Nové

Metrel Eurotest AT MI3101 - Multifunkční revizní přístroj

eurotest-at-st-mi3101

Nové

Eurotest AT je špičkový profesionální multifunkční revizní přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61

Více informací

Na objednávku

36 775 Kč s DPH

Více informací

V OBDOBÍ 12.11 - 14.12.2018 ZKOUŠEČKA MD1060 ZDARMA K JAKÉMUKOLIV EUROTESTU!

MRKNI NA ZKOUŠEČKU TADY

Eurotest AT je špičkový profesionální multifunkční revizní přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61

Slevněno z 36 600 Kč !!!!


Měření spojitosti
Zkratový proud > 200 mA. Měření probíhá s automatickým přepólováním zkušebního proudu. Je možné vykompenzovat odpor měřicích  vodičů.
Lze zvolit i měření malým proudem asi 7 mA; slouží k "propískávání" obvodů, běžnému měření odporů apod.

Měření zemních odporů a rezistivity půdy

Zemní odpory se měří třívodičovou metodou. Dále lze měřit rezistivitu půdy.

Měření izolačních odporů
Izolační odpory mohou být měřeny napětím 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V do hodnoty až 1000 MW. Bez přepojování měřicích vodičů lze zvolit, jaký izolační odpor se má měřit (např. N-PE, L-N apod.).

Měření proudových chráničů
Lze měřit proudové chrániče typu AC a A standardní a selektivní s jmenovitým reziduálním proudem 10 mA až 1000 mA. Test lze provádět jak manuálně, tak automaticky a každý test lze provést jak kladnou, tak zápornou půlvlnou. Při testu je prováděno srovnání naměřených vypínacích časů s hodnotami danými normou. Vypínací čas lze měřit těmito násobky IDN: 1/2, 1, 2 a 5. Dále lze měřit vybavovací rozdílový proud ID postupně narůstajícím proudem. Samozřejmostí je měření dotykového napětí a zemního odporu / odporu smyčky bez vybavení proudového chrániče.

Měření skutečné impedance poruchové smyčky/sítě a zkratového proudu
Přístroj měří skutečnou impedanci poruchové smyčky a sítě (včetně impedance mezi dvěma fázemi!), současně zobrazí i činný odpor, indukční odpor a zkratový proud. Přístroj umožňuje měřit v obvodu s proudovým chráničem bez vybavení.
EurotestAT má v paměti uloženou rozsáhlou tabulku pojistek, která v kombinaci s nastavitelným koeficientem pro výpočet zkratového proudu umožňuje okamžité vyhodnocení změřené impedance, resp. zkratového proudu s ohledem na jištění obvodu.
Pomocí adaptéru A 1143 lze měřit impedanci smyčky a sítě s velmi vysokou přesností při rozlišení 0,1 mΩ.

Sled fází
Přístroj indikuje sled fází a také chybové stavy (např. nepřítomnost některého fázového napětí).

Měření průrazného napětí varistorů (přepěťových ochran)
Lze měřit průrazné napětí různých přepěťových ochran v rozsahu 50 ÷ 1000 V.

Lokátor
Slouží k vyhledávání vodičů, pojistek, k určování proudových okruhů apod. Jako vysílač slouží EurotestAT, jako přijímač bezdotyková sonda R10K (Lokátor).

Test přítomnosti napětí na ochranném vodiči
Při provádění některých měření, která potřebují přítomnost síťového napětí, přístroj automaticky testuje, zda není na PE přítomno nebezpečné napětí.

Online monitor napětí a svorek 
Průběžně zobrazuje napětí mezi jednotlivými svorkami a informuje o tom, které svorky jsou pro dané měření použité.

Ukládání výsledků do paměti a přenos do PC
Do paměti EurotestuAT lze uložit až 2000 měření a později je vyvolat na displeji nebo přenést do PC pomocí dodávaného software EuroLink, který je v češtině! Před měřením lze navíc pomocí software EuroLink vytvořit přesnou strukturu měřené instalace a tu přenést do Eurotestu! Následná revize a ukládání výsledků do paměti se tím urychlí.

Další vlastnosti
- AUTO SEQUENCE® - automaticky provádí předem definované měřicí postupy. Tyto postupy může uživatel vytvářet a editovat.
- Lze měřit v širokém rozsahu napětí (30 V / 50 V - 500 V) a kmitočtu (14 Hz - 500 Hz) sítě.
- Nastavitelné mezní hodnoty umožňují automatické vyhodnocování výsledků měření.
- Port RS 232 i USB pro připojení k PC.
- Grafický displej s vysokým rozlišením 320x240 bodů.
- Grafická funkce HELP zobrazí na displeji možnosti připojení přístroje k měřenému objektu, příp.další informace.
- PC software EuroLink Lite v české verzi je součástí dodávky. Verze Pro umožňuje proti verzi Lite navíc vytvořit revizní zprávu.
- EurotestAT má české menu.
- Součástí dodávky je i kalibrační list od výrobce, rovněž v češtině.
- K napájení lze použít akumulátory a nabíjet je přímo v přístroji. Akumulátory i nabíječka jsou součástí dodávky.
- Velmi malé rozměry a hmotnost.
- Rozsáhlé příslušenství je součástí dodávky.

Stručné technické parametry:

Izolační odpory

Rozsah [MW] 0 ÷ 1000 (Un ł 500 V)    0 ÷ 200 (Un ≤ 250 V)
Rozlišení [MW] 0,01   0,1   1
Chyba měření ± (5% z MH + 3 D)*... (0 ÷ 20 MW, Un ł 500 V)
Un  50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V
In 1 mA


Spojitost (200 mA)

Rozsah [W] 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 199,9    200 ÷ 9999
Chyba měření ± (3% z MH + 3 D)*... (0 ÷ 19,99 W)
Un, Ik Un = 6,5 ÷ 9 V, Ik ł 200 mA


Vodivé spojení (7 mA)

Rozsah [W] 0,0 ÷ 199,9    200 ÷ 9999
Chyba měření ± (5% z MH + 3 D)*
Un, Ik Un = 6,5 ÷ 9 V, Ik ≤ 8,5 mA


Zemní odpory

Rozsah [W] 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 199,9    200 ÷ 9999
Chyba měření ± (3% z MH + 3 D)*... (0 ÷ 199,9 W)
Aut. test odporu sond ano


Rezistivita půdy

Rozsah [kWm] 0 ÷ 2000
Rozlišení [Wm] 0,1   1   10   0,1k   1k
Zobrazený údaj r = 2paRe  (a je rozteč sond nastavitelné v rozs. 0,1 ÷ 30 m)


Proudové chrániče - obecné údaje

Jmenovitý proud [mA] 10; 30; 100; 300; 500; 1000 (fáze 0° nebo 180°)
Typ proud. chrániče AC, A a B, standardní nebo selektivní


Proudové chrániče - dotykové napětí bez vybavení chrániče

Rozsah [V] 0,0 ÷ 99,9
Chyba měření (- 0 / +15 %) z MH ± 10 D... (0 ÷ 19,9 V)
Měřicí proud  < 0,5 IDN


Proudové chrániče - vypínací čas

Rozsah - standard. FI [ms] 0 ÷ 300 (½ IDN, IDN)    0 ÷ 150 (2 IDN)    0 ÷ 40 (5 IDN)
Rozsah - selektivní FI [ms] 0 ÷ 500 (½ IDN, IDN)    0 ÷ 200 (2 IDN)    0 ÷ 150 (5 IDN) 
Chyba měření ± 1 ms ...(0 ÷ 40 ms)


Proudové chrániče standardní - vybavovací proud ID, vypínací čas při vybavovacím proudu tD a dotykové napětí při vybavovacím proudu Ud

Rozsah ID 0,2 IDN÷ (1,1 až 2,2 IDN) - dle typu a IDN proud. chrániče
Rozsah tD [ms] při ID 0 ÷ 300
Rozsah Ud [V] při ID 0,0 ÷ 99,9


Skutečná impedance poruchové smyčky a zkratový proud

Rozsah Z, R, Xl [W] 0,00 ÷ 9,99    10,0 ÷ 99,9   100 ÷ 19999
Chyba měření Z ± (5% z MH + 5 D)*
Rozsah zkrat. proudu 0,00 A ÷ 23,0 kA
Rozsah napětí/kmitočtu 30 ÷ 500 V / 14 ÷ 500 Hz

Měřicí proud 6,5 A / 10 ms (při 230 V)

Skutečná impedance poruchové smyčky a zkratový proud - měření bez vybavení proudového chrániče

Rozsah Z, R, Xl [W] 0,00 ÷ 9,99    10,0 ÷ 99,9   100 ÷ 19999
Chyba měření Z ± (5% z MH + 10 D)* ... (0,00 ÷ 9,99 W)
Rozsah zkrat. proudu 0,00 A ÷ 23,0 kA
Rozsah napětí/kmitočtu 30 ÷ 500 V / 14 ÷ 500 Hz


Skutečná impedance sítě a zkratový proud

Rozsah Z, R, Xl [W] 0 ÷ 19,9 kW
Rozlišení [W] 0,01   0,1   1   10   100
Chyba měření Z ± (5% z MH + 5 D)*
Rozsah zkrat. proudu 0,00 A ÷ 199 kA
Rozsah napětí/kmitočtu 30 ÷ 500 V / 14 ÷ 500 Hz

Měřicí proud 6,5 A / 10 ms (při 230 V)

Velmi přesné měření skutečné impedance sítě/smyčky a zkratový proud pomocí adaptéru A 1143

Rozsah 0,0 ÷ 199,9 mW    200 ÷ 1999 mW
Chyba měření ± (5% z MH + 1 mW )*
Rozsah napětí 10 ÷ 440 V / 50 Hz

Měřicí proud max. 154 A / 10 ms (při 230 V),  max. 267 A / 10 ms (při 400 V)

Sled fází

Zobrazený výsledek 1.2.3 nebo 3.2.1.
Rozsah napětí/kmitočtu 100 ÷ 550 V / 14 ÷ 500 Hz

Napětí a kmitočet

Rozsah, chyba měření 0 ÷ 550 V      ± (2% z MH + 2 D)*
Rozsah, chyba měření 0,00 ÷ 999,99 Hz      ± (0,2% z MH + 1 D)*


Měření průrazného napětí varistorů (přepěťových ochran)

Rozsah [V] 0 ÷ 1000
Chyba měření ± (3% z MH + 3 D)*
Měřicí metoda  narůstajícím ss napětím se strmostí 500 V/s


Lokátor - hledání vodičů, sledování proudových okruhů apod.

Princip Přístroj vysílá do instalace signál, přijímač R10K (Lokátor) jej vyhledává. Pracuje v instalaci pod napětím.

* MH značí měřenou hodnotu, D značí digit

Všeobecně:

Napájení 6 x alkalická baterie nebo NiCd/NiMH akumulátor, rozměr AA (IEC LR6)
Displej maticový LCD 320 x 240 bodů
s možností podsvětlení
Optická i akustická indikace ano
Automatické srovnávání výsledků měření s nastavitelnými  mezemi ano (lze vypnout)
Paměť až 2000 měření
Připojení k PC RS 232 a USB
Aut. vypínání ano
Třída ochrany II (dvojitá izolace)
Přepěťová kategorie CAT III / 600 V
Krytí IP 40
Rozměry 230 x 103 x 115 mm
Hmotnost (bez baterií) asi 1,32 kg


 Rozsah dodávky:
Rozsah dodávky - EurotestAT

 Rozsah dodávky EurotestAT Standard set

Obj. číslo:

MI 3105 ST
Přístroj EurotestAT ano
Plug commander (síťová vidlice s dálkovým ovládáním funkcí TEST a MEM) ano
Univerzální měřicí kabel - kabel zakončený banánky umožňuje měření pomocí měřicích hrotů a krokosvorek ano
Síťový adaptér pro nabíjení akumulátorů ano
NiMH akumulátor, 6 ks ano
Měřicí hroty: 1 ks černý, 1 ks modrý, 1 ks zelený ano
Krokosvorky: 1 ks černá, 1 ks modrá, 1 ks zelená ano
Řemen pro zavěšení přístroje na krk ano
Brašna na přístroj a příslušenství ano
Kabel RS 232 / PS 2 ano
Kabel USB ano
CD Metrel (s anglickou dokumentací a vícejazyčným - včetně české verze - programem pro PC EuroLink) ano (Program verze Lite)
CD ILLKO ( s českou dokumentací) ano
Příloha k návodu k používání v češtině, kalibrační list od výrobce v češtině, prohlášení shody od výrobce, záruční list, kartónový obal anoVolitelné příslušenství:

Obj. číslo:

   
Šňůra pro připojení sondy A 1012 A 1012
Kabel pro propojení přijímače R10K (Lokátor)
s klešťovým přístrojem
A 1068 A 1068
Třífázový měřicí kabel A 1110 A 1110
Třífázový adaptér A 1111 A 1111
Adaptér pro velmi přesné měření skutečné impedance sítě a smyčky A 1143 A 1143
Rychlonabíječ šesti ks akumulátorů AA + sada 6 ks NiMH akumulátorů AA A 1160 A 1160
Zkušební vodič 1,5 m s vestavěným odporem pro přijímače R10K (Lokátor) A 1067 A 1067
Rychlonabíječ dvanácti ks akumulátorů AA A 1169 A 1169
Přijímač R10K (Lokátor) A 1191 A 1191
Selektivní sonda pro přijímač R10K (Lokátor) A 1192 A 1192
PC program EuroLink Pro A 1196 A 1196
Tip commander (měřicí hrot se dvěma funkčními tlačítky - při měření není potřeba "třetí" ruka) A 1197 A 1197
Magnetická kontaktní sonda A 1198 A 1198
ρ-Adapter pro měření rezistivity půdy A 1199 A 1199
Sada pro měření zemních odporů 20 m:
- 2 x měřicí vodič 20 m, 1 x měřicí vodič 4,5 m, 2x kovový kolík, 1 x brašna
S 2026 S 2026
Sada pro měření zemních odporů 50 m:
- 2 x měřicí vodič 50 m, 2 x propoj. vodič 1 m, 1 x měřicí vodič 4,5 m, 2x kovový kolík, 1 x brašna
S 2027 S 2027Volitelné příslušenství:

A1012 Šňůra pro připojení sondy    
A1067 Zkušební vodič s rezistorem pro Lokátor R10K   
A1068 Kabel pro propojení Lokátoru s klešť. přístrojem    
A1110 Třífázový měřicí kabel    
A1111 Třífázový adaptér    
A1143 Adaptér pro přesné měření imp. smyčky a sítě   
A1160 Rychlonabíječ pro 6 ks AA + 6 ks NiMH AA    
A1191 Přijímač R10K (Lokátor)    
A1192 Selektivní sonda pro přijímač R10K (Lokátor)    
A1196 PC SW EuroLink Pro Plus    
A1197 Tip commander   
A1198 Magnetická kontaktní sonda   
A1199 Adaptér k měření rezistivity půdy    
S2026 Sada pro měření zemních odporů - 20 m    
S2027 Sada pro měření zemních odporů - 50 m   

28 další produkty ve stejné kategorii: