím 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V do hodnoty až 999 MΩ nebo napětím 2500 V až do hodnoty 19,99 GΩ. Je možné nastavit mezní hodnotu izolačního odporu.
EurotestXD umí také diagnostické testy izolací - dielektrický absorpční poměr DAR a polarizační PI. Ty jsou vypočítávány z naměřených hodnot izolačního odporu.
V přístroji je také funkce měření přepěťových ochran (varistorů) postupně narůstajícím napětím (měřicí proud 1 mA).

Test proudových chráničů
Lze testovat proudové chrániče typu AC, A, F, B, B+, EV RCD, MI RCD, PRCD, PRCD-K, PRCD-S standardní a selektivní s jmenovitým rozdílovým proudem 10 mA až 1000 mA. Test lze provádět jak manuálně, tak automaticky a každý test lze provést celou sinusovkou, kladnou nebo zápornou půlvlnou, některá měření také stejnosměrným proudem. Při testu je prováděno srovnání naměřených vypínacích časů s hodnotami danými normou. Vypínací čas lze měřit těmito násobky IΔN: 1/2, 1, 2 a 5. Dále lze měřit vybavovací rozdílový proud IΔ postupně narůstajícím proudem a dotykové napětí bez vybavení chrániče.

Měření impedance poruchové smyčky/sítě a zkratového proudu, měření úbytku napětí ΔU%
Přístroj měří impedanci poruchové smyčky a sítě (včetně impedance mezi dvěma fázemi!). Přístroj umožňuje měřit v obvodu s proudovým chráničem bez vybavení. Měření je možné provést třívodičově nebo čtyřvodičově.
Pro přesné měření lze připojit A1143 - EURO Z 290 A.
EurotestXD má v paměti uloženou rozsáhlou tabulku pojistek, která v kombinaci s nastavitelným koeficientem pro výpočet zkratového proudu umožňuje okamžité vyhodnocení změřené impedance, resp. zkratového proudu s ohledem na jištění obvodu.

Měření napětí, kmitočtu a sledu fází
Měří jednofázově nebo třífázově, DC nebo AC v rozsahu 14 až 500 Hz.

Měření proudu, unikajícího porudu
Měří se pomocí proudových kleští procházející proud nebo unikající proud.

Měření zemních odporů a rezistivity půdy
Přístroj umožňuje měřit třívodičovou metodou nebo dvěma klešťovými přístroji bez rozpojování měřeného obvodu a bez zatloukání sond! Dále lze měřit rezistivitu půdy.

Měření výkonu
Umí měřit výkon činný, zdánlivý, jalový dále účinník a také celkové harmonické zkreslení napětí i proudu a hodnoty jednotlivých harmonických složek napětí i proudu až do 11. harmonické.

Měření v izolovaných sítích 
Měří unikající proud při stavu jedné závady (ISFL) a prahový izolační odpor pro kontrolu hlídačů izolačního stavu.

Měření osvětlení
Měří pomocí externí sondy.

Měření vybíjecího času
Pro kontrolu poklesu napětí na svorkách strojů po jejich vypnutí.

Ukládání výsledků do paměti a přenos do PC
Do paměti EurotestuXD lze ukládat výsledky měření a později je vyvolat na displeji nebo přenést do PC pomocí dodávaného software. 

Další vlastnosti
- AUTO SEQUENCE®
 - automaticky provádí výrobcem předdefinované měřicí postupy
- Automatické testy AUTO TT, AUTO TN rcd, AUTO TN, AUTO IT
- EurotestXD má české menu
- Funkce help zobrazitelná na displeji
- Komunikace s PC, tabletem nebo telefonem pomocí vestavěného Bluetooth modulu
- PC software Metrel ES Manager
- Součástí dodávky je i kalibrační list od výrobce, rovněž v češtině.
- Napájení vestavěným Li-Ion akupackem, nabíječka součástí dodávky.
- Volitelná aplikace aMESM pro Android 
- Malé rozměry a hmotnost.
- Rozsáhlé příslušenství je součástí dodávky.
- Testování dobíjecích stanic pro elektromobily pomocí EVSE adapteru A1532


 Izolační odpor

 Rozsah  0 ÷ 199,9 MΩ (50 V, 100 V, 250 V)
 0 ÷ 999,9 MΩ (500 V, 1000 V)
 0 ÷ 19,99 GΩ (Un = 2500 V)
 Rozlišení [MΩ]  0,01     0,1     1      10
 Nejistota měření  ± 5% z MH* až 20% z MH*... (dle měř. rozsahu a Un)
 Un   50 / 100 / 250 / 500 / 1000 / 2500 V
 In  1 mA


Měření průrazného napětí varistorů (přepěťových ochran)

 Rozsah [V]  0 ÷ 1562 nebo 2500 
 Nejistota měření  ± (3% z MH + 3 D)*
 Měřicí metoda   narůstajícím DC napětím se strmostí 100 V/s nebo 350 V/s


Diagnostický text DAR, PI

 Měřicí napětí [V]  500, 1000 nebo 2500 
 Rozsah hodnot DAR  0,01 ... 100,0
 Nejistota měření  ± (5% z MH + 2 D)*
 Rozsah hodnot PI  0,01 .... 100,0
 Nejistota měření  ± (5% z MH + 2 D)*


Spojitost proudem  ± 200 mA - dvouvodičově, čtyřvodičově

 Rozsah [Ω]  0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 199,9    200 ÷ 1999
 Nejistota měření  ± (3% z MH + 3 D)*... (R ≤ 19,99 Ω)
 ± 5% z MH*... (R > 19,99 Ω)
 Un, Ik  Un = 6,5 ÷ 18 V, Ik ≥ 200 mA (pro R ≤ 2 Ω)


Spojitost malým proudem - dvouvodičově

 Rozsah [Ω]  0,0 ÷ 19,9    20 ÷ 1999
 Nejistota měření  ± (5% z MH + 3 D)*
 Un, Ik  Un = 6,5 ÷ 18 V, Ik ≤ 8,5 mA


Proudové chrániče - obecné údaje

 Jmenovitý proud [mA]  10; 30; 100; 300; 500; 1000 (fáze 0° nebo 180°)
 Typ proud. chrániče  AC, A, F, B, B+, PRCD, PRCD-K, PRCD-S, EV/MI RCD,
 standardní nebo selektivní
 Rozsah napětí  93 V ÷ 134 V, 185 V ÷ 266 V / 16 Hz ÷ 400 Hz 


Proudové chrániče - dotykové napětí bez vybavení chrániče

 Rozsah [V]  0,0 ÷ 19,9                     20,0 ÷ 99,9
 Nejistota měření  (- 0 / +15 %) z MH ± 10 D*
 Měřicí proud   < 0,5 IΔN


Proudové chrániče - vypínací čas

 Rozsah [ms]  0 ÷ max. čas (závisí na typu chrániče a násobku IΔN)
 Nejistota měření  ± 1 ms pro t ≤ 40 ms, ± 3 ms pro t > 40 ms


Proudové chrániče - vybavovací proud IΔ, vypínací čas při vybavovacím proudu tΔ a dotykové napětí při vybavovacím proudu Ud

 Rozsah IΔ  0,2 ÷ 1,1 / 1,5 / 2,2  IΔN (závisí na typu chrániče a IΔN)
 Rozsah tΔ [ms] při IΔ  0 ÷ 300
 Rozsah Ud [V] při IΔ  0,0 ÷ 19,9   20 ÷ 99,9


Impedance poruchové smyčky a zkratový proud - třívodičově, čtyřvodičově

 Rozsah [Ω]  0,00 ÷ 9,99    10,0 ÷ 99,9    100 ÷ 999   1,00 k ÷ 9,99 k
 Nejistota měření  ± (3% z MH + 3 D)* (Z < 100 Ω) / ± 10% z MH (Z ≥ 100 Ω)
 Rozsah zkrat. proudu  0,00 A ÷ 23,0 kA
 Jmenovité napětí / f  93 V ÷ 134 V, 185 V ÷ 266 V /  16 ÷ 400 Hz
 Měřicí proud  20 A / 10 ms


Impedance poruchové smyčky a zkratový proud bez vybavení proudového chrániče

 Rozsah [Ω]  0,00 ÷ 9,99    10,0 ÷ 99,9    100 ÷ 999   1,00 k ÷ 9,99 k
 Nejistota měření  ± (5% z MH + 12 D)* (Z < 100 Ω) / ± 10% z MH (Z ≥ 100 Ω)
 Rozsah zkrat. proudu  0,00 A ÷ 23,0 kA
 Jmenovité napětí / f  93 V ÷ 134 V, 185 V ÷ 266 V /  16 ÷ 400 Hz


Impedance sítě a zkratový proud, úbytek napětí ΔU% - třívodičově, čtyřvodičově

 Rozsah [Ω]  0,00 ÷ 9,99    10,0 ÷ 99,9    100 ÷ 999   1,00 k ÷ 9,99 k
 Nejistota měření  ± (3% z MH + 5 D)* (Z < 100 Ω) / ± 10% z MH (Z ≥ 100 Ω)
 Rozsah zkrat. proudu  0,00 A ÷ 199 kA
 Úbytek napětí  0,0 ÷ 99,9 %
 Jmenovité napětí   93 V ÷ 134 V, 185 V ÷ 266 V, 321 V ÷ 485 V /  16 ÷ 400 Hz
 Měřicí proud  20 A / 10 ms


Odpor vodiče PE

 Rozsah [Ω]  0,00 ÷ 19,99  20,0 ÷ 99,9  100,0 ÷ 199,9   200 ÷ 9999
 Nejistota měření  ± (5% z MH + 5 D)* (Z < 100 Ω) / ± 10% z MH (Z ≥ 100 Ω) 
 Měřicí proud  200 mA / < 15 mA bez vypnutí RCD


Zemní odpor (třívodičová metoda)

 Rozsah [Ω]  0,00 ÷ 19,99     20,0 ÷ 199,9     200 ÷ 9999
 Nejistota měření  ± (5% z MH + 5 D)*
 Aut. test odporu sond  ano


Zemní odpor (dva klešťové přístroje)

 Rozsah [Ω]  0,00 ÷ 19,99     20,0 ÷ 30,0     30,1 ÷ 39,9
 Nejistota měření  ± (10% z MH + 10 D)*     ± 20% z MH*     ± 30% z MH* 


Rezistivita půdy

 Rozsah [Ωm]  0,0 Ωm ÷ 9999 kΩm (více rozsahů)
 Nejistota měření  ± 5% z MH* až  ± 20% z MH* dle měř. rozsahu


Sled fází

 Zobrazený výsledek  1.2.3 nebo 3.2.1
 Jmenovité napětí [V]  100 ÷ 550
 Jmenovitý kmitočet  14 Hz ÷ 500 Hz


Napětí a kmitočet

 Rozsah napětí
 nejistota měření
 0 ÷ 550 V  TRMS     ± (2% z MH + 2 D)*
 Rozsah kmitočtu
 nejistota měření
 0,00 ÷ 499,9 Hz      ± (0,2 % z MH + 1 D)*


AC TRMS proud a unikající proud pomocí proudových kleští A 1018

 Rozsah  0,0 mA ÷ 99,9 mA   100 mA ÷ 999 mA   1,00 A ÷ 19,99 A
 Nejistota měření  ± (5% z MH + 5 D)*   (I  < 100 mA)
 ± (3% z MH + 3 D)*   (I = 100 ÷ 999 mA)
 ± (3% z MH)*   (I > 1 A)


AC TRMS proud pomocí proudových kleští A 1019

 Rozsah  0,0 mA ÷ 99,9 mA   100 mA ÷ 999 mA   1,00 A ÷ 19,99 A
 Nejistota měření  informativní hodnota   (I  < 100 mA)
 ± (5% z MH)*   (I = 100 ÷ 999 mA)
 ± (3% z MH)*   (I > 1 A)


AC/DC TRMS proud pomocí proudových kleští A 1391

 Rozsah [A]  0,00 ÷ 39,9    40,0 ÷ 299,9
 Nejistota měření  ± (3% z MH + 3 D)*   (I  < 2 A)
 ± (3% z MH)*   (I = 2 ÷ 39,9 A)
 ± (3% z MH + 5 D)*   (I > 40 A)


Výkon, účiník, celkové harmonické zkreslení, harmonické složky

 Výkon (P, S, Q)  0,00 W (VA, VAr) ÷ 99,9 kW (kVA, kVAr)
 Účiník  -1,00 ÷ 1,00
 Harmonické složky
 napětí
 0,1 V ÷ 500 V
 Celkové harmonické
 zkreslení THD napětí
 0,1 % ÷ 99,9 %
 Harmonické složky a
 celkové harm. zkreslení
 THD proudu
 0,00 A ÷ 199,9 A


Síť IT - unikající proud při stavu jedné závady ISFL

 Rozsah [mA]  0,0 ÷ 19,9
 Nejistota měření  ± (5% z MH + 3 D)*


Síť IT - zkouška hlídačů izolace IMD

 Rozsah odporů [kΩ]  5 ÷ 640, rozlišení 5 kΩ, 128 kroků
 Unikající proud za
 stavu  jedné závady  
 při mezním
 izolačním odporu [mA]
 0,0 ÷ 19,9


Osvětlení - s externí sondou A1172 (B) nebo A1173 (C)

 Rozsah [lux]  0,01 ÷ 19,99   20,0 ÷ 199,9   200 ÷ 1999   2,00 k ÷ 19,99 k
 Nejistota měření
 (sonda B)
 ± (5% z MH + 2 D)*  (< 20 lux)
 ± 5% z MH*  (≥ 20 lux)
 Nejistota měření
 (sonda C)
 ± (10% z MH + 3 D)*  (< 20 lux)
 ± 10% z MH*  (≥ 20 lux)


Vybíjecí čas

 Měřicí rozsah času [s]  0,0 ÷ 9,9
 Nejistota měření  ± (5% z MH + 2 D)*  
 Měřicí rozsah napětí [V]  0 ... 550
 Nejistota měření  ± (5% z MH + 3 D)*  


* MH značí měřenou hodnotu, D značí digit


Lokátor - hledání vodičů, sledování proudových okruhů apod.

 Princip  Přístroj vysílá do instalace signál, přijímač R10K (Lokátor)
 jej vyhledává. Pracuje v instalaci pod napětím.


Všeobecně:

 Napájení  Li-Ion akupack 7,2 V
 4400 mAh (typ 18650T22A2S2P)
 8800 mAh (typ 18650T22A2S4P)
 Provozní doba typicky  16 h (akupack typu 18650T22A2S2P)
 32 h (akupack typu 18650T22A2S4P)
 Nabíjecí zdroj  12 V ± 10 %, 3A 
 max. 2,2 A pro akupack typu 18650T22A2S2P
 max. 3 A pro akupack typu 18650T22A2S4P
 Displej  4,3 palce (10,9 cm) 480 x 272 px 
 TFT barevný dotykový
 Optická i akustická indikace  ano
 Automatické srovnávání výsledků
 měření s nastavitelnými mezemi
 ano (lze vypnout)
 Aut. vypínání  ano 
 Paměť  8 GB paměťová karta SD
 Připojení k PC  USB, RS 232, Bluetooth
 Třída ochrany  II (dvojitá izolace)
 Přepěťová kategorie  CAT III / 600 V, CAT IV / 300 V
 Krytí  IP 56 ( s chrannými krytkami na konektorech)
 Rozměry  252 x 111 x 165 mm
 Hmotnost  asi 1,78 kg (s akupackem 18650T22A2S2P)
 Pracovní podmínky  0 °C ÷ 40 °C, max. 90 %, bez kondenzace

Rozsah dodávky:

 • Přístroj EurotestXD MI 3155
 • Li-Ion akupack 4400 mAh
 • nabíjecí zdroj 12 V / 3 A
 • Plug commander 1,5 m
 • Měřicí kabel čtyřvodičový, 1,5 m
 • Měřicí kabel třívodičový, 1,5 m
 • Měřicí kabel dvouvodičový, 2,5 kV,  1,5m
 • Měřicí hrot, 4 ks (černý, modrý, zelený, červený)
 • Krokosvorka, 6 ks (černá 2 ks. modrá, zelená, červená 2 ks)
 • Sada pro měření zemních odporů 20 m
 • kabel USB
 • Brašna
 • Řemen pro zavěšení přístroje na krk
 • Základní licence PC software MES Manager BASIC
 • Dokumentace v češtině
 • Kalibrační list
 • Záruční list
 • Kartónový obal

Volitelné příslušenství:

EurotestXD MI 3155 ST A1012 Vodič pro připojení sondy; spoj. vodič 4 m, zel.  
  A1018 Měřicí kleště pro měření malých proudů ano
  A1019 Měřicí kleště standardní ano
  A1026 Měřicí vodič červený, 20 m  
  A1143 Adaptér pro přesné měření imp. smyčky a sítě ano
  A1153 Měřicí vodič černý, 20 m  
  A1154 Měřicí vodič černý, 4 m  
  A1164 Měřicí vodič černý, 50 m  
  A1172 Sonda pro měření osvětlení, typ B ano
  A1173 Sonda pro měření osvětlení, typ C ano
  A1191 Přijímač R10K (Lokátor)  
  A1192 Selektivní sonda pro přijímač R10K (Lokátor)  
  A1198 Magnetická kontaktní sonda  
  A1199 Adaptér k měření rezistivity půdy  
  A1201 Izolovaná tyč pro měření spojitosti  
  A1202 Přídavná prodlužovací část pro A 1201  
  A1391 AC/DC proudové kleště  
  A1401BLK Tip Commander, černý  
  A1437 Měřicí vodič s Kelvinovou sondou  
  A1532 Adaptér EVSE-testování dobíj. stanic pro elektromobily  
  A1551 Malá brašna s logem Metrel  
  A1552 Velká brašna s logem Metrel  
  A1567 Li-Ion akupack 4400 mAh   
  A1568 Li-Ion akupack 8800 mAh   
  A1569 Nabíjecí zdroj 12 V / 3 A pro MI 3155  
  P1101 Rozšíření licence PC SW MES Manager na verzi PRO   
  P1102-AND Rozšíření licence aplikace A 1522 aMESM pro Android na verzi PRO   
  S2012 Sada měřicích vodičů 10 m, 2 ks   
  S2025 Sada připojovacích vodičů pro kleště (černý a červený)   
  S2027 Sada pro měření zemních odporů - 50 m   
  S2058 Sondy pro měření izolace podlah

  

Na https://youtu.be/zUQR4CHF9Q4 můžete shlédnout prezentaci špičkového multifunkčního přístroje pro revize elektroinstalací MI 3155 EurotestXD.

28 další produkty ve stejné kategorii: